Izaiáš 46:1–13

  • Babylonské modly a Boh Izraela (1 – 13)

    • Jehova predpovedá budúcnosť (10)

    • Dravý vták od východu (11)

46  Bel sa skláňa,+ Nebo sa hrbí. Ich modly naložili na zvieratá, na ťažné zvieratá+ako batožinu, pod ktorou klesajú unavené zvieratá.   Spoločne sa zhrbili a sklonili,nedokážu zachrániť náklad,*samy idú do zajatia.   „Počúvajte ma, Jakobovi potomkovia, všetci, ktorí ste zostali z izraelského národa,+ktorých som už od začiatku podporoval a nosil od narodenia.+   Až do vašej staroby budem ten istý,+až do šedín vám budem oporou. Budem vás niesť, podopierať a zachraňovať tak ako doteraz.+   Ku komu ma prirovnáte, kto mi je rovný?+ Ku komu ma pripodobníte, komu sa podobám?+   Niektorí sypú zlato z mešcaa vážia striebro na váhach. Najímajú si zlatníka a ten im z toho urobí boha.+ Potom pred ním padajú na tvár, klaňajú sa mu.+   Zdvihnú ho na plecia,+nesú ho a položia na miesto, kde zostane stáť,nepohne sa odtiaľ.+ Volajú k nemu, ale on neodpovie,nikoho nezachráni z tiesne.+   Pamätajte na to a buďte odvážni,vezmite si to k srdcu, previnilci!   Pamätajte na dávne* veci,že ja som Boh* a nikto iný. Ja som Boh a nikto nie je ako ja.+ 10  Od začiatku oznamujem konieca oddávna to, čo sa ešte nestalo.+ Hovorím: ‚Moje rozhodnutie* bude platiť,+urobím všetko, čo chcem.‘+ 11  Od východu volám dravého vtáka,+z ďalekej krajiny muža, ktorý uskutoční moje rozhodnutie.*+ Čo som povedal, to urobím,svoj zámer vykonám.+ 12  Počúvajte ma, vy, čo máte neoblomné* srdcea ste vzdialení od spravodlivosti. 13  Priblížil som svoju spravodlivosť,nie je ďaleko,moja záchrana sa neoneskorí.+ Obdarím Sion záchranou a Izrael svojou slávou.“+

Poznámky pod čiarou

Čiže modly naložené na zvieratá.
Dosl. „prvé“.
Al. „Božský“.
Al. „zámer; rada“.
Al. „zámer; radu“.
Dosl. „silné“.