Qomoo addaddaa keessaa kan dhufneefi afaan garagaraa kan dubbannu taʼus galma tokko qabna. Hunda caalaammoo, Waaqa Macaafa Qulqulluu keessatti ibsameefi Uumaa wanta hundumaa taʼe Yihowaa kabajuu barbaanna. Fakkeenya Yesus Kiristos hordofuuf carraaqqii guddaa goona; Kiristiyaanota jedhamuu keenyattis ni boonna. Hundi keenya namoonni waaʼee Macaafa Qulqulluufi waaʼee Mootummaa Waaqayyoo akka baratan gargaaruurratti hirmaanna. Waaʼee Yihowaafi waaʼee Mootummaasaa dhugaa waan baanuuf ykn waan dubbannuuf, Dhugaa Baatota Yihowaa jedhamna. Weeb saayitii keenya sakattaʼi. Macaafa Qulqulluu Intarneetiirraa dubbisi. Waaʼee keenyaafi wanta itti amannu caalaatti baradhu.