Przejdź do zawartości

Czym jest znak „dni ostatnich”, czyli „czasu końca”?

Czym jest znak „dni ostatnich”, czyli „czasu końca”?

Biblijna odpowiedź

 Biblia opisuje wydarzenia, warunki oraz postawy ludzi, jakie miały charakteryzować „zakończenie [obecnego] systemu rzeczy”, inaczej mówiąc, „koniec świata” (Mateusza 24:3Biblia Tysiąclecia, wyd. V). Okres ten nazwano też „dniami ostatnimi”, „czasem końca” lub „kresem czasów” (2 Tymoteusza 3:1; Daniela 8:19Edycja Świętego Pawła).

Jakie proroctwa biblijne miały się spełniać w „dniach ostatnich”?

 W Biblii znajdujemy zapowiedź wielu zjawisk, które razem miały stanowić „znak” dni ostatnich (Łukasza 21:7). Oto kilka przykładów:

 Wojny na ogromną skalę. Jezus zapowiedział: „Naród powstanie przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu” (Mateusza 24:7). Z kolei w Księdze Objawienia 6:4 wspomniano o symbolizującym wojnę jeźdźcu na koniu, który miał „zabrać pokój z ziemi”.

 Głód. Jezus zapowiedział: „Będzie też głód” (Mateusza 24:7). Księga Objawienia wspomina również o innym symbolicznym jeźdźcu, którego galop miał skutkować głodem na wielką skalę (Objawienie 6:5, 6).

 Wielkie trzęsienia ziemi. Jezus powiedział, że ‛w jednym miejscu po drugim będą trzęsienia ziemi’ (Mateusza 24:7; Łukasza 21:11). Na całym świecie te wielkie trzęsienia ziemi miały być przyczyną cierpień i śmierci na niespotykaną dotąd skalę.

 Choroby. Jezus zapowiedział również epidemie (Łukasza 21:11).

 Przestępczość. Chociaż przestępczość istnieje od wieków, Jezus zapowiedział, że w dniach ostatnich nastąpi „wzrost bezprawia” (Mateusza 24:12).

 Rujnowanie ziemi. W Księdze Objawienia 11:18 zapowiedziano, że ludzie będą ‛niszczyć ziemię’. Mieli to robić na wiele sposobów, nie tylko dopuszczając się zła i przemocy, ale też niszcząc środowisko naturalne.

 Upadek moralny.2 Tymoteusza 3:1-4 zapowiedziano, że ludzie będą „niewdzięczni, nielojalni, (...) zawzięci, będą rzucać oszczerstwa, będą nieopanowani, brutalni, będą nienawidzić tego, co dobre, dopuszczać się zdrady, będą zuchwali, nadęci pychą”. Postawy te miały występować w takim nasileniu, że czasy te nazwano „krytycznymi czasami, trudnymi do zniesienia”.

 Upadek rodziny.2 Tymoteusza 3:2, 3 zapowiedziano, że wiele ludzi będzie „pozbawionych naturalnych uczuć” wobec swojej rodziny, a dzieci będą ‛nieposłuszne rodzicom’.

 Zanikanie miłości do Boga. Jezus przewidział, że „miłość większości oziębnie” (Mateusza 24:12). Chodziło mu o miłość większości ludzi do Boga. Podobnie w 2 Tymoteusza 3:4 powiedziano, że w dniach ostatnich tacy ludzie „będą kochać przyjemności, a nie będą kochać Boga”.

 Obłuda religijna.2 Tymoteusza 3:5 Biblia zapowiadała, że ludzie będą twierdzić jakoby oddawali cześć Bogu, ale nie będą żyć zgodnie z podanymi przez Niego zasadami.

 Lepsze zrozumienie proroctw biblijnych. W Księdze Daniela zapowiedziano, że w „czasie końca” wiele osób zyska lepsze zrozumienie prawd biblijnych, w tym dokładne zrozumienie proroctw (Daniela 12:4).

 Ogólnoświatowe dzieło głoszenia. Jezus zapowiedział: „Dobra nowina o Królestwie będzie głoszona na całym świecie” (Mateusza 24:14).

 Powszechna obojętność i drwiny. Jezus zapowiedział, że większość ludzi będzie ignorować wyraźnie widoczne dowody zbliżającego się końca (Mateusza 24:37-39). Nawet więcej, w 2 Piotra 3:3, 4 wspomniano, że niektórzy będą drwić z dowodów, zupełnie je odrzucając.

 Spełnianie się wszystkich tych proroctw. Jezus wskazał, że w dniach ostatnich jednocześnie spełniać się będą wszystkie te proroctwa, a nie tylko kilka albo większość z nich (Mateusza 24:33).

Czy żyjemy w „dniach ostatnich”?

 Tak. Sytuacja na świecie oraz chronologia biblijna wskazują, że dni ostatnie rozpoczęły się w roku 1914 — roku, w którym wybuchła I wojna światowa. Żeby zobaczyć, jak warunki na świecie wskazują, że żyjemy w dniach ostatnich, obejrzyj następujący film:

 W roku 1914 w niebie zaczęło panować Królestwo Boże, a jednym z jego pierwszych dokonań było wyrzucenie stamtąd Szatana Diabła i demonów oraz ograniczenie ich wpływu do ziemi (Objawienie 12:7-12). Oddziaływanie Szatana widać w wielu niegodziwych postawach i czynach ludzi, które sprawiają, że dni ostatnie to „krytyczne czasy, trudne do zniesienia” (2 Tymoteusza 3:1).

 Wiele osób czuje się przytłoczonych tymi krytycznymi czasami. Martwi je pogarszający się stan społeczeństwa ludzkiego. Niektórzy boją się nawet, że ludzkość doprowadzi do samozagłady.

 Ale jednocześnie są ludzie, którzy choć też przytłoczeni sytuacją na świecie, mają nadzieję na lepszą przyszłość. Są przekonani, że wkrótce Królestwo Boże usunie problemy ludzkości (Daniela 2:44; Objawienie 21:3, 4). Cierpliwie czekają, aż Bóg spełni swoje obietnice, i znajdują pokrzepienie w słowach Jezusa: „Ten, kto wytrwa do końca, zostanie wybawiony” (Mateusza 24:13; Micheasza 7:7).