Ezechiel 26:1–21

  • Proroctvo proti Týru (1 – 21)

    • Miesto na sušenie sietí (514)

    • Kamene a hlinu pohádžu do mora (12)

26  V 11. roku, prvého dňa mesiaca, ku mne Jehova prehovoril:  „Syn človeka, Týros povedal o Jeruzaleme:+ ‚Tak im treba! Brána národov je rozbitá.+ Teraz, keď je spustošený, všetko pôjde mne a zbohatnem.‘  Preto toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Som proti tebe, Týros. Privediem proti tebe mnoho národov, ako keď more privaľuje svoje vlny.  Zničia hradby Týru a strhnú jeho veže.+ Zoškrabem z neho zeminu a zostane len holá skala.  Stane sa miestom na sušenie sietí uprostred mora.‘+ ‚Ja sám som to povedal,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova, ‚a stane sa korisťou pre národy.  Obyvatelia jeho mestečiek* na pevnine padnú mečom a ľudia spoznajú, že som Jehova.‘  Lebo toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Privádzam proti Týru od severu babylonského kráľa Nabuchodonozora,*+ kráľa kráľov,+ s koňmi,+ bojovými vozmi+ a jazdcami, s veľmi veľkým vojskom.  Tvoje mestečká na pevnine vyvraždí mečom, postaví proti tebe obliehací múr, navŕši obliehací násyp a zdvihne proti tebe strechu štítov.  Baranidlom* bude udierať do tvojich hradieb a sekerami* zbúra tvoje veže. 10  Pokryje ťa prach zvírený množstvom jeho koní. Tvoje hradby sa budú otriasať od hluku jazdcov, kolies a vozov, keď bude vstupovať do tvojich brán, ako sa vstupuje do mesta po prelomení hradieb. 11  Kopytami svojich koní pošliape všetky tvoje ulice.+ Tvoj ľud pobije mečom a tvoje mocné stĺpy sa zrútia na zem. 12  Poberú tvoj majetok, zmocnia sa tvojho tovaru,+ zboria tvoje hradby a zbúrajú tvoje krásne domy. Kamene, trámy a trosky, ktoré z teba zostanú, pohádžu do mora.‘ 13  ‚Umlčím tvoje hlučné piesne, nebude už počuť zvuk tvojich hárf.+ 14  Urobím z teba holú skalu, miesto na sušenie sietí.+ Už nikdy nebudeš znovu postavený, lebo som to povedal ja, Jehova,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova. 15  Toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova Týru: ‚Nebudú sa ostrovy otriasať od rachotu tvojho pádu, keď budú stonať umierajúci,* keď sa bude uprostred teba zabíjať?+ 16  Všetky kniežatá mora zostúpia zo svojich trónov, odložia svoje rúcha,* vyzlečú si svoje vyšívané odevy a zmocní sa ich* chvenie. Posadajú si na zem a budú sa neustále triasť a hľadieť na teba v ohromení.+ 17  Budú nad tebou spievať žalospev:+ „Ako si sa pominulo,+ mesto obývané námorníkmi, vychvaľované mesto! Ty a tvoji obyvatelia ste bývali mocní na mori+a vyvolávali ste hrôzu vo všetkých obyvateľoch zeme! 18  V deň tvojho pádu sa zachvejú ostrovy,ostrovy mora sa znepokoja nad tvojím zánikom.“‘+ 19  Lebo toto hovorí Zvrchovaný Pán Jehova: ‚Keď z teba urobím spustošené mesto, ako sú mestá, kde nikto nebýva, keď ťa zaplavia valiace sa vody a prikryjú ťa prívaly vôd,+ 20  uvrhnem teba a tých, čo s tebou zostupujú do jamy,* k ľuďom, ktorí už dávno zomreli. Umiestnim ťa v najhlbších útrobách zeme a spolu s tými, čo zostupujú do jamy,+ sa pridáš k dávno spustošeným miestam. Nebudeš už obývané. Vtedy oslávim* krajinu živých. 21  Postihnem ťa nečakaným zdesením a zanikneš.+ Budú ťa hľadať, ale už ťa nikdy nenájdu,‘ vyhlasuje Zvrchovaný Pán Jehova.“

Poznámky pod čiarou

Dosl. „dcér“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „Nebukadnesara“, dosl. „Nebukadresara“.
Al. „Útočným strojom“.
Al. „mečmi“.
Dosl. „zabití“.
Al. „plášte bez rukávov“.
Dosl. „oblečú si“.
Al. „do hrobu“.
Al. „skrášlim“.