Objawienie dane Janowi 3:1-22

3  „Do anioła zboru w Sardes napisz: Tak mówi ten, który ma siedem duchów Bożych+ i siedem gwiazd+: ‚Znam twoje czyny — masz opinię*, że żyjesz, ale jesteś martwy+.  Stań się czujny+ i umocnij to, co pozostało, a było bliskie śmierci. Bo nie widzę, żebyś robił wszystko, czego oczekuje od ciebie mój Bóg*.  Dlatego zawsze pamiętaj* o tym, co otrzymałeś i usłyszałeś. Stale tego strzeż i okaż skruchę+. Bądź pewny, że jeśli się nie zbudzisz, to przyjdę jak złodziej+ i wcale nie będziesz wiedział, o której godzinie się to stanie+.  „‚Masz jednak w Sardes trochę tych*, którzy nie skalali swoich szat+. Ci będą chodzić ze mną w białych szatach+, bo są tego godni.  Tak oto zwyciężający+ będzie nosił białe szaty+. Jego imienia na pewno nie wymażę z księgi życia+, ale przyznam się do niego* przed swoim Ojcem i przed Jego aniołami+.  Kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do zborów’.  „Do anioła zboru w Filadelfii napisz: Tak mówi ten, który jest święty+ i prawdziwy+ i ma klucz Dawida+, ten, który otwiera, tak iż nikt nie może zamknąć, i zamyka, tak iż nikt nie może otworzyć:  ‚Znam twoje czyny — zobacz, otworzyłem przed tobą drzwi+, których nikt nie może zamknąć. Wiem też, że masz niewiele sił, ale trzymałeś się mojego słowa i nie wyparłeś się mojego imienia.  Sprawię, że przyjdą i pokłonią się* u twoich stóp ci z synagogi Szatana, którzy podają się za Żydów, ale kłamią, bo nimi nie są+. Pokażę im, że cię pokochałem. 10  Ponieważ zachowałeś słowo dotyczące mojej wytrwałości*+, więc i ja cię zachowam w godzinie próby+, która ma przyjść na całą ziemię, żeby wypróbować jej mieszkańców. 11  Przychodzę szybko+. Trzymaj się mocno tego, co masz, żeby nikt nie wziął twojej korony+. 12  „‚Sprawię, że zwyciężający będzie filarem w świątyni mojego Boga i nic już go stamtąd nie usunie. Napiszę na nim imię mojego Boga+ i imię miasta mojego Boga — Nowej Jerozolimy+, która zstępuje z nieba od mojego Boga — oraz moje nowe imię+. 13  Kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do zborów’. 14  „Do anioła zboru w Laodycei+ napisz: Tak mówi Amen+, świadek+, który jest wierny i prawdziwy+, początek stworzenia Bożego+: 15  ‚Znam twoje czyny — wiem, że nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. 16  A skoro jesteś letni — ani gorący+, ani zimny+ — to zamierzam cię wypluć. 17  Mówisz: „Jestem bogaty+ i zdobyłem bogactwo, i w ogóle nic nie potrzebuję”, ale nie wiesz, że jesteś nieszczęsny i godny politowania, biedny, ślepy i nagi. 18  Dlatego radzę ci kupić ode mnie złota oczyszczonego ogniem, żebyś stał się bogaty, i białe szaty, żebyś był ubrany i nie musiał się wstydzić, że widziano twoją nagość+, oraz maść do wcierania w oczy+, żebyś widział+. 19  „‚Wszystkich, których kocham, tych upominam i karcę+. Bądź więc gorliwy i okaż skruchę+. 20  Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, to wejdę do jego domu i zjem z nim posiłek*, a on ze mną. 21  Zwyciężającemu+ dam zasiąść ze mną na moim tronie+, tak jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem+ ze swoim Ojcem na Jego tronie. 22  Kto ma uszy, niech słucha, co duch mówi do zborów’”.

Przypisy

Dosł. „imię”.
Lub „żeby twoje uczynki były w pełni dokonane przed moim Bogiem”.
Lub „bądź świadomy”.
Dosł. „imion”.
Lub „wyznam jego imię”.
Lub „złożą hołd”.
Możliwe też „naśladujesz moją wytrwałość”.
Dosł. „wieczerzę”.

Komentarze

Multimedia