Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IMPILO YAMAKHRISTU

“UPhawuli Wabonga UNkulunkulu Futhi Waba Lesibindi”

“UPhawuli Wabonga UNkulunkulu Futhi Waba Lesibindi”

Ngesikhathi abazalwane baseRoma besizwa ukuthi uPhawuli usendleleni, bahamba amakhilomitha angaba ngu-64 besiyamhlangabeza. Uthando lwabo lwenza uPhawuli wezwa njani? IBhayibhili lithi: “UPhawuli uthe ebabona nje, wabonga uNkulunkulu futhi waba lesibindi.” (ImiS 28:15) UPhawuli wayehlala ekhuthaza abazalwane ayebavakatshela, kodwa khathesi wayesebotshiwe futhi nguye owayedinga ukukhuthazwa.—2Kr 13:10.

Lamuhla ababonisi beziqinti bahambela amabandla ukuze bakhuthaze abafowethu labodadewethu. Kodwa njengathi sonke labo bayake badinwe, bakhathazeke futhi badane. Nxa umbonisi wesiqinti lomkakhe bangabuya ebandleni okulo ungenzani ukuze kube ‘lokukhuthazana’ phakathi kwenu futhi ubancede babe lesibindi?—Rom 1:11, 12.

  • Woba khona emhlanganweni wenkonzo. Kuyamkhuthaza umbonisi wesiqinti ukubona abamemezeli bezinikela ukuze babekhona ekutshumayeleni ngeviki eqakathekileyo. (1Te 1:2, 3; 2:20) Zama ukuba liphayona elisizayo ngenyanga abuya ngayo ebandleni okulo. Okunye ongakwenza yikucela ukuhamba laye kumbe umkakhe ezifundweni zakho. Bayakukholisa ukuhamba labamemezeli abatshiyeneyo okugoqela abatsha labasadinga ukuthuthuka ekutshumayeleni.

  • Bamukele emzini wakho. Ungabanika yini indawo yokuhlala kumbe ubanxuse ukuthi lizokudla lonke? Lokhu kuyabatshengisa ukuthi uyabathanda. Abakhangelelanga ukuthi ubanike ukudla okumangalisayo.—Luk 10:38-42.

  • Lalela futhi wamukele iseluleko. Umbonisi wesiqinti uyasinceda ukuthi sithuthuke ekukhonzeni. Kwesinye isikhathi angasinika iseluleko esiqinileyo. (1Kr 5:1-5) Uyathokoza nxa esibona silalela futhi sizithoba.—Heb 13:17.

  • Tshengisa ukuthi uyabonga. Tshela umbonisi wesiqinti lomkakhe ukuthi imizamo yabo ikuncede njani. Ungakhuluma labo kumbe ubabhalele incwadi loba ikhadi.—Kol 3:15.