Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

 TOHO YA TABA | KUBA NI KOZO MWA LUBASI

Kiñi Zetahisanga Kuli Mwa Lubasi Kube ni Kusautwana?

Kiñi Zetahisanga Kuli Mwa Lubasi Kube ni Kusautwana?

BO SARAH babapila kwa Ghana ili base banyalani ni bo Jacob ka lilimo ze 17 babulela kuli: “Na ni bo muunaaka, hañata lufapanelanga fa litaba zeama masheleñi.” Babulela kuli: “Nifilikananga hahulu bakeñisa kuli niezanga zeñata kuli ni babalele lubasi lwaluna, kono bo Jacob habaambolangi ni na ka za moluswanela kuitusiseza masheleñi aluna. Kufitanga lisunda zeñata lusaambolisani.”

Bo Jacob, baana ba bo Sarah babulela kuli: “Ki niti, kuli fokuñwi haluitusisangi lipulelo zende. Mi nto yetisanga cwalo ki kusa utwisisana ni kusa ambolisana hande. Nto yeñwi yetisanga kuli lusike lwautwana ki kuhalifa kapili.”

Bo Nathan babapila kwa India ili babasazo kena mwa linyalo, batalusa zeneezahezi muta makwenyanaa bona ba baana nebahanyaukezi makwenyanaa bona ba basali. Babulela kuli: “Makwenyanaaka babasali nebaikutwile hahulu kufosezwa mi ba zwa fa lapa. Hane nibuzize makwenyanaaka ba baana libaka hane bahanyaukezi bo musalaa bona cwalo, baikutwa kuli kueza cwalo neli kubalwaha. Kutuha fo, bakala kuluhanyaukelanga kaufelaa luna.”

Mwendi ni mina mulemuhile ka mo kuitusiseza lipulelo zemaswe kukona kutiseza lifapahano fa lapa. Fokuñwi batu bane bakalile kuambolisana hande, baakona kuipumana kuli sebaomanisana. Hakuna mutu yabulelanga lika zende ka nako kaufela, kacwalo kukona kuba bunolo kusa utwisisa zebabulela babañwi kamba kusa utwisisa libaka habaezize nto yeñwi. Nihakulicwalo, lwakona kuambolisananga ka kozo ni ka swalisano.

Mukona kuezañi haiba muomanisana ni mutu yomuñwi? Ki mihato mañi yemutokwa kunga kuli mutahise kozo ni swalisano mwa lubasi? Kiñi zekona kutusa mabasi kuzwelapili kuba ni kozo mwa malapa abona? Mubale litaba zelatelela kuli mufumane likalabo kwa lipuzo zeo.

Mabizo a mañwi a mwa litaba ze, a cincizwe.