Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Izingxoxo Ezingasetshenziswa

Izingxoxo Ezingasetshenziswa

●○○ NXA UQALA UKUFIKA

Umbuzo: Ngubani ibizo likaNkulunkulu?

Umbhalo: Hu 83:18

Ongakutsho: Sazi njani ukuthi uJehova uNkulunkulu ufuna sibe ngabangane bakhe?

○●○ UKUPHINDELA KOKUQALA

Umbuzo: Sazi njani ukuthi uJehova uNkulunkulu ufuna sibe ngabangane bakhe?

Umbhalo: Jak 4:8

Ongakutsho: Kuyini esingakwenza ukuze sibe ngabangane bakaNkulunkulu?

○○● UKUPHINDELA KWESIBILI

Umbuzo: Kuyini esingakwenza ukuze sibe ngabangane bakaNkulunkulu?

Umbhalo: Joh 17:3

Ongakutsho: Kungenzakala njani ukuthi sibe seduze loNkulunkulu yena singamboni?