Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

Ukuvunyelwa okusemthethweni komsebenzi wethu eQuebec

Ukuvunyelwa okusemthethweni komsebenzi wethu eQuebec

Ngesikhathi uPhawuli ethonisiswa wadlulisela icala kuKhesari. Wasebenzisa ilungelo lakhe njengesizalwane seRoma futhi lathi singalingisela isibonelo sakhe. Bukelani ividiyo ethi Ukuvunyelwa Okusemthethweni Komsebenzi Wethu EQuebec ukuze libone indlela abafowethu abasebenzisa ngayo ezomthetho ukuze balwele izindaba ezinhle eQuebec. Ngemva kwalokho beseliphendula imibuzo elandelayo:

  • Yibuphi ubunzima abafowethu beQuebec abahlangana labo?

  • Yiliphi iphetshana eliqakathekileyo abalihambisayo futhi kwaba lempumela bani?

  • Kwenzakalani kumfowethu u-Aimé Boucher?

  • Umthethwandaba Omkhulu weCanada waliphatha njani icala likamfowethu uBoucher?

  • Kuyini abafowethu abakwenzayo okungajayelekanga futhi kwaba lempumela bani?

  • Kwenzakalani ngemva kokuthi umhlangano abafowethu ababelawo uphanjaniswe ngamapholisa ayethunywe ngabaphristi?