Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TOHO YA TABA | KANA BIBELE IZWA LULI KU MULIMU?

Bibele—Kana Luli ‘Iñozwi ka Kususumezwa ki Moya wa Mulimu’?

Bibele—Kana Luli ‘Iñozwi ka Kususumezwa ki Moya wa Mulimu’?

KANA mwalumela kuli Bibele izwa ku Mulimu? Kamba kana munahana kuli ki buka mokuñozwi feela mihupulo ya batu?

Nihaiba batu babaipapata kuba Bakreste baakananisananga fa taba yeo. Ka mutala, ka silimo sa 2014, patisiso yetuna yeneezizwe mwa United States neibonisize kuli buñata bwa batu babaipapata kuba Bakreste balumela kuli “Bibele ka nzila yeñwi itahisizwe ki Mulimu.” Nihakulicwalo, alimuñwi kwa batu ba 5 bane babuzizwe koizwa Bibele, nebabulezi kuli Bibele ki buka mokunani “matangu, makande a kwaikale, litaba zeezahezi kwamulaho, ni likuka zeñozwi ki batu.” Taba yeo itahisa kuli lunyakisise taba ya kuli Bibele ‘iñozwi ka kususumezwa ki moya.’—2 Timotea 3:16.

“KUSUSUMEZWA KI MOYA” KUTALUSAÑI?

Mwa Bibele, kunani libukanyana ze 66 ili zeneñozwi ki bañoli ba 40 mwahalaa lilimo zebato eza 1,600. Kono haiba kuli Bibele neiñozwi ki batu, ki kabakalañi hakubulelwa kuli iñozwi ka “kususumezwa ki moya wa Mulimu”? Manzwi a kuli Bibele iñozwi ka “kususumezwa ki moya wa Mulimu” atalusa kuli litaba zeñozwi mwateñi lizwa ku Mulimu. Bibele ibulela kuli: “Batu nebabulezi litaba zezwa ku Mulimu inze basusumezwa ki moya okenile.” (2 Pitrosi 1:21) Ka mubulelelo omuñwi, Mulimu naaitusisize maata ahae asabonahali, ona moya okenile, kushimbululela lushango lwahae kwa bañoli ba libuka za mwa Bibele. Taba yeo ikona kuswanisezwa ku mutu wa lipisinisi yabulelela muñoli wahae litaba zaswanela kuñola mwa liñolo. Muñaa liñolo haki yaliñola, kono ki ya mubulelela litaba zaswanela kuñola.

Bañoli babañwi ba Bibele nebautwile lushango lwa Mulimu ka kubulelelwa ki lingeloi. Babañwi bona nebabonanga lipono zezwa ku Mulimu. Fokuñwi Mulimu naafanga lushango lwahae ka kuitusisa litolo. Nihaike kuli Mulimu fokuñwi naatuhelelanga bañoli kuitusisa manzwi abona kuli bañole lushango lwahae, fokuñwi naababulelelanga manzwi luli ebaswanela kuitusisa. Ka kueza cwalo, bañoli ba Bibele nebañozi mihupulo ya Mulimu isiñi yabona.

Lukona kukolwa cwañi kuli Mulimu ki yena yanaasusumelize batu ka moya wahae okenile kuñola Bibele? Munyakisise litaba zetaalu zefa bupaki bobukolwisa bwa kuli Bibele izwa ku Mulimu.