Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 INGOMA 65

Qhubekela Phambili!

Khetha Okurekhodiweyo
Qhubekela Phambili!
OKUBONAYO

(KumaHebheru 6:1)

 1. 1. Qhubekela phambili enkonzweni,

  Khanyisa iqiniso balibone bonke.

  Zama uk’thuthuk’ ek’tshumayeleni;

  Uthembe uJehova.

  Kukhona lawe ongakwenza.

  UJesu wenza lumsebenzi.

  Cel’ uJah akuph’ amandla ungawi,

  Wenze ok’lungileyo.

 2. 2. Qhubekela phambili tshumayela,

  Izindaba zombuso kubo bonk’ abantu.

  Dumisa uJehova iNkos’ yethu,

  Tshumayel’ ezindlini.

  Noma bezam’ ukwesabisa,

  Ungethuki batshele bonke.

  Batshele ukuth’ uMbus’ usukhona.

  Bafundis’ iqiniso.

 3.  3. Qhubekela phambili uphindele,

  Thuthukis’ izindlel’

  Otshumayela ngazo.

  Cel’ umoya kaJah ukuqondise,

  Uthole injabulo.

  Bathand’ obatshumayezayo.

  Phindel’ ukuze baphenduke.

  Bancede bakhule ekukhonzeni,

  Ukukhanya kukhanye.