Daniel 11:1–45

 • Králi Perzie a Grécka (1 – 4)

 • Králi juhu a severu (5 – 45)

  • Vymáhateľ (20)

  • Vodca zmluvy bude rozdrvený (22)

  • Oslavovanie boha pevností (38)

  • Drganie medzi kráľom juhu a kráľom severu (40)

  • Znepokojivé správy z východu a zo severu (44)

11  Ja som v prvom roku vlády Dária+ Médskeho prišiel, aby som Michaela* posilnil a upevnil.*  To, čo ti teraz poviem, je pravda: V Perzii povstanú ešte traja králi a štvrtý nahromadí väčšie bohatstvo ako všetci ostatní. Keď vďaka svojmu bohatstvu zmocnie, zburcuje všetkých proti gréckemu kráľovstvu.+  Potom povstane mocný kráľ. Bude vládnuť s veľkou mocou*+ a bude si robiť, čo sa mu zachce.  Ale keď bude na vrchole moci, jeho kráľovstvo sa rozpadne a bude rozdelené do štyroch svetových strán.*+ Nepripadne však jeho potomkom a nebude už také mocné, ako keď vládol on. Jeho kráľovstvo bude rozvrátené a prejde na iných.  Potom zosilnie kráľ juhu, čiže jedno z jeho kniežat. Ale druhý* nad ním získa prevahu a bude vládnuť s veľkou mocou, väčšou ako on.  O niekoľko rokov uzavrú spojenectvo a dcéra kráľa juhu príde ku kráľovi* severu, aby spečatila túto dohodu. Ona si však neudrží silu svojho ramena a ani on neobstojí. A bude vydaná ona, tí, čo ju priviedli, jej otec i ten, ktorý ju v tých časoch posilňoval.  Potom na jeho miesto* nastúpi jeden z výhonkov jej koreňov, vytiahne proti vojsku a proti pevnosti kráľa severu, bude proti nim bojovať a zvíťazí.  Vezme aj ich bohov, ich kovové sochy,* ich vzácne predmety zo striebra a zlata a zajatcov a príde s nimi do Egypta. Niekoľko rokov nechá kráľa severu na pokoji.  Ten síce napadne kráľovstvo kráľa juhu, ale vráti sa do svojej krajiny. 10  Jeho synovia* sa pripravia na boj a zhromaždia obrovské vojsko. Jeden z nich* bude postupovať vpred a preženie sa ako záplava. Ale vráti sa a celou cestou k svojej pevnosti bude bojovať. 11  Kráľ juhu sa rozhorčí, vytiahne a pustí sa s ním, s kráľom severu, do boja. Ten zhromaždí veľké vojsko, ale to padne do rúk tamtoho. 12  A vojsko bude odvedené. Kráľ spyšnie a pobije desaťtisíce, ale svoje silné postavenie nevyužije. 13  Kráľ severu sa vráti a zhromaždí väčšie vojsko než predtým. Po určitom čase, po niekoľkých rokoch, pritiahne s veľkým a dobre vyzbrojeným vojskom. 14  V tých časoch mnohí povstanú proti kráľovi juhu. Bojovní muži* z tvojho ľudu sa nechajú strhnúť a pokúsia sa uskutočniť videnie, ale zlyhajú. 15  A kráľ severu pritiahne k opevnenému mestu, navŕši obliehací násyp a dobyje ho. Vojská* juhu neobstoja, ani jeho najlepší muži, a nebudú mať silu odporovať. 16  Ten, ktorý proti nemu* vytiahne, si bude robiť, čo sa mu zachce, a nikto pred ním neobstojí. Postaví sa v krajine Okrasy+ a bude mať moc ničiť. 17  Rozhodne sa,* že pritiahne s celou silou svojho kráľovstva, ale uzavrie s ním dohodu. Bude konať účinne a bude mu dovolené zničiť dcéru žien. Ona neobstojí a nebude trvale jeho. 18  A on obráti svoju pozornosť ku krajinám na pobreží a mnohé z nich dobyje. Jeden veliteľ sa od neho nedá ponižovať, urobí tomu koniec a jeho ponižovanie mu odplatí. 19  Potom sa vráti* k pevnostiam svojej krajiny, ale potkne sa, padne a už ho viac nebude. 20  Na jeho miesto nastúpi ten, čo pošle vymáhateľa,* aby prešiel nádherným kráľovstvom. Ale po niekoľkých dňoch bude zlomený, no nie v hneve ani v boji. 21  Jeho miesto zaujme niekto opovrhovaný.* Nedajú mu kráľovskú dôstojnosť, ale príde v čase bezpečia* a zmocní sa kráľovstva pomocou ľsti.* 22  Pokorí vojská,* ktoré sú ako záplava, a budú rozdrvené, podobne ako Vodca+ zmluvy.+ 23  Pretože s ním uzavrú spojenectvo, uchýli sa k podvodu, povstane a prostredníctvom malého národa sa stane mocným. 24  V čase bezpečia* vojde do najbohatších častí* provincie* a bude robiť to, čo nerobili jeho otcovia ani otcovia jeho otcov. Medzi ľud rozdelí korisť, lup a majetok. Bude plánovať úklady proti opevneným miestam, ale len dočasne. 25  Pozbiera silu a odvahu* a vytiahne s veľkým vojskom proti kráľovi juhu. Kráľ juhu zhromaždí mimoriadne veľké vojsko a pripraví sa na vojnu. Ale neobstojí, lebo proti nemu nastražia úklady. 26  Tí, ktorí jedia jeho lahôdky, ho zničia. Jeho vojsko bude zmetené* a mnohí padnú zabití. 27  Srdce oboch tých kráľov bude naklonené k zlému, a hoci zasadnú k jednému stolu, budú si navzájom klamať. Ale nič sa im nepodarí, lebo koniec príde až v určenom čase.+ 28  A vráti sa* do svojej krajiny s veľkým bohatstvom a jeho srdce bude proti svätej zmluve. Bude konať účinne a vráti sa do svojej krajiny. 29  V určenom čase znovu pritiahne proti juhu. Ale tentoraz to nebude ako predtým. 30  Priplávajú proti nemu kittimské+ lode a bude pokorený. Vráti sa a bude zúriť* proti svätej zmluve+ a bude konať účinne. Vráti sa a bude venovať pozornosť tým, čo opúšťajú svätú zmluvu. 31  Povstanú jeho vojská* a znesvätia svätyňu,+ pevnosť, a odstránia stálu obeť.+ A postavia ohavnosť, ktorá po sebe zanecháva spúšť.+ 32  Tých, čo si počínajú podlo voči zmluve, privedie ľstivými slovami* k odpadnutiu. Ale ľud, ktorý pozná svojho Boha, zvíťazí a bude konať účinne. 33  A tí z ľudu, ktorí majú pochopenie,+ budú mnohým odovzdávať porozumenie. Niekoľko dní budú padať za obeť meču a ohňu, zajatiu a drancovaniu. 34  Keď budú padať, dostane sa im trochu pomoci. Ale mnohí sa k nim pripoja ľstivými slovami.* 35  Niektorí z tých, ktorí majú pochopenie, padnú, aby v súvislosti s nimi došlo k prečisteniu a aby sa čistilo a bielilo+ až do času konca, lebo príde až v určenom čase. 36  Ten kráľ* si bude robiť, čo sa mu zachce. Bude sa vyvyšovať, bude sa pozdvihovať nad každého boha a bude hovoriť hrozné veci proti Bohu bohov.+ Vo všetkom bude úspešný, kým sa neskončí verejné odsúdenie. Lebo to, o čom je rozhodnuté, sa musí stať. 37  Nebude brať do úvahy Boha svojich otcov ani túžbu žien, ani žiadneho iného boha, ale bude sa nad všetkých vyvyšovať. 38  Namiesto toho bude oslavovať boha pevností, boha, ktorého jeho otcovia nepoznali. Bude ho oslavovať zlatom, striebrom, drahokamami a cennosťami. 39  S cudzím bohom* bude konať účinne proti najlepšie opevneným pevnostiam. Tých, ktorí ho budú uznávať,* zahrnie slávou a zverí im vládu nad mnohými. A bude rozdeľovať pôdu za cenu. 40  V čase konca sa s ním bude drgať kráľ juhu. Kráľ severu naňho zaútočí s bojovými vozmi, jazdcami a mnohými loďami, vtrhne do krajín a preženie sa nimi ako záplava. 41  Vstúpi aj do krajiny Okrasy+ a mnoho krajín padne. Ale títo z jeho rúk uniknú: Edom, Moáb a poprední z Ammóncov. 42  Rozprestrie svoju moc nad krajinami, ani Egypt neunikne. 43  Bude vládnuť nad skrytými pokladmi, nad zlatom, striebrom a všetkými cennosťami Egypta. A Líbyjčania a Etiópčania pôjdu v jeho šľapajach.* 44  Ale znepokoja ho správy z východu a zo severu. Preto vytiahne s veľkým hnevom, aby zničil* a vyhladil mnohých. 45  Rozostaví svoje kráľovské* stany medzi veľkým morom a svätým vrchom Okrasy.+ A príde jeho koniec a nikto mu nepomôže.

Poznámky pod čiarou

Al. „a bol mu pevnosťou“.
Dosl. „ho“.
Al. „nad obrovskou ríšou“.
Dosl. „k štyrom nebeským vetrom“.
Zjavne kráľ severu.
Al. „sa vydá za kráľa“.
Zjavne na miesto kráľa juhu.
Al. „liate sochy“.
Dosl. „On“.
Zjavne synovia kráľa severu.
Al. „Synovia lupičov“.
Dosl. „Ramená“.
Zjavne proti kráľovi juhu.
Dosl. „Zameria svoju tvár“.
Zjavne kráľ severu.
Al. „vyberača daní“. Tento výraz sa môže vzťahovať aj na osobu, ktorá robí súpis brancov.
Al. „opovrhnutiahodný“.
Al. možno „bez varovania“.
Al. „intríg“.
Dosl. „ramená“.
Al. možno „Bez varovania“.
Dosl. „do tučnosti“.
Al. „správnej oblasti“.
Dosl. „srdce“.
Al. „odplavené“.
Zjavne kráľ severu.
Al. „vrhať verejné odsúdenia“.
Dosl. „ramená“.
Al. „lichotením; neúprimnosťou“.
Al. „lichotením; neúprimnosťou“.
Zjavne kráľ severu.
Al. „S pomocou cudzieho boha“.
Al. možno „Každého, koho uzná“.
Al. „ho budú nasledovať“.
Al. „zasvätil zničeniu“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „palácové“.