Piata Mojžišova 30:1–20

30  Keď sa na tebe splnia všetky tieto slová – požehnanie i kliatba, o ktorých som ti hovoril+ – a spomenieš si na ne,+ keď budeš medzi všetkými národmi, kam ťa Jehova, tvoj Boh, rozoženie,+  a keď sa vrátiš k Jehovovi, svojmu Bohu,+ a ty a tvoji synovia budete počúvať jeho hlas celým srdcom a celou dušou* a budete dodržiavať všetko, čo ti dnes prikazujem,+  vtedy sa nad tebou tvoj Boh Jehova zľutuje+ a privedie ťa zo zajatia+ a znovu ťa zhromaždí zo všetkých národov, kam ťa Jehova, tvoj Boh, rozptýlil.+  Aj keby si bol zahnaný až na kraj nebies, tvoj Boh Jehova ťa zhromaždí a privedie ťa odtiaľ.+  Jehova, tvoj Boh, ťa privedie do krajiny, ktorú obsadili tvoji predkovia, a budeš ju vlastniť. Postará sa, aby sa ti dobre darilo, a dá ti viac potomkov, ako dal tvojim predkom.+  Jehova, tvoj Boh, očistí* tvoje srdce a srdce tvojich potomkov,+ aby si miloval Jehovu, svojho Boha, celým srdcom a celou dušou* a aby si mohol žiť.+  A Jehova, tvoj Boh, zošle všetky tieto kliatby na tvojich nepriateľov, ktorí ťa nenávidia a prenasledujú.+  Ty sa vrátiš a budeš poslúchať Jehovov hlas a dodržiavať všetky jeho prikázania, ktoré ti dnes dávam.  Jehova, tvoj Boh, ťa štedro požehná vo všetkom, čo budeš robiť,+ a obdarí ťa množstvom detí, dobytka a hojnou úrodou. Jehova ťa bude znova s radosťou zahŕňať blahobytom, ako to s radosťou robil pre tvojich predkov.+ 10  Urobí to, lebo budeš počúvať hlas Jehovu, svojho Boha, a budeš dodržiavať jeho prikázania a zákony zapísané v tejto knihe Zákona a vrátiš sa k Jehovovi, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou.*+ 11  Tieto prikázania, ktoré ti dnes dávam, nie sú pre teba príliš ťažké ani nedosiahnuteľné.*+ 12  Nie sú v nebi, aby si mohol povedať: ‚Kto vystúpi do neba a prinesie nám ich, aby sme si ich vypočuli a mohli ich dodržiavať?‘+ 13  Nie sú ani za morom, aby si mohol povedať: ‚Kto sa preplaví cez more a prinesie nám ich, aby sme si ich vypočuli a mohli ich dodržiavať?‘ 14  Tieto slová máš veľmi blízko, sú v tvojich ústach a v tvojom srdci,+ aby si mohol podľa nich konať.+ 15  Dnes ti predkladám život a dobro i smrť a zlo.+ 16  Ak budeš poslúchať prikázania Jehovu, svojho Boha, ktoré ti dnes odovzdávam, a budeš milovať Jehovu, svojho Boha,+ chodiť po jeho cestách a dodržiavať jeho prikázania, zákony a právne predpisy, potom budeš žiť+ a budeš mať mnoho potomkov a Jehova, tvoj Boh, ťa požehná v krajine, ktorej sa ideš zmocniť.+ 17  Ale ak sa tvoje srdce odvráti od Boha+ a nebudeš poslúchať a dáš sa zviesť, aby si sa klaňal iným bohom a slúžil im,+ 18  dnes ti oznamujem, že určite zahynieš.+ Nebudeš dlho žiť v krajine za Jordánom, ktorú sa chystáš obsadiť. 19  Dnes proti tebe beriem za svedkov nebo a zem, že som ti predložil život a smrť, požehnanie a kliatbu.+ Vyber si život, aby si zostal žiť+ ty i tvoji potomkovia:+ 20  miluj Jehovu, svojho Boha,+ poslúchaj jeho hlas a verne sa ho drž.*+ Veď od neho závisí tvoj život a vďaka nemu budeš dlho obývať krajinu, o ktorej Jehova prisahal tvojim predkom Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi, že im ju dá.“+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „obreže“.
Al. „ani nie sú ďaleko“.
Al. „a lipni k nemu“.