Zasoneka Yoane 9:1-41

  • Yesu owukidi muntu wawutuka se mpofo (1-12)

  • Muntu owukilu, ofundisu kwa Afarisi (13-34)

  • Kimpofo kia Afarisi (35-41)

9  Ekolo kaviokelenge, omwene muntu una vo mpofo tuka kawutukila.  Alongoki andi banyuvuidi vo: “E Rabi,+ nani wasumuka wau kawutukila mpofo, yandi kibeni yovo se diandi yo ngudi andi?”  Yesu ovutwidi vo: “Ke muntu ndioyo ko wasumuka, ngatu se diandi yo ngudi andi, kansi ediadi diavangama kimana mavangu ma Nzambi mamonekena omu yandi.+  Tufwete sala e salu ya Ndiona wantuma, ekolo kuma kuna kwakia;+ o fuku vava ukwiza, ke vekala muntu ko olenda sala.  Ekolo ngina ova nza, mono i ntemo a nza.”+  Vava kavovele mambu mama, otawidi o mete vana ntoto, ozowele nteke muna mete, okusidi e nteke muna meso mandi,+  umvovese vo: “Wenda, wayisukula vana zinga kia Siloa (ina yasekolwa vo, “Tumwa”). Wele, wiyisukwidi, wizidi amoni.+  Ozevo, esi belo kiandi y’awana bateka kumona vava kalombanga, bavovele vo: “Nga ke yandi ko wafongelenge muna nzila yo lomb’e?”  Ankaka bavovele vo: “I yandi ndioyo.” Ankaka vo: “Ke yandi ko, fwanana kaka kafwanane yandi.” Oyandi vo: “I mono kwame.” 10  Muna kuma kiaki, banyuvuidi vo: “O meso maku aweyi matemokene?” 11  Ovutwidi vo: “O muntu, nkumbu andi Yesu, ozowele nteke, okusidi yo omu meso mame, umpovese vo: ‘Wenda kuna Siloa, wayisukula.’+ Ngiele, ikisukwidi, mbwene.” 12  Bamvovese vo: “Akweyi kena?” Ovovele vo: “Kizeye kwame ko.” 13  Banete muntu ona wateka kala mpofo kwa Afarisi. 14  E lumbu kina o Yesu kazowa e nteke yo temona meso mandi,+ Lumbu kia Vundu kiakala.+ 15  Dianu vo, Afarisi banyuvuidi diaka aweyi meso mandi matemokene. Ubavovese vo: “Nteke kakusidi omu meso mame, ikisukwidi, mbwene.” 16  Afarisi akaka bavovele vo: “O muntu ndioyo katùka kwa Nzambi ko, kadi ke lundanga Lumbu kia Vundu ko.”+ Ankaka bavovele vo: “O muntu wina vo nsumuki, aweyi kalenda vangila sinsu ya mpila yayi?”+ Bavambanini.+ 17  Bavovese diaka o mpofo vo: “Adieyi ovova mu kuma kiandi, wau katemwene meso maku?” Ovovele vo: “Yandi i ngunza.” 18  Kansi, Ayuda ke bakwikidi dio ko vo mpofo kakala, owau omwene, yavana babokele se diandi yo ngudi andi. 19  Babayuvuidi vo: “Ndioyu i mwan’eno, ona nuyikanga vo mpofo kawutuk’e? Ozevo, aweyi kamwenene owau?” 20  O se diandi yo ngudi andi bavutwidi vo: “Tuzeye wo vo ndioyu i mwan’eto, mpofo kawutuka. 21  Kansi, aweyi meso mandi matemokene, ke tuzeye kweto ko; ngatu zaya kana nani otemwene meso mandi. Nunyuvula. Se mbuta kwandi. Yandi kibeni okuyivovela.” 22  O se diandi yo ngudi andi bavovele mambu mama, e kuma kadi wonga wa Ayuda bamwene,+ kadi Ayuda bawizana kala vo, konso muntu otambulwila vo yandi i Kristu, kafwete yingwa muna sambilu.+ 23  Kiaki i kuma o se diandi yo ngudi andi bavovèle vo: “Se mbuta kwandi. Nunyuvula.” 24  Muna kuma kiaki, babokele diaka ndiona wakala mpofo, bamvovese vo: “Vana nkembo kwa Nzambi; tuzeye wo vo muntu ndioyo nsumuki.” 25  Ovutwidi vo: “Avo nsumuki kena, kizeye wo kwame ko. Edi kaka nzeye vo mpofo yakala, owau mu mona ngina.” 26  I bosi, bamvovese vo: “Aweyi kavangidi? Aweyi katemwenene meso maku?” 27  Ubavutwidi vo: “Inuvovese wo kala, ke nutambulwidi ko. Ekuma nuzolele mo wila diaka? Oyeno mpe nuzolele kituka alongoki andi e?” 28  Bamvezele, oku vo: “Ongeye u nlongoki andi, kansi oyeto tu alongoki a Mose. 29  Tuzeye wo vo o Nzambi wavova kwa Mose, kansi muntu ndioyo, ke tuzeye ko kuna katuka.” 30  Oyandi ubavutwidi vo: “Ediadi diasivi kikilu, wau vo ke nuzeye ko kuna katuka, kansi yandi otemwene meso mame. 31  Tuzeye wo vo Nzambi ke wanga sambu ya asumuki ko,+ kansi avo muntu Nzambi kevuminanga yo vanga mpe luzolo lwandi, owanga e sambu yandi.+ 32  Tuka kuna nz’ankulu ke twawidi wo ko vo muntu otemwene meso ma muntu wawutuka mpofo. 33  O muntu ndioyo, kele vo katuki kwa Nzambi ko, kadi lenda vanga diambu diadi ko.”+ 34  Bamvutwidi vo: “Ongeye wawutukila muna masumu, se ngeye okutulong’e?” Bamvaikisi kuna mbazi!+ 35  Yesu owidi wo vo bamvaikisi kuna mbazi, vava kansolwele, umvovese vo: “Nga okwikidi muna Mwan’a muntu e?” 36  Oyandi ovutwidi vo: “Nani e Mfumu, kimana yakwikila muna yandi?” 37  Yesu umvovese vo: “Umwene, i yandi ndioyu omokenanga yaku.” 38  Ovovele vo: “E Mfumu, nkwikidi muna yandi.” I bosi, umvumbamene. 39  Yesu ovovele vo: “Kadi yayiza ova nza kimana o Nzambi kafundisa e nza, awana ke bemonanga ko, bamona,+ awana bemonanga bakituka se mpofo.”+ 40  Afarisi ana bakala yandi, bawidi mambu mama, bamvovese vo: “Nga yeto mpe tu mpofo e?” 41  Yesu ubavovese vo: “Kele vo nukala ampofo, nga ke nuadi kala ye sumu ko. Kansi wau nuvovele vo: ‘Mona tumonanga.’ Nuakinu muna sumu dieno.”+

Mvovo vana yand'a lukaya