Malahija 3:1-18

 • Gospod dolazi da očisti svoj hram (1-5)

  • Glasnik saveza (1)

 • Jehova poziva narod da mu se vrati (6-12)

  • Jehova se ne menja (6)

  • „Vratite se meni i ja ću se vratiti vama“ (7)

  • „Donesite sve desetke“ i Jehova će izliti blagoslov (10)

 • Pravedni i zli (13-18)

  • Pred Bogom se piše knjiga sećanja (16)

  • Razlika između pravednog i zlog (18)

3  „Evo, šaljem svog glasnika i on će raščistiti* put preda mnom.+ I iznenada će doći u svoj hram Gospod, koga tražite.+ Doći će i glasnik saveza, kome se radujete. Evo, sigurno će doći“, kaže Jehova nad vojskama.  „Ali ko će izdržati dan njegovog dolaska i ko će opstati kad se on pojavi? Jer on će biti kao livčeva vatra i kao sapun*+ perača* rublja.  On će sesti kao onaj koji topi i čisti srebro+ i očistiće Levijeve sinove. Pročistiće ih kao zlato i kao srebro, pa će oni biti narod koji prinosi Jehovi žrtveni dar u pravednosti.  I Jehovi će biti ugodan žrtveni dar Jude i Jerusalima, kao u davnim danima i u drevnim godinama.+  „Doći ću da vam sudim i biću brz svedok protiv vračara,+ protiv preljubnika, protiv onih koji se lažno zaklinju,+ protiv onih koji čine nepravdu najamniku,+ udovici i siročetu*,+ i protiv onih koji ne pomažu* došljaku.+ Oni me se ne boje“, kaže Jehova nad vojskama.  „Jer ja sam Jehova i ja se ne menjam.+ A vi ste Jakovljevi sinovi – zato vas nije nestalo.  Od vremena svojih predaka odstupate od mojih propisa i ne držite ih se.+ Vratite se meni i ja ću se vratiti vama“,+ kaže Jehova nad vojskama. A vi pitate: „Kako da ti se vratimo?“  „Zar će čovek potkradati Boga? A vi mene potkradate.“ I još pitate: „U čemu te potkradamo?“ „U desecima* i u prilozima.  Vi ste prokleti* jer me potkradate – ceo narod to čini. 10  Donesite sve desetke* u skladište,+ da bude hrane u mom domu.+ Iskušajte me na taj način, molim vas“, kaže Jehova nad vojskama, „i vidite hoću li vam otvoriti nebeske brane+ i izliti na vas blagoslov, tako da vam ništa neće nedostajati!“+ 11  „Radi vas ću odstraniti štetočine*, pa vam one neće uništavati plodove zemlje, niti će vam loza u polju biti bez roda“,+ kaže Jehova nad vojskama. 12  „Svi će vas narodi zvati srećnima,+ jer će vaša zemlja postati* zemlja radosti“, kaže Jehova nad vojskama. 13  „Teške su vaše reči protiv mene“, kaže Jehova. A vi kažete: „Šta mi to među sobom govorimo protiv tebe?“+ 14  „Vi govorite: ’Uzaludno je služiti Bogu.+ Šta imamo od toga što izvršavamo ono što mu dugujemo i što žalosni idemo pred Jehovom nad vojskama? 15  Sada ohole nazivamo srećnima. Oni koji čine zlo prolaze dobro u životu.+ Usuđuju se da iskušavaju Boga i prolaze nekažnjeno.‘ “ 16  U to vreme su oni koji se boje Jehove razgovarali jedan s drugim, svaki sa svojim bližnjim, a Jehova je pazio i slušao. I pred njim je napisana knjiga sećanja+ na one koji se boje Jehove i koji razmišljaju o njegovom imenu*.+ 17  „Oni će biti moji“,+ kaže Jehova nad vojskama, „onog dana kad postanu moje dragoceno vlasništvo.+ I biću im milostiv kao što je čovek milostiv svom sinu koji mu služi.+ 18  I opet ćete videti razliku između pravednog i zlog,+ između onoga ko služi Bogu i onoga ko mu ne služi.“

Fusnote

Ili: „pripremiti“.
Ili: „ceđ“.
Ili: „belilaca“.
Ili: „detetu bez oca“.
Ili: „uskraćuju prava“.
Ili: „desetinama“.
Ili možda: „Prokletstvom me proklinjete“.
Ili: „celu desetinu“.
Po svemu sudeći, reč je o najezdama insekata.
Doslovno: „jer ćete vi postati“.
Ili možda: „koji cene njegovo ime“.