Skutky apoštolov 4:1–37

  • Zatknutie Petra a Jána (1 – 4)

    • Počet veriacich mužov dosahuje 5 000 (4)

  • Súdení pred Sanhedrinom (5 – 22)

    • „Nemôžeme prestať hovoriť“ (20)

  • Modlitba o odvahu (23 – 31)

  • Učeníci sa delia o všetko, čo vlastnia (32 – 37)

4  Kým Peter a Ján hovorili k ľudu, prišli k nim kňazi, veliteľ chrámovej stráže a saduceji.+  Hnevali sa, že apoštoli vyučujú ľud a oznamujú vzkriesenie Ježiša z mŕtvych.*+  Odviedli* ich, a pretože už bol večer, dali ich na noc do väzenia.+  Ale mnohí z tých, čo si vypočuli ich reč, uverili. Počet mužov, ktorí uverili, dosiahol asi 5 000.+  Na druhý deň sa v Jeruzaleme zhromaždili židovskí vodcovia, starší a znalci Zákona.  Boli medzi nimi aj hlavný kňaz Annáš,+ Kaifáš,+ Ján, Alexander a všetci príbuzní hlavného kňaza.  Postavili Petra a Jána do prostriedku a vypytovali sa: „Kto vám dal na to moc a v mene koho ste to urobili?“  Vtedy im Peter, naplnený svätým duchom,+ odpovedal: „Vodcovia ľudu a starší,  ak nás dnes vypočúvate za dobrý skutok, ktorý sme urobili pre chromého človeka,+ a pýtate sa, ako bol tento človek uzdravený, 10  nech je vám všetkým a celému izraelskému ľudu známe toto: Stalo sa to v mene Ježiša Krista Nazaretského,+ ktorého ste pribili na kôl,+ ale ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych.+ Vďaka nemu stojí tento človek pred vami zdravý. 11  To je ‚ten kameň, ktorý ste vy, stavitelia, nemali za nič a ktorý sa stal hlavným uholným kameňom‘.*+ 12  A v nikom inom niet záchrany, lebo niet pod nebom iného mena+ daného ľuďom, vďaka ktorému je možné získať záchranu.“+ 13  Keď videli Petrovu a Jánovu odvahu* a uvedomili si, že sú to nevzdelaní* a obyčajní ľudia,+ veľmi sa čudovali. Bolo im jasné, že chodili s Ježišom.+ 14  A keď videli, že pri nich stojí ten uzdravený muž,+ nemali čo namietnuť.+ 15  Preto im rozkázali vyjsť zo siene Sanhedrinu a radili sa medzi sebou. 16  Povedali: „Čo urobíme s týmito ľuďmi?+ Veď všetci obyvatelia Jeruzalema vedia, že sa prostredníctvom nich stal pozoruhodný zázrak,*+ a my to nemôžeme poprieť. 17  Ale aby sa to medzi ľudom ešte viac nešírilo, pohrozme im a prikážme, aby už nikomu nehovorili v tomto mene.“+ 18  Zavolali ich a prikázali im, aby už viac nehovorili ani nevyučovali v Ježišovom mene. 19  Ale Peter a Ján im odpovedali: „Posúďte sami, či je z Božieho pohľadu správne viac počúvať vás ako Boha. 20  My však nemôžeme prestať hovoriť o tom, čo sme videli a počuli.“+ 21  Opäť im pohrozili a prepustili ich, lebo nenašli nič, za čo by ich mohli potrestať, a aj preto, že sa báli ľudu.+ Všetci totiž oslavovali Boha za to, čo sa stalo. 22  Ten človek, ktorý bol zázračne uzdravený, mal vyše 40 rokov. 23  Po prepustení apoštoli odišli za spoluveriacimi a porozprávali im, čo povedali hlavní kňazi a starší. 24  Keď to počuli, jednomyseľne sa začali modliť k Bohu: „Zvrchovaný Pane, ty si stvoril nebo, zem, more a všetko, čo je v nich.+ 25  Ty si prostredníctvom svätého ducha povedal ústami svojho služobníka, nášho predka Dávida:+ ‚Prečo sa búria národy? Prečo ľudia vymýšľajú márne plány? 26  Králi zeme povstali a vládcovia spojili sily proti Jehovovi* a jeho pomazanému.‘*+ 27  V tomto meste sa Herodes* a Pontský Pilát+ naozaj spojili s ľuďmi z národov a s izraelským ľudom proti tvojmu svätému služobníkovi Ježišovi, ktorého si pomazal.+ 28  Spojili sa, aby vykonali to, čo si vopred určil svojou mocou* a v súlade so svojím zámerom.+ 29  A teraz, Jehova,* venuj pozornosť ich hrozbám a pomôž svojim otrokom, aby odvážne hovorili tvoje slovo. 30  Vystieraj svoju ruku, aby boli uzdravovaní chorí a aby sa diali znamenia a zázraky*+ v mene tvojho svätého služobníka Ježiša.“+ 31  Keď skončili svoju úpenlivú prosbu,* zatriaslo sa miesto, kde sa zhromaždili, všetkých naplnil svätý duch+ a odvážne hovorili Božie slovo.+ 32  A všetci, ktorí uverili, boli jedného srdca a jednej mysle.* Nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné.+ 33  Apoštoli vydávali veľmi mocné svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša+ a Boh všetkým štedro prejavoval nezaslúženú láskavosť. 34  Nikto z nich nemal núdzu,+ lebo všetci, ktorí mali polia alebo domy, ich predávali a utŕžené peniaze prinášali 35  a kládli k nohám apoštolov.+ Tí ich potom rozdeľovali a každý dostal toľko, koľko potreboval.+ 36  Aj Jozef, ktorého apoštoli volali Barnabáš+ (čo preložené znamená „syn útechy“), Lévita, rodák z Cypru, 37  predal svoje pole a peniaze priniesol a položil k nohám apoštolov.+

Poznámky pod čiarou

Al. „oznamujú vzkriesenie na príklade Ježiša“.
Al. „Zatkli“.
Al. „otvorenosť“.
Al. „neučení“. To neznamená, že boli negramotní, ale že neabsolvovali rabínske školy.
Dosl. „znamenie“.
Al. „jeho Kristovi“.
Čiže Herodes Antipas. Pozri Slovník pojmov.
Dosl. „rukou“.
Al. „predzvesti“.
Al. „vrúcnu modlitbu“.
Al. „duše“. Pozri Slovník pojmov.