Prejsť na článok

Čo mám robiť, ak chcem porozumieť Biblii?

Čo mám robiť, ak chcem porozumieť Biblii?

Odpoveď z Biblie

 O tom, čo potrebujeme na porozumenie Biblie, sa dozvedáme priamo z nej. Bez ohľadu na to, z akého prostredia alebo pomerov pochádzame, môžeme mať istotu, že Božie posolstvo obsiahnuté v Biblii „nie je pre [nás] veľmi ťažké, ani nie je ďaleko“. (5. Mojžišova 30:11)

Čo je dôležité, ak chcete porozumieť Biblii

  1.   Mať správny postoj. Prijmite Bibliu ako Božie Slovo. Buďte pokorný, lebo „Boh sa stavia proti pyšným“. (1. Tesaloničanom 2:13; Jakub 4:6) Na druhej strane nebuďte ľahkoverný. Boh od nás nevyžaduje slepú vieru, ale chce, aby sme používali „silu rozumu“, čiže aby sme uvažovali nad tým, čo čítame a počujeme. (Rimanom 12:1, 2)

  2.   Modliť sa o múdrosť. Biblia nás vystríha, že sa nemáme opierať „o svoje vlastné porozumenie“. (Príslovia 3:5) Máme „stále žiadať Boha“ o múdrosť, aby sme mohli porozumieť jeho Slovu. (Jakub 1:5)

  3.   Skúmať ju pravidelne. Zo štúdia Biblie budete mať oveľa viac, keď sa mu budete venovať pravidelne, nie iba raz za čas. (Jozua 1:8)

  4.   Skúmať ju systematicky. Efektívny spôsob, ako sa dozvedieť, čo učí Biblia, je zamerať sa zakaždým na konkrétnu tému. Začať môžete „základnými náukami“ a postupne môžete „spieť k zrelosti“, čiže prechádzať k čoraz zložitejším témam. (Hebrejom 6:1, 2) Porovnávajte si, čo o danej téme hovorí Biblia na rôznych miestach, a zistíte, že táto kniha sa vysvetľuje sama. Vďaka takémuto prístupu porozumiete aj tým častiam, ktoré sú inak „ťažko zrozumiteľné“. (2. Petra 3:16)

  5.   Prijať pomoc druhých. Z Biblie vidíme, že je dôležité prijať pomoc od tých, ktorí jej už rozumejú. (Skutky 8:30, 31) Jehovovi svedkovia bezplatne pomáhajú ľuďom študovať Bibliu. V súlade s príkladom prvých kresťanov im ukazujú, čo sa na rôznych miestach v Biblii hovorí o jednotlivých témach, a tak im pomáhajú zistiť, čo táto kniha učí. (Skutky 17:2, 3)

Čo nepotrebujete

  1.   Vysoký intelekt či vyššie vzdelanie. Ježišovi 12 apoštoli rozumeli Písmu a vyučovali z neho ďalších, hoci z pohľadu niektorých boli „nevzdelaní a obyčajní“. (Skutky 4:13)

  2.   Peniaze. Na to, aby ste sa dozvedeli, čo učí Biblia, nepotrebujete peniaze. Ježiš dal svojim učeníkom pokyn: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ ​(Matúš 10:8)