Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Kedy príde Božie Kráľovstvo?

Kedy príde Božie Kráľovstvo?

 Kedy príde Božie Kráľovstvo?

„PANE, obnovíš v tomto čase kráľovstvo Izraelu?“ ​(Skutky 1:6) Apoštoli sa dychtivo zaujímali o to, kedy Ježiš zriadi svoje Kráľovstvo. A aj dnes, po uplynutí zhruba 2 000 rokov, sa ľudia stále dychtivo zaujímajú o to, kedy toto Kráľovstvo príde.

Keďže Ježiš zvestoval o Kráľovstve, zrejme by ste očakávali, že bude hovoriť aj o tejto otázke. A on o nej naozaj hovoril! Obšírne hovoril o konkrétnom období, ktoré označil ako svoju „prítomnosť“. (Matúš 24:37) Táto prítomnosť je úzko spojená so zriadením mesiášskeho Kráľovstva. Čo si máme predstaviť pod slovom prítomnosť? Pozrime sa na štyri skutočnosti, ktoré o Kristovej prítomnosti odhaľuje Biblia.

1. Kristova prítomnosť sa mala začať dlhý čas po jeho smrti. Ježiš vyrozprával jedno podobenstvo, v ktorom sa prirovnal k človeku, ktorý „odcestoval do vzdialenej krajiny, aby si zabezpečil kráľovskú moc“. (Lukáš 19:12) Ako sa splnilo toto prorocké podobenstvo? Vieme, že Ježiš zomrel a bol vzkriesený. Potom „odcestoval do vzdialenej krajiny“, čiže vystúpil do neba. Tak ako to Ježiš predpovedal v inom, podobnom podobenstve, jeho návrat v kráľovskej moci mal nastať až „po dlhom čase“. — Matúš 25:19.

Niekoľko rokov po Ježišovom vystúpení do neba apoštol Pavol napísal, že Ježiš „natrvalo obetoval jednu obeť za hriechy a posadil sa po Božej pravici a odvtedy čaká, dokiaľ mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnož pod  nohy“. (Hebrejom 10:12, 13) Teda po tom, čo sa Ježiš vrátil do neba, nasledovalo dlhé obdobie čakania. Toto čakanie sa skončilo, keď Jehova Boh urobil svojho Syna Kráľom mesiášskeho Kráľovstva, ktoré bolo sľúbené pred dávnym časom. Dosadením Krista na trón sa začala jeho prítomnosť. Mali ľudia na zemi možnosť pozorovať túto významnú udalosť?

2. Kristova prítomnosť je ľudským očiam neviditeľná. Pamätajme, že Ježiš hovoril o znamení svojej prítomnosti. (Matúš 24:3) Bolo by potrebné nejaké znamenie, ak by jeho prítomnosť bola viditeľná ľudským očiam? Znázornime si to: Predstavte si, že sa vydáte na cestu, lebo chcete vidieť oceán. Cestou možno vidíte cestné značky, ktoré vám slúžia ako znamenie, aby ste vedeli, kadiaľ ísť. Ale keď sa už raz dostanete k brehu a všade až k obzoru vidíte len šíry oceán, očakávali by ste ešte nejakú značku, nejaké znamenie, možno veľkú šípku smerujúcu dopredu s ozdobným nápisom „oceán“? Samozrejme, že nie! Načo by bolo znamenie poukazujúce na niečo, čo je na prvý pohľad jasné?

Keď Ježiš opisoval znamenie svojej prítomnosti, neurobil to preto, aby poukázal na niečo, čo ľudia budú môcť vidieť, ale preto, aby im pomohol rozpoznať niečo, čo sa malo udiať v nebi. Preto povedal: „Božie kráľovstvo neprichádza tak, aby sa dalo spozorovať.“ ​(Lukáš 17:20) Ako teda malo byť ľuďom na zemi zjavné, že sa už začala Kristova prítomnosť?

3. Kristova prítomnosť sa mala vyznačovať obdobím veľkých ťažkostí na zemi. Ježiš povedal, že jeho prítomnosť v postavení nebeského Kráľa sa bude vyznačovať tým, že na zemi budú vojny, hlad, zemetrasenia, morové nákazy a nezákonnosť. (Matúš 24:7–12; Lukáš 21:10, 11) Čo malo byť príčinou všetkých tých ťažkostí? Biblia vysvetľuje, že Satan, „vládca tohto sveta“, zúri, lebo vie, že teraz, keď sa už začala prítomnosť Krista ako Kráľa, mu zostáva len veľmi krátky čas. (Ján 12:31; Zjavenie 12:9, 12) Takýchto viditeľných dôkazov Satanovho zúrivého hnevu a Kristovej prítomnosti je v našich dňoch naozaj mnoho. Zvlášť od roku 1914, ktorý historici považujú za zlom v dejinách, sa tieto dôkazy objavujú v nebývalej miere a v celosvetovom rozsahu.

Hoci to celé môže znieť ako zlá správa, nie je to tak. Znamená to totiž, že mesiášske Kráľovstvo už teraz vládne v nebi. Už o veľmi krátky čas táto vláda prevezme moc aj nad celou zemou. Ale ako sa majú ľudia dozvedieť o tomto Kráľovstve, aby mohli prijať jeho vládu a stať sa jeho poddanými?

4. Ježišova prítomnosť sa vyznačuje celosvetovým zvestovaním. Ježiš povedal, že jeho prítomnosť bude taká, „ako boli Noachove dni“. * (Matúš 24:37–39) Noach nebol len stavi teľom korábu, bol aj ‚zvestovateľom spravodlivosti‘. (2. Petra 2:5) Varoval ľudí, že sa blíži Boží súd. Ježiš povedal, že jeho nasledovníci na zemi budú počas jeho prítomnosti robiť niečo podobné. Predpovedal: „Toto dobré posolstvo o kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom; a potom príde koniec.“ — Matúš 24:14.

Ako ukázal predchádzajúci článok, Božie Kráľovstvo zničí všetky vlády tohto sveta. Zvestovaním sú ľudia upozorňovaní na to, že táto nebeská vláda sa chystá zasiahnuť, takže všetci dostávajú príležitosť uniknúť prichádzajúcemu zničeniu a stať sa poddanými tohto Kráľovstva. Kľúčová otázka teda znie: Ako zareagujete na toto varovanie?

Je príchod Božieho Kráľovstva pre vás dobrou správou?

Posolstvo, ktoré zvestoval Ježiš, prinášalo úžasnú nádej. Po vzbure v Edene pred tisícami rokov si Jehova predsavzal zriadiť vládu, ktorá dá veci do poriadku a umožní ľuďom prejavujúcim vieru žiť večne v raji tu na zemi, tak ako to Boh pre ľudstvo zamýšľal od začiatku. Viete si predstaviť lepšiu správu ako to, že táto vláda, ktorá bola tak dávno sľúbená, teraz už vládne v nebi? To nie je nejaká vzdialená, abstraktná predstava, ale skutočnosť!

Teraz Boží ustanovený Kráľ vládne uprostred svojich nepriateľov. (Žalm 110:2) V tomto skazenom svete odcudzenom Bohu spĺňa Mesiáš Otcovu túžbu nájsť všetkých, ktorí chcú spoznať, aký je v skutočnosti Boh, a uctievať ho „duchom a pravdou“. (Ján 4:24) Nádej žiť navždy pod vládou Božieho Kráľovstva je predkladaná ľuďom všetkých rás, každého veku a bez ohľadu na to, z akej spoločenskej vrstvy pochádzajú. (Skutky 10:34, 35) Povzbudzujeme vás, aby ste využili túto úžasnú možnosť, ktorá je vám predložená. Už teraz začnite získavať poznanie o Božom Kráľovstve, aby ste sa mohli navždy tešiť zo života pod jeho spravodlivou vládou! — 1. Jána 2:17.

[Poznámka pod čiarou]

^ 10. ods. Tento Ježišov výrok pomáha napraviť mylnú predstavu, ktorú vyvoláva nesprávny preklad slova „prítomnosť“ v niektorých prekladoch Biblie. V niektorých prekladoch je toto slovo preložené ako „príchod“ alebo „návrat“, pričom tieto slová naznačujú udalosť, ktorá sa odohrá za krátky čas. Všimnite si však, že Ježiš svoju prítomnosť neprirovnal k potope za Noachových dní, teda k udalosti, ale k ‚Noachovým dňom‘, teda k rozhodujúcemu časovému obdobiu. Podobne ako to bolo vtedy v staroveku, aj Kristova prítomnosť má byť určitým časovým obdobím, počas ktorého majú byť ľudia natoľko pohrúžení do bežných každodenných záležitostí života, že si nevšimnú varovanie, ktoré je im odovzdávané.

[Obrázky na stranách 8, 9]

Zlé správy, ktoré sú dnes na dennom poriadku, sú dôkazom toho, že už čoskoro príde niečo lepšie

[Prameň ilustrácie]

Protilietadlová zbraň: U.S. Army photo