Skutky apoštolov 17:1–34

17  Prešli cez Amfipolis a Apollóniu a prišli do Tesaloniky,+ kde bola židovská synagóga.  Pavol do nej vošiel podľa svojho zvyku+ a po tri sabaty sa tam rozprával s prítomnými na základe Písma.+  Vysvetľoval a dokazoval pomocou Písma, že Kristus musel trpieť+ a vstať z mŕtvych.+ Povedal: „Týmto Kristom je Ježiš, ktorého vám zvestujem.“  Niektorí z nich uverili a pridali sa k Pavlovi a Sílasovi.+ Bolo medzi nimi aj veľké množstvo zbožných Grékov a mnoho popredných žien.  Ale ostatných Židov sa zmocnila žiarlivosť,+ zohnali niekoľkých zlých mužov, pouličných povaľačov,* zhromaždili dav a vyvolali v meste rozruch. Napadli Jásonov dom, lebo chceli Pavla a Sílasa vydať do rúk davu.  Keď ich nenašli, odvliekli Jásona a niektorých bratov k predstaveným mesta a kričali: „Tí, čo všade robia len problémy,* prišli aj sem+  a Jáson ich vzal k sebe domov. Títo všetci konajú v rozpore s cisárovými nariadeniami, lebo hovoria, že kráľom je niekto iný, Ježiš.“+  Keď to zástup a predstavení mesta počuli, pobúrilo ich to.  Ale keď Jáson a ostatní zaplatili kauciu,* dovolili im odísť. 10  Bratia ešte v tú noc poslali Pavla a Sílasa do Beroje. Keď tam prišli, zamierili do židovskej synagógy. 11  Židia v Beroji boli prístupnejší* ako tí v Tesalonike. Božie slovo prijímali s veľkým nadšením a denne skúmali Písmo, či je to naozaj tak, ako počuli. 12  Mnohí z nich uverili a uverilo aj veľa gréckych žien a mužov z vyšších kruhov. 13  Ale keď sa Židia v Tesalonike dozvedeli, že Pavol zvestuje Božie slovo i v Beroji, prišli aj tam, vyvolali nepokoj a pobúrili dav.+ 14  Bratia hneď poslali Pavla, aby odišiel k moru,+ ale Sílas a Timotej tam zostali. 15  Tí, čo sprevádzali Pavla, ho odprevadili až do Atén. Vrátili sa odtiaľ s odkazom, že Sílas a Timotej+ majú čo najskôr prísť za Pavlom. 16  Kým na nich Pavol čakal v Aténach, videl, že mesto je plné modiel, a veľmi ho to pohoršovalo.* 17  Rozprával sa v synagóge so Židmi a ďalšími ctiteľmi Boha a každý deň hovoril aj s ľuďmi, ktorých stretol na trhovisku. 18  Ale niektorí epikurejskí a stoickí filozofi sa s ním začali hádať. Jedni sa pýtali: „Čo to chce tento táraj povedať?“ Iní hovorili: „Zdá sa, že zvestuje cudzie božstvá.“ Vraveli to preto, lebo hlásal dobrú správu o Ježišovi a vzkriesenie.+ 19  Vzali ho so sebou, odviedli ho na Areopág a povedali: „Radi by sme vedeli, čo za nové učenie to hlásaš. 20  To, čo hovoríš, nám znie cudzo, preto chceme vedieť, čo to znamená.“ 21  Všetci Aténčania a cudzinci, ktorí tam žili,* totiž trávili všetok voľný čas rozprávaním alebo počúvaním niečoho nového. 22  Pavol sa postavil uprostred Areopágu+ a povedal: „Aténčania, vidím, že sa bojíte bohov viac* ako iní ľudia.+ 23  Keď som sa prechádzal a prezeral si vaše posvätné predmety, našiel som aj oltár s nápisom ‚Neznámemu Bohu‘. O tom, koho nepoznáte, a predsa ho uctievate, vám teraz zvestujem. 24  Boh, ktorý stvoril svet a všetko v ňom, ten, ktorý je Pánom neba a zeme,+ nebýva v chrámoch postavených rukami+ 25  ani nepotrebuje, aby mu ľudia slúžili svojimi rukami, akoby mu niečo chýbalo,+ lebo on sám dáva všetkým život, dych+ a všetko. 26  On vytvoril z jedného človeka+ všetky národy, aby bývali na celom povrchu zeme,+ vymedzil obdobia a určil ľuďom hranice ich bývania,+ 27  aby hľadali Boha, akoby ho chceli až nahmatať, a aby ho aj našli,+ lebo nie je ďaleko od nikoho z nás. 28  Lebo od neho máme život, pohybujeme sa a sme, ako aj niektorí vaši básnici povedali: ‚Veď sme aj jeho deťmi.‘* 29  Teda keď sme Božími deťmi,*+ nemali by sme si myslieť, že Boh sa podobá zlatu, striebru či kameňu, niečomu, čo vymysleli a vyrobili ľudia.+ 30  Boh síce prehliadol časy takejto nevedomosti,+ ale teraz zvestuje ľuďom, aby všetci všade robili pokánie. 31  Lebo určil deň, v ktorom bude spravodlivo súdiť+ svet* prostredníctvom muža, ktorého tým poveril. A všetkým ľuďom to zaručil tým, že ho vzkriesil z mŕtvych.“+ 32  Keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, jedni sa posmievali,+ druhí zasa hovorili: „Môžeš nám o tom porozprávať aj inokedy.“ 33  A tak od nich Pavol odišiel. 34  Ale niektorí sa k nemu pridali a uverili. Bol medzi nimi aj Dionýz, ktorý bol sudcom areopágskeho súdu, žena menom Damaris a ďalší.

Poznámky pod čiarou

Al. „povaľačov z trhoviska“.
Al. „poburujú celú obývanú zem“.
Al. „dali stanovenú záruku“.
Al. „šľachetnejší; ochotnejší učiť sa“.
Al. „búril sa v ňom jeho duch“.
Al. „navštívili mesto“.
Al. „ste nábožnejší“.
Al. „potomstvom“.
Al. „Božím potomstvom“.
Al. „obývanú zem“.