Daniel 8:1–27

8  V treťom roku vlády kráľa Balsazára+ som mal ja, Daniel, ďalšie videnie.+  Pri tomto videní som bol na hrade* v Šušane*+ v provincii* Elam.+ Mal som videnie a stál som pri rieke* Ulaj.  Keď som zdvihol zrak, pred riekou stál baran+ s dvoma rohmi.+ Jeho rohy boli veľké, ale jeden bol väčší ako druhý a ten väčší narástol neskôr.+  Videl som barana klať na západ, na sever a na juh. Žiadne divé zvieratá pred ním neobstáli a nebol nikto, kto by ich pred ním* zachránil.+ Robil si, čo chcel, a povyšoval sa.  Keď som sa pozeral ďalej, uvidel som, ako od západu cez celú zem prichádza cap+ a nedotýka sa zeme. Medzi očami mal nápadný roh.+  Blížil sa k dvojrohému baranovi, ktorého som videl stáť pred riekou. Bežal k nemu celý rozzúrený.  Videl som, ako sa prihnal k baranovi, zúrivo ho napadol a zlomil mu oba rohy. Baran nemal silu postaviť sa mu na odpor. Cap ho zrazil na zem a podupal ho. Nikto nemohol zachrániť barana z jeho moci.*  Cap sa veľmi povyšoval, ale keď zmocnel, jeho veľký roh sa zlomil a na jeho mieste vyrástli štyri nápadné rohy na štyri svetové strany.*+  Z jedného z nich vyrástol ďalší roh, malý, ktorý sa veľmi zväčšoval smerom na juh, na východ a k Okrase.+ 10  Zväčšil sa tak, že dosiahol až k nebeskému vojsku, strhol na zem niektorých z vojska a niektoré z hviezd a pošliapal ich. 11  Trúfol si dokonca aj na Knieža vojska, ktorému bola odstránená stála obeť, a bola zvrhnutá svätyňa, ktorú ustanovil.+ 12  A vojsko i stála obeť boli vydané do rúk toho rohu. Bolo to pre jeho priestupok. Zmietol pravdu na zem a všetko, čo robil, sa mu darilo. 13  Vtedy som počul, ako jeden svätý niečo hovorí a iný svätý sa ho spýtal: „Ako dlho bude trvať to, čo som vo videní videl o stálej obeti, o priestupku, po ktorom ostáva spúšť,+ a o pošliapavaní svätého miesta a vojska?“ 14  „Bude to trvať 2 300 večerov a rán,“ povedal mi. „Potom bude sväté miesto znovu uvedené do správneho stavu.“ 15  Ako som ja, Daniel, pozoroval videnie a snažil sa mu porozumieť, zrazu predo mnou zastal niekto, kto vyzeral ako človek. 16  Potom som sprostred Ulaja+ počul ľudský hlas, ako volá: „Gabriel,+ vysvetli mu to videnie.“+ 17  A tak podišiel ku mne. Ale keď sa priblížil, preľakol som sa a padol som pred ním tvárou k zemi. Povedal mi: „Mal by si vedieť, syn človeka, že to videnie sa týka času konca.“+ 18  Kým so mnou hovoril, ležal som v mrákotách tvárou k zemi. Preto sa ma dotkol a pomohol mi vstať.+ 19  A povedal mi: „Oznámim ti, čo sa stane v závere verejného odsúdenia, lebo sa to týka určeného času konca.+ 20  Dvojrohý baran, ktorého si videl, predstavuje médskych a perzských kráľov.+ 21  Chlpatý cap predstavuje gréckeho kráľa+ a veľký roh, ktorý mal medzi očami, predstavuje prvého kráľa.+ 22  To, že sa roh zlomil a na jeho mieste vyrástli štyri,+ znamená, že z jeho národa povstanú štyri kráľovstvá, ale nebudú také silné ako on. 23  Ku koncu ich kraľovania, keď zlo priestupníkov dosiahne vrchol, povstane kráľ krutého výzoru, ktorý bude rozumieť záhadným výrokom.* 24  Získa veľkú moc, ale nie vlastnou silou. Prinesie neobyčajnú skazu, bude úspešný a bude konať účinne. Zničí mocných i národ svätých.+ 25  Úspech dosiahne podvodom a ľsťou. A bude sa v srdci vyvyšovať a v čase bezpečia* zničí mnohých. Postaví sa dokonca proti Kniežaťu kniežat, ale bude zlomený bez ľudského zásahu. 26  To, čo bolo vo videní povedané o večeroch a ránach, je pravda. Ale ty to videnie zachovaj v tajnosti, lebo sa týka času, ktorý nastane až o mnoho dní.“*+ 27  Ja, Daniel, som bol vyčerpaný a na niekoľko dní som ochorel.+ Potom som vstal a vykonával som prácu pre kráľa.+ Ale bol som ako ochromený z toho, čo som videl, a nikto tomu videniu nerozumel.+

Poznámky pod čiarou

Al. „v paláci; v pevnosti“.
Al. „v Súzach“.
Al. „v správnej oblasti“.
Al. „pri vodnom kanáli“.
Dosl. „z jeho ruky“.
Dosl. „z jeho ruky“.
Dosl. „k štyrom nebeským vetrom“.
Al. „bude zbehlý v úkladoch“.
Al. možno „a bez varovania“.
Al. „lebo sa týka vzdialenej budúcnosti“.