Hopp til innhold

Er Gud en upersonlig kraft?

Bibelens svar

Gud lar en uovertruffen kraft komme til uttrykk i hele universet. Bibelen sier om hvordan han skapte de mange milliarder av stjerner: «Løft deres øyne mot det høye og se. Hvem har skapt disse ting? Det er Han som fører deres hær fram, ja etter antall, og han [Gud] kaller dem alle ved navn. På grunn av den veldige dynamiske energi og på grunn av hans store kraft savnes ikke én av dem.» – Jesaja 40:25, 26.

Men Gud er mye mer enn en sterk kraft. Bibelen sier at han har følelser, for eksempel kjærlighet og hat. (Salme 11:5; Johannes 3:16) Den viser også at mennesker kan påvirke Guds følelser ved det de gjør. – Salme 78:40, 41.