Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Jehovovo prorocké slovo sa plní

Jehovovo prorocké slovo sa plní

 Jehovovo prorocké slovo sa plní

„SOM Božský a niet iného Boha, ani nikto nie je ako ja; Ten, ktorý od začiatku hovorí o konci a oddávna veci, ktoré sa ešte nestali.“ ​(Izaiáš 46:9, 10) To sú slová Jehovu, toho, ktorý je schopný s istotou predpovedať budúcnosť.

Je všeobecne známe, že ľudia nie sú schopní presne predpovedať budúcnosť. To, že Biblia je knihou proroctiev, by malo preto podnietiť všetkých ľudí hľadajúcich pravdu, aby preskúmali, či jej Autorom je naozaj Boh, ako sa to píše v Biblii. Pouvažujme o niektorých biblických proroctvách, ktoré sa už splnili.

Staroveké civilizácie

Boh predpovedal, že Babylon bude navždy zničený a rovnaký koniec postihne Edomčanov, Moábčanov a Ammónčanov. (Jeremiáš 48:42; 49:17, 18; 51:24–26; Obadiáš 8, 18; Sofoniáš 2:8, 9) To, že tieto národy ako špecifické národnostné skupiny vymizli, svedčí o presnosti Božieho prorockého Slova.

Samozrejme, niekto môže namietať, že každý dokáže predpovedať, že nejaký národ, hoci aj mocný, nakoniec prestane existovať. Ale taký človek prehliada dôležitú skutočnosť, že Biblia predpovedala oveľa viac. Napríklad uviedla podrobnosti o tom, akým spôsobom bude dobytý Babylon. Predpovedala, že toto mesto dobyjú Médi, že na čele útočiacich vojsk bude Cýrus a že rieky, ktoré slúžili ako obranný systém, budú vysušené. — Izaiáš 13:17–19; 44:27–45:1.

No nie vo všetkých prípadoch Biblia predpovedala, že porazené národy budú navždy zničené. Naopak, v predpovedi o zničení Jeruzalema Babylončanmi Boh povedal, že mesto bude obnovené, a to napriek tomu, že Babylon nikdy neprepúšťal svojich zajatcov. (Jeremiáš 24:4–7; 29:10; 30:18, 19) To sa splnilo a potomkovia Židov existujú ako národ dodnes.

Okrem toho, Jehova predpovedal, že Egypt bude porazený ako svetová veľmoc, ale „potom sa tam bude bývať ako za starých dní“. Časom sa táto staroveká mocnosť mala stať  „poníženým kráľovstvom“. (Jeremiáš 46:25, 26; Ezechiel 29:14, 15) To sa tiež splnilo. Aj o Grécku Jehova predpovedal, že bude ako svetová veľmoc porazené, ale nikdy nepovedal, že Gréci ako národ prestanú existovať. Čo sa učíme z toho, že niektoré civilizácie, o ktorých Jehova predpovedal, že vymiznú, zanikli, zatiaľ čo iné, o ktorých nič také neprorokoval, pretrvali dodnes? Že Božie Slovo obsahuje skutočné a spoľahlivé proroctvá.

Pozoruhodné detaily

Ako sme už spomenuli, Jehova predpovedal mnohé podrobnosti o spôsobe, akým padne Babylon. Podobne v predpovedi o zničení Týru kniha Ezechiel uviedla, že jeho kamene, diela z dreva i prach budú umiestnené „priamo doprostred vody“. (Ezechiel 26:4, 5, 12) Toto proroctvo sa splnilo v roku 332 pred n. l., keď Alexander Veľký prikázal svojim vojakom, aby použili ruiny zo zničenej pevninskej časti Týru na stavbu násypu k ostrovnej časti tohto mesta, ktorá bola potom tiež dobytá.

Proroctvo zaznamenané v Danielovi 8:5–8, 21, 22 a 11:3, 4 uviedlo pôsobivé podrobnosti, ktoré sa týkali nezvyčajne mocného „gréckeho kráľa“. Život tohto vládcu sa mal skončiť na vrchole jeho moci a jeho kráľovstvo malo byť potom rozdelené medzi štyroch nástupcov, ktorí však nemali byť jeho potomkami. Viac ako 200 rokov po tom, čo bolo zapísané toto proroctvo, sa ukázalo, že týmto mocným kráľom je Alexander Veľký. Podľa svetskej histórie zomrel predčasnou smrťou a jeho ríša bola nakoniec rozdelená medzi jeho štyroch vojvodcov, a nie jeho potomkov.

Kritici tvrdia, že toto proroctvo muselo byť napísané až po tom, čo sa tieto udalosti odohrali. No pozrime sa ešte raz na uvedenú  správu z knihy Daniel. Keď sa na ňu pozeráme ako na proroctvo, podrobnosti, ktoré uvádza, pôsobia ohromujúco. Ale ak sa na ňu pozrieme ako na históriu, ktorá sa iba vydáva za proroctvo, nezdá sa vám, že je nápadne chudobná na podrobnosti? Ak by sa nejaký podvodník, ktorý by žil po Alexandrovi, snažil zapôsobiť na čitateľov zdanlivým proroctvom, prečo by nespomenul, že hneď po Alexandrovej smrti sa dvaja z jeho synov snažili získať kráľovstvo, ale boli zavraždení? Prečo by nespomenul, že bude trvať desaťročia, kým všetci štyria vojvodcovia upevnia svoju moc v rôznych častiach Alexandrovej ríše? A prečo by nespomenul meno veľkého kráľa a jeho štyroch vojvodcov?

Tvrdenie, že biblické proroctvá boli napísané po udalostiach, ktoré opisujú, je staré, ale nedokázané. Zastávajú sa ho ľudia, ktorí skôr ako preskúmali dôkazy, dospeli k záveru, že predpovedať budúce udalosti je nemožné. Pretože odmietajú prijať Bibliu ako Božie Slovo, sú nútení vysvetľovať všetko z čisto ľudského hľadiska. No Boh múdro inšpiroval dosť prorockých detailov na to, aby preukázal svoje autorstvo. *

Biblické proroctvá môžu posilniť vašu vieru, ak si nájdete čas, aby ste uvažovali o konkrétnych proroctvách a ich splnení. Čo keby ste si preštudovali niektoré biblické proroctvá? Tabuľky na stranách 343 až 346 v knihe „Celé Písmo je inšpirované Bohom a je užitočné“ vám v tom môžu pomôcť. * Ak sa rozhodnete uplatniť tento návrh, urobte to s cieľom posilniť svoju vieru. Neponáhľajte sa a neskončite pri tom, že si látku iba prečítate. Uvažujte o skutočnosti, že všetko, čo Jehova predpovedá, sa vždy splní.

[Poznámky pod čiarou]

^ 13. ods. Ďalšie informácie, ktoré vyvracajú tvrdenie, že biblické proroctvá boli zapísané po udalostiach, ktoré predpovedali, pozri na stranách 106 – 111 v knihe Existuje Stvoriteľ, ktorý má o vás záujem?, ktorú vydali Jehovovi svedkovia.

^ 14. ods. Vydali Jehovovi svedkovia.

[Rámček/obrázok na strane 24]

ZÁSADY PRE ŽIVOT

Tu uvádzame ďalšiu myšlienku na zamyslenie. Boh, ktorý s takou presnosťou predpovedal vzostup a pád svetových mocností, je tiež Autorom biblických zásad pre život. Tu sú niektoré z nich:

Človek zožne to, čo rozsieva. Galaťanom 6:7.

Viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní. Skutky 20:35.

Naše šťastie závisí od toho, či uspokojujeme svoje duchovné potreby. Matúš 5:3.

Ak tieto zásady uplatníte vo svojom živote, môžete si byť istí, že vám prinesú úspech a šťastie.

[Obrázky na stranách 22, 23]

Božie Slovo predpovedalo trvalý zánik týchto civilizácií...

EDOM

BABYLON

... ale nie týchto

GRÉCKO

EGYPT

[Pramene ilustrácií]

Pictorial Archive (Near Eastern History) Est.

WHO photo by Edouard Boubat

[Obrázok na strane 23]

Alexander Veľký