Príslovia 3:1–35

  • Buď múdry a dôveruj Jehovovi (1 – 12)

    • Cti Jehovu cennými vecami (9)

  • Múdrosť prináša šťastie (13 – 18)

  • Múdrosť prináša istotu (19 – 26)

  • Ako sa správať k druhým (27 – 35)

    • Vždy, keď je to možné, pomáhaj druhým (27)

3  Syn môj, nezabúdaj na moje rady*a celým srdcom sa drž mojich prikázaní,   lebo pridajú k tvojmu životu veľa dní a rokova prinesú ti pokoj.+   Nech ťa nikdy neopúšťa láskavosť* a vernosť.*+ Uviaž si ich okolo krkua vpíš si ich do srdca.*+   Tak získaš priazeň Boha i ľudía budeš mať povesť rozumného človeka.+   Dôveruj Jehovovi+ celým svojím srdcoma nespoliehaj sa na* vlastný úsudok.+   Pamätaj naňho na všetkých svojich cestách+a on urovná tvoje chodníky.+   Nepovažuj sám seba za múdreho.+ Boj sa Jehovu a odvráť sa od zlého.   Bude to liekom pre tvoje telo*a osviežením pre tvoje kosti.   Cti Jehovu svojimi cennými vecami,+prvými plodmi* z celej svojej úrody.*+ 10  Potom budú tvoje sýpky plné obilia+a tvoje lisy budú pretekať mladým vínom. 11  Syn môj, neodmietaj výchovu* od Jehovu+a neopovrhuj jeho karhaním,+ 12  lebo koho Jehova miluje, toho karhá,+tak ako otec karhá milovaného syna.+ 13  Šťastný je človek, ktorý nachádza múdrosť,+a muž, ktorý nadobúda rozumnosť.* 14  Veď získať múdrosť je lepšie ako získať striebroa vlastniť ju* je lepšie ako vlastniť zlato.+ 15  Je drahocennejšia ako koraly,*nič, po čom túžiš, sa jej nevyrovná. 16  V jej pravici je dlhý život,v ľavici bohatstvo a sláva. 17  Kráčať po jej cestách je príjemnéa chodiť po jej chodníkoch prináša pokoj.+ 18  Je stromom života pre tých, ktorí sa jej držia,a tí, ktorí ju uchopia, sú šťastní.+ 19  Múdrosťou Jehova založil zem,+rozumnosťou* upevnil nebesia.+ 20  Vďaka jeho poznaniu sa rozostúpili hlbinya z oblakov padala rosa.+ 21  Syn môj, nespúšťaj ich* z očí,chráň si múdrosť a rozvážnosť.* 22  Prinesú ti života budú ozdobou na tvojom krku. 23  Potom budeš bezpečne kráčať svojou cestoua tvoja noha o nič nezakopne.*+ 24  Keď si ľahneš, nebudeš sa báť,+zaspíš a bude sa ti sladko spať.+ 25  Nebudeš sa báť náhleho nešťastia+ani búrky, ktorá prichádza na zlých,+ 26  lebo Jehova ti bude oporou+a tvoju nohu ochráni pred pascou.+ 27  Neodopieraj dobro tým, ktorí ho potrebujú,*+ak je v tvojich silách* pomôcť im.+ 28  Nehovor blížnemu: „Teraz odíď a vráť sa zajtra, potom ti to dám,“keď mu to môžeš dať hneď. 29  Neplánuj nič zlé proti svojmu blížnemu,+ktorý žije vedľa teba a dôveruje ti. 30  Nehádaj sa bezdôvodne s človekom,+ktorý ti neurobil nič zlé.+ 31  Nezáviď násilníkovi+ani nenapodobňuj jeho správanie. 32  Lebo Jehovovi sa hnusí nečestný človek,+ale pre čestných je blízkym priateľom.+ 33  Na dome zlého spočíva Jehovova kliatba,+ale dom spravodlivých požehnáva.+ 34  Vysmieva sa posmievačom,+ale miernym* prejavuje priazeň.+ 35  Múdri zdedia slávu,ale hlúpi sú hrdí na to, čo prináša hanbu.+

Poznámky pod čiarou

Al. „na môj zákon“.
Al. „verná láska“.
Al. „pravda“.
Al. „na tabuľu svojho srdca“.
Dosl. „neopieraj sa o“.
Dosl. „pre tvoj pupok“.
Al. „tým najlepším“.
Al. „z celého svojho výnosu“.
Al. „usmerňovanie“.
Al. „dobrý úsudok; schopnosť rozlišovať“.
Al. „mať ju ako zisk“.
Al. „dobrým úsudkom; schopnosťou rozlišovať“.
Zjavne sa vzťahuje na Božie vlastnosti spomínané v predchádzajúcich veršoch.
Al. „schopnosť premýšľať“.
Al. „sa nepotkne“.
Al. „ktorým patrí“.
Al. „v moci tvojej ruky“.
Al. „pokorným“.