Ezechiel 29:1–21

29  V desiatom roku, 12. dňa desiateho mesiaca, ku mne Jehova prehovoril znovu:  „Syn človeka, obráť sa tvárou k faraónovi, egyptskému kráľovi, a prorokuj proti nemu a proti celému Egyptu.+  Povedz mu: ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Som proti tebe, faraón, kráľ Egypta,+ty veľký morský netvor, ktorý sa vyvaľuje uprostred svojho Nílu* a jeho tokov+a hovorí: ‚Níl je môj. Urobil som si ho pre seba.‘+   Ale ja ti dám do čeľustí háky a na tvoje šupiny nechám prichytiť ryby z tvojho Nílu. Vytiahnem ťa z tvojho Nílu aj so všetkými nílskymi rybami, ktoré sa ti prichytia na šupiny.   Hodím ťa na púšť aj so všetkými rybami z tvojho Nílu. Padneš na šírom poli, nepozbierajú ťa a nepochovajú.+ Dám ťa zožrať divej zveri a nebeským vtákom.+   Potom všetci obyvatelia Egypta spoznajú, že som Jehova,lebo neboli pre Izrael o nič lepšou oporou ako steblo slamy.*+   Keď sa ťa chytili za ruku, zlomil si saa poranil im plece. Keď sa o teba opreli, polámal si saa ich nohy* sa roztriasli.“+  Preto toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Privediem proti tebe meč+ a vyhubím v tebe ľudí i zvieratá.  Egypt spustne a zostanú z neho len trosky.+ Tak spoznajú, že som Jehova. Za to, že si* povedal: ‚Níl je môj, ja som si ho urobil,‘+ 10  prídem proti tebe a proti tvojmu Nílu. Urobím z Egypta spustošenú a vyprahnutú krajinu, neobývanú púšť+ od Migdolu+ až po Syene,+ po hranice Etiópie. 11  Neprejde ňou noha človeka ani zvieraťa+ a 40 rokov nebude obývaná. 12  Urobím z Egypta najpustejšiu krajinu zo všetkých a jeho mestá sa na 40 rokov stanú najpustejšími zo všetkých miest.+ Rozprášim Egypťanov medzi národy a rozoženiem ich po krajinách.“‘+ 13  ‚Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: „Po 40 rokoch zhromaždím Egypťanov z národov, medzi ktoré boli rozptýlení.+ 14  Privediem egyptských zajatcov späť do krajiny Patros,+ odkiaľ pochádzajú, a tam sa stanú bezvýznamným kráľovstvom. 15  Egypt bude bezvýznamnejší ako ostatné kráľovstvá a už nebude ovládať iné národy.+ Urobím ho takým nepatrným, že si už nikdy nepodrobí iné národy.+ 16  Egypt už nebude pre Izrael nádejou,+ ale pripomienkou toho, že urobili chybu, keď ho žiadali o pomoc. A spoznajú, že som Zvrchovaný Pán Jehova.“‘“ 17  V 27. roku, prvého dňa prvého mesiaca, ku mne Jehova prehovoril znovu: 18  „Syn človeka, babylonský kráľ Nabuchodonozor*+ veľmi vyčerpal svoje vojsko v ťažení proti Týru.+ Každá hlava oplešivela a každé plece sa odralo. Ale za tú námahu pri dobýjaní Týru nedostal on ani jeho vojsko žiadnu odmenu. 19  Preto toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Dávam babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi* Egypt+ a on odnesie jeho bohatstvo, úplne ho vydrancuje a vyplieni. To bude odmena pre jeho vojsko.‘ 20  ‚Dám mu Egypt ako mzdu za prácu, ktorú vykonal proti nemu,* lebo pracoval pre mňa,‘+ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. 21  V ten deň spôsobím, že Izraelu vyrastie roh,*+ a tebe dám príležitosť, aby si uprostred nich prehovoril. A spoznajú, že som Jehova.“

Poznámky pod čiarou

V tomto a ďalších veršoch sa „Níl“ vzťahuje na rieku a jej zavlažovacie kanály.
Dosl. „trstina“.
Dosl. „boky“.
Dosl. „on“.
Al. „Nebukadnesar“, dosl. „Nebukadresar“.
Al. „Nebukadnesarovi“, dosl. „Nebukadresarovi“.
Čiže proti Týru.
Al. „V ten deň dodám Izraelu silu“.