Sofoniáš 2:1–15

  • Hľadajte Jehovu, kým nepríde deň jeho hnevu (1 – 3)

    • Hľadajte spravodlivosť a miernosť (3)

    • „Pravdepodobne budete ukrytí“ (3)

  • Rozsudok nad okolitými národmi (4 – 15)

2  Zhromaždite sa, zhromaždite sa,+ľudia z národa, ktorý sa nehanbí.+   Kým nebude vykonaný rozsudok,kým deň neuletí ako plevy,kým proti vám nevzplanie Jehovov horiaci hnev,+kým na vás nepríde deň Jehovovho hnevu,   hľadajte Jehovu,+ všetci mierni* zeme,vy, ktorí dodržiavate jeho spravodlivé zákony.* Usilujte sa o spravodlivosť, buďte mierni.* Pravdepodobne* budete ukrytí v deň Jehovovho hnevu.+   Gaza bude opustená,Aškelón bude spustošený.+ Ašdód vyľudnia za bieleho dňa*a Ekrón bude vykorenený.+   „Beda obyvateľom prímorského kraja, národu Keréťanov!+ Jehova vás odsúdil. ‚Zničím ťa, Kanaán, krajina Filištíncov,a zostaneš bez obyvateľov.‘   Z prímorského kraja sa stanú pastvinyso studňami pre pastierov a s kamennými ohradami pre ovce.   Prímorský kraj pripadne zostávajúcim z potomkov Júdu,+ktorí tam nájdu pastvu. Večer budú líhať v aškelónskych domoch. Veď Jehova, ich Boh, na nich obráti pozornosť*a privedie späť ich zajatých.“+   „Počul som posmešky Moábcov+ a urážky Ammóncov,+ktorí sa vysmievali môjmu ľudu a vyhrážali sa, že obsadia ich územie.+   Preto, akože žijem,“ vyhlasuje Jehova vojsk,* Boh Izraela,„Moáb bude ako Sodoma+a územie Ammóncov ako Gomora.+ Zarastú žihľavou, stanú sa soľnou jamou a večnou pustatinou.+ Zostávajúci z môjho ľudu ich vydrancujú,ostatok môjho národa ich pripraví o majetok. 10  To bude odplata za ich pýchu,+lebo sa vysmievali ľudu Jehovu vojsk a vyvyšovali sa nad neho. 11  Jehova v nich vyvolá strach,*lebo zničí* všetkých bohov zeme. Národy žijúce na ostrovoch sa mu budú klaňať,*+každý na svojom mieste. 12  Aj vás, Etiópčania, prebodne môj meč.+ 13  Vystrie ruku na sever a zničí Asýriu,spustoší Ninive+ a premení ho na vyprahnutú púšť. 14  Budú v ňom líhať stáda, všetky druhy divých zvierat.* Pelikán aj dikobraz budú nocovať medzi jeho spadnutými stĺpmi. Z okna sa bude ozývať žalostný hlas,na prahu budú hromady trosiek,odkryje cédrové obloženie. 15  To je to pyšné mesto, ktoré si žilo v bezpečía hovorilo si: ‚Nikto sa mi nevyrovná.‘ Teraz vyvoláva hrôzu,stalo sa brlohom divej zveri! Každý, kto pôjde okolo, zahvízda a mávne rukou.“+

Poznámky pod čiarou

Al. „pokorní“.
Dosl. „jeho rozsudok“.
Al. „pokorní“.
Al. „Možno“.
Al. „na pravé poludnie“.
Al. „sa o nich bude starať“.
Al. „zdesenie“.
Al. „oslabí“.
Al. „ho budú uctievať“.
Dosl. „všetky šelmy národa“.