MUZUHE! December 2015 | Kuba ni Kozo Mwa Lubasi

Mwakona kutahisa kozo mwa lubasi ka kufelisa mifilifili ni kusautwana.

TOHO YA TABA

Kiñi Zetahisanga Kuli Mwa Lubasi Kube ni Kusautwana?

Kana ni mina mukile mwaipumana mwa miinelo yeswana ni yetalusizwe mwa taba ye?

TOHO YA TABA

Mwakufeliseza Lifapahano Mwa Lubasi

Munge mihato ye 6 ye, kuli mube ni kozo mwa lubasi.

TOHO YA TABA

Mwakutahiseza Kozo Mwa Lubasi

Kana butali bobuzwa mwa Bibele bwakona kutusa batu kuba ni kozo? Hamubone zebabulela batu babalatelela zeibulela Bibele.

LITABA ZETUSA MABASI

Momukona Kuezeza Hamusa Lumelelani Mwa Lika

Kana mukile mwaikutwa kuli mina ni bakumina hamulumelelani mwa miezezo yamina ya lika?

Li-Whale ki ze!

Sibupiwa sa buima bwa litani ze 80 sikona kutapa cwañi?

KA KUYA KA BIBELE

Lifu

Kana lunani nto yeñwi yesabonahali yezwelangapili kupila hase lushwile? Kana nto yeo yazwanga mwa mubili halushwa?

WATCHING THE WORLD

Litaba Zeama Europe

Lipiho zeo za makande liama kwa litaba zefumaneha mwa Bibele ka linzila zekona kumikomokisa.

Mukoloko wa Litaba ze Mwa Limagazini za Mu Zuhe! za 2015

Mukoloko wa litaba zenehatisizwe mwa limagazini za Mu Zuhe! za 2015 likolohanyizwe kakuya litoho za litaba.

PUPO YEMAKAZA

Buikoneli Bwa Mubili wa Mutu Bwa Kufolisa Litombo

Basayansi basweli kulikanyisa cwañi buikoneli bwa mubili wa mutu bwa kufolisa litombo habapanga mapulasitiki?