Kwenda na mambu ke na kati

Kwenda na tansi ya malongi

Marko

Bakapu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Mambu Yina Ke na Kati

 • 1

  • Yoane Mbotiki ke longa (1-8)

  • Mbotika ya Yezu (9-11)

  • Satana me meka Yezu (12, 13)

  • Yezu me yantika kulonga na Galilea (14, 15)

  • Yezu me binga balongoki ya ntete (16-20)

  • Yezu me basisa mpeve ya mbi (21-28)

  • Yezu me belula bantu mingi na Kapernaumi (29-34)

  • Yezu ke samba na kisika ya kingenga (35-39)

  • Yezu me belula muntu ya maladi ya lepre (40-45)

 • 2

  • Yezu me belula kikata (1-12)

  • Yezu me binga Levi (13-17)

  • Ngiufula ya me tadila kubuya madia (18-22)

  • Yezu, ‘Mfumu ya Kisabatu’ (23-28)

 • 3

  • Muntu mosi yina vandaka ti diboko ya ke nikanaka ve me beluka (1-6)

  • Bantu mingi na lweka ya nzadi (7-12)

  • Bantumwa 12 (13-19)

  • Kuvweza mpeve santu (20-30)

  • Mama ya Yezu mpi bampangi ya Yezu (31-35)

 • 4

  • BAMBANDU YA KIMFUMU (1-34)

   • Muntu ya ke kunaka (1-9)

   • Bikuma yina Yezu vandaka kusadila bambandu (10-12)

   • Bo me tendula mbandu ya muntu ya ke kunaka (13-20)

   • Bo ke tulaka ve mwinda na nsi ya kitunga (21-23)

   • Kitesilu ya nge ke sadila (24, 25)

   • Muntu ya ke kunaka, yina ke lala (26-29)

   • Nkeni ya mutarde (30-32)

   • Kusadila bambandu (33, 34)

  • Yezu me nganina mupepe ya ngolo (35-41)

 • 5

  • Yezu me tinda bademo na bangulu (1-20)

  • Mwana ya Yairusi ya nkento; nkento mosi me simba bilele ya zulu ya Yezu (21-43)

 • 6

  • Bo me buya Yezu na mbanza na yandi (1-6)

  • Yezu me pesa bantumwa 12 bantuma sambu na kisalu ya kusamuna (7-13)

  • Lufwa ya Yoane Mbotiki (14-29)

  • Yezu me disa bantu 5 000 (30-44)

  • Yezu me tambula na zulu ya masa (45-52)

  • Yezu me belula bantu na Genezareti (53-56)

 • 7

  • Yezu me tungulula bansiku ya bantu (1-13)

  • Mvindu ke katukaka na ntima (14-23)

  • Lukwikilu ya nkento mosi ya Fenisia ya Siria (24-30)

  • Kifwa-makutu me beluka (31-37)

 • 8

  • Yezu me disa bantu 4 000 (1-9)

  • Bantu ke lomba kidimbu (10-13)

  • Levire ya Bafarize mpi ya Erode (14-21)

  • Kifwa-meso me beluka na Betsaida (22-26)

  • Piere me zaba Kristu (27-30)

  • Yezu me tubila lufwa na yandi (31-33)

  • Kuvanda longoki ya kieleka (34-38)

 • 9

  • Yezu me kituka (1-13)

  • Mwana-bakala yina vandaka ti demo me beluka (14-29)

   • Mambu yonso lenda salama sambu na muntu yina kele ti lukwikilu (23)

  • Yezu me tubila diaka lufwa na yandi (30-32)

  • Balongoki me tula ntembe sambu na kuzaba nani me luta nene (33-37)

  • Muntu yina kele ve mbeni na beto kele sambu na beto (38-41)

  • Bima ya ke budisaka sakuba (42-48)

  • “Beno vanda ti mungwa na kati na beno” (49, 50)

 • 10

  • Makwela mpi kufwa makwela (1-12)

  • Yezu me sakumuna bana (13-16)

  • Ngiufula ya mvwama mosi (17-25)

  • Bibansa sambu na Kimfumu (26-31)

  • Yezu me tubila diaka lufwa na yandi (32-34)

  • Kima yina Yakobo mpi Yoane lombaka (35-45)

   • Yezu kele nkudulu sambu na bantu mingi (45)

  • Bartimeo, kifwa-meso, me beluka (46-52)

 • 11

  • Kukota ya lukumu ya Yezu (1-11)

  • Yezu me singa nti ya bafige (12-14)

  • Yezu me kula bantu na tempelo (15-18)

  • Dilongi ya nti ya bafige yina yumaka (19-26)

  • Bo me tula ntembe na kiyeka ya Yezu (27-33)

 • 12

  • Mbandu ya bantu ya ke salaka bilanga yina fwaka bantu (1-12)

  • Nzambi mpi Kaisali (13-17)

  • Ngiufula ya me tala lufutumuku (18-27)

  • Bansiku zole ya kuluta nene (28-34)

  • Keti Kristu kele mwana ya Davidi? (35-37a)

  • Lukebisu sambu na bansekudi (37b-40)

  • Mbongo zole ya bibende ya mufwidi ya nkento yina vandaka nsukami (41-44)

 • 13

  • NSUKILU YA NGIDIKA YA BIMA (1-37)

   • Bitumba, kunikana ya ntoto, nzala (8)

   • Bo fwete samuna nsangu ya mbote (10)

   • Mpasi ya nene (19)

   • Kukwisa ya Mwana ya muntu (26)

   • Mbandu ya nti ya bafige (28-31)

   • Beno landa kukengila (32-37)

 • 14

  • Banganga-nzambi ke kana kufwa Yezu (1, 2)

  • Bo me tiamuna mafuta ya nsudi ya kitoko na zulu ya ntu ya Yezu (3-9)

  • Yudasi me teka Yezu (10, 11)

  • Paki ya nsuka (12-21)

  • Yezu me yantikisa Madia ya Nkokila ya Mfumu (22-26)

  • Yezu me tubila na ntwala mutindu Piere ta buya nde yandi me zaba yandi ve (27-31)

  • Yezu ke samba na Getsemane (32-42)

  • Bo me kanga Yezu (43-52)

  • Bo ke sambisa Yezu na ntwala ya Sanedreni (53-65)

  • Piere me buya nde yandi me zaba Yezu ve (66-72)

 • 15

  • Yezu na ntwala ya Pilate (1-15)

  • Bo me seka Yezu na meso ya bantu yonso (16-20)

  • Bo me tula Yezu na nti na Golgota (21-32)

  • Lufwa ya Yezu (33-41)

  • Bo me zika Yezu (42-47)

 • 16

  • Yezu me futumuka (1-8)