Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Mesjasz

Mesjasz

Biblia zapowiadała, że na świecie pojawi się Mesjasz, który uwolni ludzkość od chorób, cierpień i śmierci. Czy tym Mesjaszem jest Jezus Chrystus?

Po czym ludzie mieli rozpoznać Mesjasza?

Zgodnie z proroctwami biblijnymi Mesjasz, czyli Chrystus *, miał do spełnienia dwie misje, które dzielił znaczny odstęp czasu. Pierwszą z nich miał zrealizować jako człowiek. Aby można go było łatwo rozpoznać, pisarze Biblii z wyprzedzeniem podali wiele szczegółów z jego życia i służby. W gruncie rzeczy głównym celem proroctw biblijnych było właśnie „świadczenie o Jezusie” (Objawienie 19:10).

Jako człowiek Jezus pokazał na małą skalę, czego jako potężna istota duchowa dokona na skalę globalną

CO MÓWI BIBLIA

Mesjasz miał...

Wszystkie te i inne proroctwa sprawdziły się na Jezusie. Oprócz tego uzdrawiał on chorych i wskrzeszał umarłych. W ten sposób nie tylko dostarczył kolejnych dowodów na to, że jest Mesjaszem. Umocnił także naszą wiarę w biblijne obietnice, które spełni na skalę globalną (Łukasza 7:21-23; Objawienie 21:3, 4). Po zmartwychwstaniu Jezus zasiadł ‛po prawicy Boga’ w oczekiwaniu na nadejście czasu, gdy będzie mógł doprowadzić swoje mesjańskie posłannictwo do końca (Psalm 110:1-6).

„Gdy Chrystus przybędzie, czyż uczyni więcej znaków, niż ten uczynił?” (Jana 7:31).

 Jak Mesjasz dokończy swego dzieła?

W czasach Jezusa Żydzi oczekiwali, że Mesjasz wyzwoli ich spod jarzma Rzymian i obejmie rządy nad odrodzonym królestwem Izraela (Dzieje 1:6). Dopiero później żydowscy naśladowcy Jezusa zrozumieli, że dokończy on swego dzieła już z nieba — jako potężne stworzenie duchowe, któremu powierzono rozległą władzę (Mateusza 28:18).

CO MÓWI BIBLIA

Z nieba Mesjasz miał...

Jezus wywiązał się z pierwszej otrzymanej misji i podobnie spełni drugą. W związku z tym warto wnikliwie analizować wszystko, co Biblia o nim mówi. On sam oświadczył: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (Jana 14:6).

„Za dni jego rozkwitnie prawy oraz obfitość pokoju, aż nie stanie księżyca. A poddanych będzie miał (...) po krańce ziemi” (Psalm 72:7, 8).

^ ak. 5 Słowo „Mesjasz” pochodzi z języka hebrajskiego. „Chrystus” jest odpowiednikiem tego wyrazu wywodzącym się z greki (Jana 1:41).

^ ak. 7 Pierwszy fragment Biblii zawiera proroctwo, a drugi — jego spełnienie.