Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czego uczy Biblia?

Czego uczy Biblia?

Czy na ziemi zapanuje kiedyś sprawiedliwość?

Jak byś odpowiedział?

  • Tak

  • Nie

  • Nie wiadomo

Co mówi Biblia

„Dobrze wiem, że Jehowa uczyni zadość prawnemu roszczeniu uciśnionego, sądowi biednych” (Psalm 140:12). Sprawiedliwość zapanuje pod rządami Królestwa Bożego.

Czego jeszcze dowiadujemy się z Biblii?

  • Bóg widzi powszechną niesprawiedliwość i zamierza to zmienić (Kaznodziei 5:8).

  • Bóg, kierując się sprawiedliwością, zaprowadzi na ziemi pokój i bezpieczeństwo (Izajasza 32:16-18).

Czy Bóg faworyzuje jakąś grupę ludzi?

Niektórzy wierzą, że Bóg błogosławi pewnym grupom ludzi, a inne potępia. Z kolei drudzy uważają, że Bóg traktuje wszystkich jednakowo. A co ty o tym sądzisz?

Co mówi Biblia

„Bóg nie jest stronniczy, lecz w każdym narodzie godny jego upodobania jest człowiek, który się go boi i czyni to, co prawe” (Dzieje 10:34, 35). W oczach Boga wszyscy są równi.

Czego jeszcze dowiadujemy się z Biblii?

  • Biblia zawiera „dobrą nowinę” dla „każdego narodu i plemienia, i języka, i ludu” (Objawienie 14:6).