Marko 4:1-41

 • BAMBANDU YA KIMFUMU (1-34)

  • Muntu ya ke kunaka (1-9)

  • Bikuma yina Yezu vandaka kusadila bambandu (10-12)

  • Bo me tendula mbandu ya muntu ya ke kunaka (13-20)

  • Bo ke tulaka ve mwinda na nsi ya kitunga (21-23)

  • Kitesilu ya nge ke sadila (24, 25)

  • Muntu ya ke kunaka, yina ke lala (26-29)

  • Nkeni ya mutarde (30-32)

  • Kusadila bambandu (33, 34)

 • Yezu me nganina mupepe ya ngolo (35-41)

4  Yandi yantikaka diaka kulonga pene-pene ya nzadi-mungwa, mpi kimvuka mosi ya nene kibeni ya bantu vukanaka pene-pene na yandi. Yo yina yandi kotaka na maswa, yandi vandaka, ebuna maswa kwendaka mwa ntama ti mukidi, kansi bantu yonso vandaka na mukidi, na lweka ya nzadi-mungwa.+  Yandi yantikaka kulonga bo mambu mingi na bambandu,+ mpi ntangu yandi vandaka kulonga, yandi tubilaka bo nde:+  “Beno wa. Muntu mosi ya ke kunaka basikaka sambu na kukuna.+  Ntangu yandi vandaka kukuna, bankeni ya nkaka bwaka na nzila, mpi bandeke kwisaka mpi diaka yo.  Bankeni ya nkaka bwaka na ntoto yina kele na matadi, kisika ntoto vandaka mingi ve, ebuna yo menaka nswalu sambu ntoto vandaka mudindu ve.+  Kansi ntangu ntangu basikaka, yo zikaka, mpi yo yumaka sambu yo vandaka ve ti misisa.  Bankeni ya nkaka bwaka na kati ya bansende, ebuna bansende basikaka mpi kangaka yo, mpi yo butaka ve mbuma.+  Kansi ya nkaka bwaka na ntoto ya mbote, mpi ntangu yo basikaka mpi yo yelaka, yo yantikaka kubuta mbuma, mpi yo vandaka kubuta mbuma mbala 30, 60, mpi 100.”+  Ebuna yandi yikaka nde: “Bika muntu yina kele ti makutu ya kuwa, kuwa.”+ 10  Ntangu yandi vandaka yandi mosi, bantu yina vandaka na nziunga na yandi mpi bantumwa 12 yantikaka kuyula yandi bangiufula sambu na bambandu yina.+ 11  Yandi tubilaka bo nde: “Nzambi me pesaka beno nswa ya kubakisa kinsweki ya santu+ ya Kimfumu ya Nzambi, kansi sambu na bantu yina kele na nganda, mambu yonso kele na bambandu,+ 12  sambu, ata bo ke tala, bo ke tala kansi bo ke mona ve, mpi ata bo ke wa, bo ke wa kansi bo ke bakisa ve ntendula na yo; bo ta kwisa kuvutuka mpi ve ata fioti mpi kubaka ndolula.”+ 13  Yandi tubilaka bo diaka nde: “Beno me zaba ve mbandu yai, ebuna nki mutindu beno ta bakisa bambandu yonso ya nkaka? 14  “Muntu yina ke kunaka ke kuna ndinga.+ 15  Ebuna bayai kele bayina kele na lweka ya nzila kisika ya bo me kuna ndinga; kansi na nima ya kuwa yo, Satana ke kwisaka+ mpi ke katulaka ndinga yina bo kunaka na kati na bo.+ 16  Mutindu mosi, bayai kele bayina bo kunaka na ntoto yina kele na matadi; na nima ya kuwa ndinga, bo ke ndimaka yo na kiese.+ 17  Ata mpidina, bo kele ve ti misisa na kati na bo, kansi bo ke landa sambu na mwa ntangu; ebuna ntangu mpasi to mbangika ke basika sambu na ndinga, bo ke bulaka sakuba. 18  Kele ti ya nkaka diaka yina bo kunaka na kati ya bansende. Yo kele bantu yina waka ndinga,+ 19  kansi basusi+ ya ngidika yai ya bima,* kiyeka ya kimvwama ya ke kusaka,+ mpi banzala+ ya bima yonso ya nkaka ke kotaka mpi ke kangaka ndinga, ebuna yo ke butaka ve mbuma. 20  Na nsuka, bayina bo kunaka na ntoto ya mbote kele bantu yina ke wa ndinga, ke ndima yo, mpi ke buta mbuma—mbala 30, 60 mpi 100.”+ 21  Yandi tubilaka bo diaka nde: “Keti bo ke tulaka mwinda na nsi ya kitunga* to na nsi ya mbeto? Keti bo ke tulaka yo ve na zulu ya kima ya kutudila mwinda?+ 22  Sambu kele ve ti kima mosi ya kubumbana yina ta monana ve pwelele; kele ve ti kima yina bo me bumbaka mbote-mbote yina ta zabana ve.+ 23  Konso muntu yina kele ti makutu ya kuwa, yandi wa.”+ 24  Yandi tubilaka bo diaka nde: “Beno tula dikebi na mambu yina beno ke wa.+ Na kitesilu yina beno ke tesa, bo ta tesila beno na yo, ee, bo ta yikila beno mingi diaka. 25  Sambu muntu yina kele ti bima, bo ta yika yandi bima mingi,+ kansi muntu yina kele na yo ve, bo ta katula yandi ata bima yina yandi kele na yo.”+ 26  Yo yina yandi tubaka diaka nde: “Na mutindu yai Kimfumu ya Nzambi kele bonso ntangu muntu ke losa bankeni na ntoto. 27  Yandi ke lala na mpimpa mpi ke telama na suka, mpi bankeni ke mena mpi ke yela—kansi yandi ke zaba ve mutindu yo ke salama. 28  Na yo mosi, ntoto ke buta mbuma malembe-malembe, ntete mwa-nti, na nima ntu, na nsuka mbuma ya mvimba na kati ya ntu yina. 29  Kansi, ntangu yina mbuma me yela, yandi ke zenga yo na mbele sambu ntangu ya kukatula bima na bilanga me lunga.” 30  Yandi tubaka diaka nde: “Ti nki beto ta fwanisa Kimfumu ya Nzambi, to ti nki kingana beto lenda tendula yo? 31  Yo me fwanana ti nkeni ya mutarde, yina na ntangu bo kunaka yo na ntoto, yo vandaka nkeni ya kuluta fioti na bankeni yonso ya kele na ntoto.+ 32  Kansi na ntangu bo ke kunaka yo, yo ke menaka mpi ke kumaka nene kuluta bandunda yonso ya nkaka mpi yo ke basisaka balutangu ya nene, na mpila nde bandeke ya zulu lenda kwisa kulala na nsi ya kivudi na yo.” 33  Yandi vandaka kutubila bo ndinga na bambandu mingi+ ya mutindu yina, na kiteso yina bo lenda bakisa. 34  Ya kieleka, yandi vandaka kutubila bo ve kukonda kusadila mbandu, kansi yandi vandaka kutendudila balongoki na yandi mambu yonso na kingenga.+ 35  Na kilumbu yina, ntangu nkokila bwaka, yandi tubilaka bo nde: “Beto sabuka na simu ya nkaka.”+ 36  Ebuna ntangu bo manisaka kusonga kimvuka ya bantu na kukwenda, bo nataka yandi na maswa, kaka mutindu yandi vandaka, bamaswa ya nkaka mpi vandaka pana.+ 37  Ebuna mupepe ya ngolo basikaka, mpi kitembo vandaka kukota na kati ya maswa, yo yina yo bikalaka fioti nde maswa kufuluka ti masa.+ 38  Kansi yandi vandaka na nima ya maswa, yandi me lala mpongi, ntu na zulu ya kuse. Ebuna bo tedimisaka yandi na mpongi mpi bo tubilaka yandi nde: “Longi, keti yo ke sala nge ve ata kima mutindu beto ke zola kufwa?” 39  Yo yina, yandi telamaka, yandi nganinaka mupepe mpi tubilaka nzadi-mungwa nde: “Bika makelele!+ Vanda pima!” Ebuna mupepe manaka mpi pima ya nene kotaka. 40  Yo yina yandi tubilaka bo nde: “Sambu na nki beno ke wa boma? Keti beno kele ntete ve ti lukwikilu?” 41  Kansi bo waka boma mingi, mpi bo tubaka bo na bo nde: “Muntu yai kele nani kibeni? Ata mupepe mpi nzadi-mungwa ke lemfukila yandi.”+

Banoti na nsi ya lutiti

To “basusi ya nsungi yai.” Tala Bantendula ya Bangogo.
To “kitunga ya kutesila bima.”