Hopp til innhold

Hopp til undermeny

Jehovas vitner

Norsk

Er det noen som har sett Gud?

Er det noen som har sett Gud?

Bibelens svar

Det finnes ikke noe menneske som i bokstavelig forstand har sett Gud. (2. Mosebok 33:20; Johannes 1:18; 1. Johannes 4:12) Bibelen sier at «Gud er en Ånd», en eksistensform som er usynlig for menneskers øyne. – Johannes 4:24; 1. Timoteus 1:17.

Engler, derimot, kan se Gud i bokstavelig forstand, ettersom de er åndeskapninger. (Matteus 18:10) I tillegg kommer noen mennesker etter sin død til å bli oppreist til liv i himmelen og få en åndelig kropp, og da vil de kunne se Gud. – Filipperne 3:20, 21; 1. Johannes 3:2.

Hvordan vi kan «se» Gud i dag

Bibelen snakker ofte om det å «se» i symbolsk forstand og sikter da til det å forstå. (Jesaja 6:10; Jeremia 5:21; Johannes 9:39–41) Ut fra dette kan det sies om en person som tror på Gud og kjenner hans egenskaper, at han eller hun «ser» Gud i dag med sitt «hjertes øyne». (Efeserne 1:18) Bibelen forteller hva man må gjøre for å bygge opp en slik tro.

  • Lær om Guds egenskaper, blant annet om hans kjærlighet, gavmildhet, visdom og makt, gjennom skaperverket. (Romerne 1:20) Etter at den gudfryktige mannen Job hadde fått noen påminnelser om forskjellige ting i Guds skaperverk, følte han det som om han kunne se Gud med sine egne øyne. – Job 42:5.

  • Lær Gud å kjenne ved å studere Bibelen. Bibelen gir denne forsikringen: «Hvis du søker [Gud], vil han la seg finne av deg.» – 1. Krønikebok 28:9; Salme 119:2; Johannes 17:3.

  • Lær om Gud ved å bli kjent med hvordan Jesus var. Fordi Jesus gjenspeilte personligheten til sin Far, Jehova Gud, på en fullstendig måte, kunne han si: «Den som har sett meg, har også sett Faderen.» – Johannes 14:9.

  • Lev i samsvar med Guds vilje, og se hvordan han vil støtte deg. Jesus sa: «Lykkelige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.» Som allerede nevnt skal noen av dem som gjør Guds vilje, få «se Gud» i bokstavelig forstand når de blir oppreist til liv i himmelen. – Matteus 5:8; Salme 11:7.

Står det ikke at Moses, Abraham og andre faktisk så Gud?

I beretninger der det kan se ut som om Bibelen sier at mennesker bokstavelig talt så Gud, viser sammenhengen at det var en engel som representerte Gud, eller at Gud viste seg i et syn.

Engler.

I gammel tid sendte Gud engler som sine representanter for at de skulle vise seg for mennesker og tale i hans navn. (Salme 103:20) En gang snakket Gud for eksempel med Moses fra en brennende tornebusk, og i den forbindelse sier Bibelen: «Da skjulte Moses ansiktet, for han var redd for å se på den sanne Gud.» (2. Mosebok 3:4, 6) Men Moses så ikke Gud i bokstavelig forstand, for sammenhengen viser at det han egentlig så, var «Jehovas engel». – 2. Mosebok 3:2.

Og når Bibelen sier at Gud «talte til Moses ansikt til ansikt», betyr det at Gud hadde fortrolige samtaler med Moses. (2. Mosebok 4:10, 11; 33:11) Moses så ikke Guds ansikt bokstavelig talt, for de opplysningene han fikk fra Gud, «ble overbrakt ved engler». (Galaterne 3:19; Apostlenes gjerninger 7:53) Likevel hadde Moses så sterk tro på Gud at Bibelen sier om ham at det var «som om han så den usynlige». – Hebreerne 11:27.

Gud kommuniserte med Abraham på samme måte som han hadde kommunisert med Moses, nemlig gjennom engler. Hvis man leser Bibelen overfladisk, kan man riktignok få inntrykk av at Abraham bokstavelig talt så Gud. (1. Mosebok 18:1, 33) Men sammenhengen viser at de «tre menn» som kom til Abraham, i virkeligheten var engler sendt av Gud. Abraham forstod at de var Guds representanter, og snakket med dem som om han snakket direkte med Jehova. – 1. Mosebok 18:2, 3, 22, 32; 19:1.

Syner.

Gud har også vist seg for mennesker gjennom syner, det vil si bilder som er blitt formidlet til en persons sinn. Når Bibelen for eksempel sier at Moses og andre israelitter «fikk se Israels Gud», så de i virkeligheten «et syn av den sanne Gud». (2. Mosebok 24:9–11) Noen ganger sier Bibelen også at profetene fikk «se Jehova». (Jesaja 6:1; Daniel 7:9; Amos 9:1) I hvert tilfelle viser sammenhengen at da de så Gud, var det i et syn, og ikke i bokstavelig forstand. – Jesaja 1:1; Daniel 7:2; Amos 1:1.

Lær mer

Hva er det Bibelen egentlig lærer?

Hva er sannheten om Gud?

Tror du at Gud bryr seg om deg personlig? Lær om hans personlighet og hvordan du kan få et nært forhold til ham.

VAKTTÅRNET – STUDIEUTGAVE

Skaperverket gjør oss kjent med den levende Gud

Les om hvordan vi kan hjelpe andre til å forstå sannheten om Skaperen og samtidig styrke vår egen tro på ham.

VAKTTÅRNET

Syner av dem som er i himmelen

Hva forteller Bibelen om Jehova Gud, Jesus Kristus og trofaste engler?