Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 TEMAT Z OKŁADKI | CZTEREJ JEŹDŹCY — CO ICH SZARŻA OZNACZA DLA CIEBIE

Czterej jeźdźcy — kim są?

Czterej jeźdźcy — kim są?

Czterej jeźdźcy mogą się wydawać tajemniczy i przerażający, ale wcale nie musi tak być. Dlaczego? Ponieważ Biblia oraz nowożytna historia pomagają precyzyjnie ustalić, co symbolizuje każdy z nich. I chociaż ich szarża zwiastuje wiele nieszczęść, dla ciebie i twojej rodziny może też stanowić dobrą nowinę. Jak to możliwe? Zacznijmy od ustalenia tożsamości każdego jeźdźca.

JEŹDZIEC NA KONIU BIAŁYM

Wizja zaczyna się słowami: „Ujrzałem, a oto koń biały, a siedzący na nim miał łuk; i dano mu koronę, i wyruszył — zwyciężając i żeby dopełnić swego zwycięstwa” (Objawienie 6:2).

Kto dosiada białego konia? Pomocną wskazówkę zawiera ta sama księga biblijna, Księga Objawienia. Określa ona tego niebiańskiego jeźdźca jako „Słowo Boga” (Objawienie 19:11-13). Tytuł „Słowo” odnosi się do Jezusa Chrystusa, ponieważ występuje on w roli rzecznika Bożego (Jana 1:1, 14). Poza tym jest nazywany „Królem królów i Panem panów” oraz „Wiernym i Prawdziwym” (Objawienie 19:11, 16). Bez wątpienia więc ma władzę, by działać jako waleczny król, ale nigdy nie wykorzysta jej w niewłaściwy sposób. Nasuwają się jednak pewne pytania.

Od kogo Jezus dostał tę władzę? (Objawienie 6:2). Prorok Daniel ujrzał w wizji, jak Mesjasz, przyrównany do „syna człowieczego”, otrzymał „panowanie i dostojeństwo oraz królestwo” od „Istniejącego od Dni Pradawnych” — Jehowy * Boga (Daniela 7:13, 14). Tak więc sam Bóg Wszechmocny udzielił Jezusowi mocy oraz dał mu prawo do rządzenia i wykonywania wyroków. Koń barwy białej jest trafnym symbolem sprawiedliwej wojny prowadzonej przez Syna Bożego, ponieważ w Biblii kolor ten często oznacza prawość (Objawienie 3:4; 7:9, 13, 14).

Kiedy rozpoczęła się szarża tych jeźdźców? Pierwszy z nich, Jezus, wyrusza po otrzymaniu korony (Objawienie 6:2). A kiedy został on ustanowiony niebiańskim Królem? Nie stało się to zaraz po jego powrocie do nieba. Biblia wskazuje, że od tego momentu czekał na objęcie władzy (Hebrajczyków 10:12, 13). Jezus podał swoim naśladowcom wskazówkę, dzięki której mogli ustalić koniec okresu oczekiwania oraz początek jego rządów w niebie. Powiedział, że gdy zacznie panować, warunki na świecie zdecydowanie się pogorszą. Nastaną wojny, niedobory żywności oraz epidemie (Mateusza 24:3, 7; Łukasza 21:10, 11). Wkrótce po wybuchu I wojny światowej w roku 1914 stało się oczywiste, że ludzkość wkroczyła w zapowiedzianą erę — burzliwe czasy, które Biblia nazywa „dniami ostatnimi” (2 Tymoteusza 3:1-5).

Ale skoro w roku 1914 Jezus został Królem, to dlaczego obserwujemy pogorszenie się sytuacji na świecie, a nie jej polepszenie? Ponieważ nie zaczął on sprawować władzy na ziemi, tylko w niebie. Wybuchła tam wtedy wojna i Jezus, nazywany też Michałem, jako nowo ustanowiony Władca wyrzucił stamtąd Szatana i demony (Objawienie 12:7-9, 12). Działania Szatana zostały ograniczone do ziemi, a świadomość, że jego dni są policzone, doprowadza go do wściekłości. Rzeczywiście, już wkrótce Bóg wykona na ziemi swoją wolę i pozbędzie się Szatana (Mateusza 6:10). Teraz zobaczmy, jak opis trzech pozostałych jeźdźców upewnia nas, że żyjemy w trudnych „dniach ostatnich”. W przeciwieństwie do pierwszego  jeźdźca, który symbolizował konkretną osobę, następni trzej wyobrażają warunki na świecie.

JEŹDZIEC NA KONIU CZERWONYM

„I wyszedł inny koń, maści ognistej, a siedzącemu na nim dano zabrać pokój z ziemi, tak by jedni drugich zabijali; i dano mu wielki miecz” (Objawienie 6:4).

Jeździec ten przedstawia wojnę. Zabiera pokój nie tylko kilku narodom, ale całej ziemi. W roku 1914 po raz pierwszy w historii wybuchła wojna na skalę światową. Zaraz po niej nastąpiła druga wojna światowa, której skutki okazały się jeszcze bardziej niszczycielskie. Szacuje się, że od roku 1914 wojny i konflikty zbrojne pochłonęły przeszło 100 milionów ofiar! Mnóstwo innych osób doznało poważnych obrażeń.

Jak dalece wojny stanowią znak charakterystyczny naszych czasów? Nigdy wcześniej ludzkość nie dysponowała środkami, którymi mogłaby doprowadzić do samozagłady. Nawet tak zwane organizacje pokojowe, jak chociażby ONZ, nie są w stanie zatrzymać szarży jeźdźca na czerwonym koniu.

JEŹDZIEC NA KONIU CZARNYM

„I ujrzałem, a oto koń czarny, a siedzący na nim miał w swej ręce wagę szalkową. I usłyszałem głos jak gdyby pośród czterech żywych stworzeń, mówiący: ‚Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara; a nie wyrządzaj szkody oliwie i winu’” (Objawienie 6:5, 6).

Jeździec ten symbolizuje głód. Ukazano w ten sposób tak wielki niedostatek żywności, że kwarta (około litra) pszenicy miała kosztować denara — równowartość całodziennego zarobku w I wieku n.e.! (Mateusza 20:2). Za tę samą cenę można by kupić trzy kwarty (niewiele ponad trzy litry) jęczmienia, uważanego za zboże mniej szlachetne od pszenicy. Czy taka ilość wystarczyłaby na wyżywienie dużej rodziny? Z kolei wzmianka o oliwie i winie — produktach powszechnie używanych w tamtych czasach i kulturze — stanowi przestrogę, by oszczędnie gospodarować podstawowymi artykułami żywnościowymi.

Czy istnieją dowody, że od roku 1914 jeździec na czarnym koniu nieprzerwanie galopuje? Bez wątpienia! W samym XX wieku zmarło z głodu około 70 milionów osób. Pewna organizacja oceniła, że „w latach 2012-2014 wskutek chronicznego niedożywienia cierpiało jakieś 805 milionów osób — co dziewiąty mieszkaniec ziemi”. Według innego opracowania „każdego roku głód zabija więcej ludzi niż AIDS, malaria i gruźlica razem wzięte”. Chociaż ludzie podejmują szczere wysiłki, żeby nakarmić głodnych, jeździec na czarnym koniu kontynuuje swoją szarżę.

JEŹDZIEC NA KONIU BLADYM

„Ujrzałem, a oto koń blady, a siedzący na nim miał na imię Śmierć. A tuż za nim podążał Hades. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali długim mieczem i niedoborem żywności, i śmiertelną plagą, i przez dzikie zwierzęta ziemi” (Objawienie 6:8).

Czwarty jeździec wyobraża śmierć z powodu chorób i innych przyczyn. Wkrótce po roku 1914 grypa hiszpanka pozbawiła życia dziesiątki milionów osób. Prawdopodobnie zaraziło się nią jakieś 500 milionów, czyli co trzeci żyjący wtedy człowiek!

Ale był to dopiero początek. Eksperci szacują, że w XX wieku setki milionów osób zmarło na ospę. Do dziś ogromna liczba ludzi umiera przedwcześnie na AIDS, gruźlicę czy malarię, i to mimo rozwoju medycyny.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wojny, głód czy choroby, rezultat zawsze jest ten sam — śmierć.  Hades nieustannie zbiera wielkie żniwo, nie dając żadnej nadziei.

PRZED NAMI LEPSZE CZASY!

Dzisiejsze trudne czasy niedługo dobiegną końca. Pamiętajmy, że w roku 1914 Jezus rozpoczął zwycięską szarżę, zrzucając Szatana na ziemię, ale wtedy nie dopełnił jeszcze swojego zwycięstwa (Objawienie 6:2; 12:9, 12). Wkrótce, podczas Armagedonu, usunie wpływ Szatana oraz wszystkich, którzy stoją po jego stronie (Objawienie 20:1-3). Jezus nie tylko powstrzyma galop trzech pozostałych jeźdźców, ale nawet odwróci jego katastrofalne skutki. Jak do tego dojdzie? Rozważmy kilka biblijnych obietnic.

W miejsce wojen zapanuje pokój. Jehowa „sprawia, że wojny ustają aż po kraniec ziemi. Łamie łuk i kruszy włócznię, wozy pali w ogniu” (Psalm 46:9). Ludzie łagodni „będą się wielce rozkoszować obfitością pokoju” (Psalm 37:11).

Zamiast głodu nastanie obfitość żywności. „Mnóstwo zboża będzie na ziemi; nadmiar będzie na wierzchu gór” (Psalm 72:16).

Jezus wkrótce odwróci skutki szarży trzech pozostałych jeźdźców

Choroby i śmierć przeminą — wszyscy będą się cieszyć doskonałym zdrowiem i życiem wiecznym. Bóg „otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie” (Objawienie 21:4).

Gdy Jezus był na ziemi, na małą skalę pokazał, jak wspaniała przyszłość czeka nas pod jego panowaniem. Uczył zachowywania pokoju, cudownie karmił tysiące osób, uzdrawiał chorych, a nawet wskrzeszał zmarłych (Mateusza 12:15; 14:19-21; 26:52; Jana 11:43, 44).

Świadkowie Jehowy z przyjemnością pokażą ci w Biblii, jak przygotować się na zakończenie szarży czterech jeźdźców. Czy chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej?

^ ak. 7 Jehowa to wyjawione w Biblii imię Boże.