Objawienie dane Janowi 21:1-27

21  I zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię+. Bo poprzednie niebo i poprzednia ziemia przeminęły+ i morza+ już nie było.  Zobaczyłem też święte miasto — Nową Jerozolimę, która zstępowała z nieba od Boga+ i była przygotowana niczym panna młoda przystrojona dla swojego przyszłego męża+.  Wtedy usłyszałem donośny głos dobiegający od tronu: „Popatrz! Przybytek* Boży jest pośród ludzi. I Bóg będzie przebywał z nimi, a oni będą Jego ludem. Będzie z nimi sam Bóg+.  I Bóg otrze z ich oczu wszystkie łzy+. Nie będzie już śmierci+, smutku, krzyku ani bólu+. To, co było kiedyś, przeminęło”.  A Ten, który zasiadał na tronie+, powiedział: „Popatrz! Czynię wszystko nowe”+. Dodał też: „Zapisz to, bo te słowa są wiarygodne* i prawdziwe”.  Powiedział jeszcze do mnie: „Spełniły się! Ja jestem Alfa i Omega*, początek i koniec+. Każdemu, kto jest spragniony, za darmo dam się napić ze źródła wody życia+.  To wszystko otrzyma* każdy zwyciężający. Ja będę jego Bogiem, a on moim synem.  Ale tchórze, ludzie bez wiary+, zachowujący się obrzydliwie, mordercy+, dopuszczający się niemoralności*+, uprawiający spirytyzm, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy+ zostaną wrzuceni do jeziora, w którym płonie ogień i siarka+. To oznacza drugą śmierć”+.  Potem podszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma ostatnimi plagami+, i powiedział: „Chodź, pokażę ci pannę młodą, przyszłą żonę Baranka”+. 10  Przeniósł mnie więc mocą ducha na wielką, wysoką górę i pokazał mi święte miasto — Jerozolimę — które zstępowało z nieba od Boga+ 11  i jaśniało chwałą Bożą+. Jego blask był podobny do drogocennego kamienia, do krystalicznie lśniącego jaspisu+. 12  Miało wielki, wysoki mur i 12 bram, a przy każdej był anioł. Na tych bramach były wypisane imiona 12 plemion synów Izraela. 13  Od wschodu były trzy bramy, od północy trzy bramy, od południa trzy bramy i od zachodu trzy bramy+. 14  Mur miasta miał też 12 kamieni fundamentowych, a na nich było 12 imion 12 apostołów+ Baranka. 15  A ten, który do mnie mówił, trzymał złotą trzcinę mierniczą, żeby zmierzyć miasto, jego bramy i mur+. 16  Miasto było zbudowane na planie kwadratu — jego długość była taka sama jak jego szerokość. Anioł zmierzył trzciną miasto: 12 000 stadiów*. Jego długość, szerokość i wysokość były równe. 17  Zmierzył też jego mur: 144 łokcie* według miary ludzkiej, a zarazem anielskiej. 18  Mur był wykonany z jaspisu+, a miasto z czystego złota podobnego do przezroczystego szkła. 19  Fundamenty muru miasta były ozdobione wszelkimi drogocennymi kamieniami: pierwszy fundament to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, 20  piąty sardonyks, szósty sard, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopraz, jedenasty hiacynt, dwunasty ametyst. 21  Ponadto 12 bram to 12 pereł — każda brama była z jednej perły. A główna ulica miasta była z czystego złota podobnego do przezroczystego szkła. 22  Nie widziałem w tym mieście świątyni, bo jego świątynią jest Bóg Jehowa*, Wszechmocny+, a także Baranek. 23  I miasto nie potrzebowało światła słońca ani księżyca, bo oświetlała je chwała Boża+, a jego lampą był Baranek+. 24  I narody będą chodzić dzięki światłu tego miasta+, a królowie ziemi będą wnosić do niego swoją chwałę. 25  Jego bramy nigdy nie będą zamknięte, bo nie będzie tam nocy, tylko dzień+. 26  I zostanie do niego wniesiona chwała i szacunek narodów+. 27  Ale w żaden sposób nie wejdzie do niego nic skalanego ani nikt, kto postępuje obrzydliwie oraz oszukuje innych+. Wejdą tam tylko ci, którzy są zapisani w zwoju życia należącym do Baranka+.

Przypisy

Dosł. „namiot”.
Dosł. „wierne”.
Lub „A i Z”. Alfa i omega to pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego.
Dosł. „odziedziczy”.
Dosł. „rozpustnicy”. W tekście gr. użyto tu słowa spokrewnionego ze słowem porneía. Zob. Słowniczek pojęć.
Czyli 2220 km. Stadium odpowiadało 185 m. Zob. Dodatek B14.
Czyli 64,08 m. Zob. Dodatek B14.

Komentarze

Multimedia