Filipperne 3:1–21

3  Til slutt, mine brødre: Fortsett å glede dere i Herren.+ Det er ikke noe problem for meg å skrive det samme som jeg har skrevet til dere før, for det vil beskytte dere.  Pass dere for hundene, pass dere for dem som gjør det som er skadelig, pass dere for dem som lemlester kroppen.*+  For det er vi som har den virkelige omskjærelsen,+ vi som utfører hellig tjeneste ved Guds ånd og snakker med stolthet om Kristus Jesus,+ og som ikke setter vår lit til fysiske ting.*  Hvis det er noen som har grunn til å sette sin lit til det fysiske, så er det meg. Ja, hvis noen annen mener at han har grunn til å sette sin lit til det fysiske, så har jeg det enda mer:  Jeg er omskåret på den åttende dagen+ og er av Israels folk, av Benjamins stamme, en hebreer født av hebreere.+ Når det gjelder det å følge Loven, var jeg en fariseer.+  Når det gjelder det å være ivrig, var jeg en som forfulgte menigheten.+ Når det gjelder rettferdighet basert på Loven, var det ikke noe å utsette på meg.  Men det som før var verdifullt* for meg, betrakter jeg nå som verdiløst* på grunn av Kristus.+  Ja, jeg ser virkelig på alt som verdiløst fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, har langt større verdi. For hans skyld har jeg gitt avkall på alt, og jeg ser på det som en haug med avfall, for at jeg kan vinne Kristus  og bli regnet som en som er forent med ham. Dette skjer ikke på grunn av min egen rettferdighet, som oppnås ved å følge Loven, men på grunn av den rettferdighet som oppnås ved tro+ på Kristus,+ den rettferdighet som kommer fra Gud og er basert på tro.+ 10  Mitt mål er å kjenne ham og kraften av hans oppstandelse+ og å lide som ham,+ og i den forbindelse er jeg klar for en død som er lik hans.+ 11  Og jeg håper at jeg om mulig kan få del i den tidlige oppstandelsen fra døden.+ 12  Det betyr ikke at jeg allerede har fått dette, eller at jeg allerede er blitt gjort fullkommen, men jeg jager framover+ for å kunne gripe det som Kristus Jesus har utvalgt* meg til å få.+ 13  Brødre, jeg mener ikke at jeg allerede har grepet det, men én ting er sikkert: Jeg glemmer det som ligger bak,+ og strekker meg etter det som er foran,+ 14  og jeg jager framover mot målet for å få den seiersprisen+ som Gud har kalt oss til+ i himmelen ved Kristus Jesus. 15  La oss da, alle vi som er modne,+ ha denne innstillingen, og hvis dere tenker annerledes i noe, skal Gud åpenbare denne innstillingen for dere. 16  La oss i alle fall, uansett hvilke framskritt vi har gjort, gå framover på en ordentlig måte i samme spor. 17  Brødre, etterlign meg alle sammen,+ og hold blikket rettet mot dem som lever i samsvar med vårt eksempel. 18  For det er mange som lever som fiender av Kristi torturpæl.* Jeg har ofte nevnt dem, men nå nevner jeg dem også med gråt. 19  De vil til slutt bli tilintetgjort. De har magen som gud, og de er stolte av det de burde skamme seg over, og de har sitt sinn rettet mot jordiske ting.+ 20  Men vi har vårt borgerskap+ i himmelen,+ og derfra venter vi ivrig på en frelser, Herren Jesus Kristus.+ 21  Han skal forvandle vår ubetydelige kropp så den blir lik den kroppen han har i sin herlighet.+ Det skal han gjøre ved sin store kraft, som setter ham i stand til å legge alt under seg.+

Fotnoter

Dvs. de som oppfordrer til omskjærelse.
El.: «til kjødet».
El.: «en vinning».
El.: «ser jeg nå på som tap». El. muligens: «har jeg villig forlatt».
Bokst.: «grepet».

Studienoter

Multimedia