Marko 1:1-45

  • Yoane Mbotiki ke longa (1-8)

  • Mbotika ya Yezu (9-11)

  • Satana me meka Yezu (12, 13)

  • Yezu me yantika kulonga na Galilea (14, 15)

  • Yezu me binga balongoki ya ntete (16-20)

  • Yezu me basisa mpeve ya mbi (21-28)

  • Yezu me belula bantu mingi na Kapernaumi (29-34)

  • Yezu ke samba na kisika ya kingenga (35-39)

  • Yezu me belula muntu ya maladi ya lepre (40-45)

1  Luyantiku ya nsangu ya mbote ya me tala Yezu Kristu, Mwana ya Nzambi:  Kaka mutindu bo me sonikaka na mukanda ya mbikudi Yezaya: “(Tala! Mono ke tinda kinati-nsangu na mono na ntwala na nge,* mpi yandi ta yidika nzila na nge.)+  Ndinga ya muntu mosi ke tuba na ndinga ya ngolo na ntoto-makanga nde: ‘Beno yidika nzila ya Yehowa!* Beno sala nde banzila na yandi kuvanda ya kusungama.’”+  Yoane Mbotiki vandaka na ntoto ya zelo na zelo, yandi vandaka kulonga bantu na kubaka mbotika sambu na kumonisa nde bo me balula ntima sambu Nzambi kulolula masumu na bo.+  Teritware ya mvimba ya Yudea ti bantu yonso ya Yeruzalemi vandaka kukwenda na yandi, mpi yandi vandaka kubotika* bo na Nzadi ya Yordani, mpi bo vandaka kufunguna masumu na bo na pwelele yonso.+  Kansi, Yoane vandaka kulwata bilele ya mika ya shamo mpi mukaba ya mpusu ya mbisi na luketo na yandi.+ Yandi vandaka kudia bampasu ti bwiki ya mfinda.+  Mpi yandi vandaka kusamuna nde: “Muntu mosi ya me luta mono na ngolo ke kwisa na nima na mono mpi mono me fwana ve na kunieka sambu na kukangula bansinga ya basandale na yandi.+  Mono me botika beno na masa, kansi yandi ta botika beno na mpeve santu.”+  Na bilumbu yina, Yezu katukaka na Nazareti ya Galilea mpi Yoane botikaka yandi na Yordani.+ 10  Na mbala mosi ntangu yandi vandaka kubasika na masa, yandi monaka zulu ke kanguka, mpi mpeve ke kulumuka bonso pizio na zulu na yandi.+ 11  Ebuna ndinga mosi katukaka na zulu nde: “Nge kele Mwana na mono, ya mono ke zolaka mingi; mono me ndima nge.”+ 12  Mpi na mbala mosi mpeve pusaka yandi na kukwenda na ntoto-makanga. 13  Yandi vandaka na ntoto-makanga bilumbu 40, mpi Satana mekaka yandi.+ Yandi vandaka ti bambisi ya mfinda, kansi bawanzio vandaka kusadila yandi.+ 14  Ntangu bo kangaka Yoane, Yezu kwendaka na Galilea,+ yandi vandaka kusamuna nsangu ya mbote ya Nzambi+ 15  nde: “Ntangu ya bo me tulaka me lunga, mpi Kimfumu ya Nzambi me kuma pene-pene. Beno balula ntima,+ mpi beno kwikila na nsangu ya mbote.” 16  Ntangu yandi vandaka kutambula na lweka ya Nzadi-Mungwa ya Galilea, yandi monaka Simoni ti Andre+ mpangi ya Simoni, bo ke losa babukondi na bo na nzadi-mungwa,+ sambu bo vandaka balobi-mbisi.+ 17  Yo yina Yezu tubilaka bo nde: “Beno landa mono, ebuna mono ta kumisa beno balobi-bantu.”+ 18  Na mbala mosi, bo yambulaka babukondi na bo mpi landaka yandi.+ 19  Na nima ya kukwenda mwa fioti na ntwala, yandi monaka Yakobo mwana ya Zebedeo ti Yoane mpangi na yandi, ntangu bo vandaka na maswa na bo, bo ke yidika babukondi na bo,+ 20  mpi kukonda kusukinina yandi bingaka bo. Yo yina bo bikisaka tata na bo Zebedeo na maswa ti bantu ya kisalu, mpi bo landaka yandi. 21  Mpi bo kwendaka na Kapernaumi. Ntangu Kisabatu yantikaka, yandi kotaka na sinagoga mpi yandi yantikaka kulonga.+ 22  Bo vandaka kuyituka mingi na mutindu na yandi ya kulonga, sambu yandi vandaka kulonga bo bonso muntu yina kele ti kiyeka, kansi ve bonso bansekudi.+ 23  Kaka na ntangu yina, kuvandaka ti muntu mosi na sinagoga na bo yina vandaka na nsi ya kiyeka ya mpeve mosi ya mbi, mpi yandi tubaka na ndinga ya ngolo nde: 24  “Yezu muntu ya Nazareti,+ nki mambu nge ti beto? Keti nge me kwisa sambu na kufwa beto? Mono me zaba mbote-mbote nani nge kele: Santu ya Nzambi!”+ 25  Kansi Yezu nganinaka yo mpi tubaka nde: “Vanda pima, mpi basika na yandi!” 26  Mpi mpeve yina ya mbi basikaka na kati ya muntu yina na nima ya kunikisa yandi ngolo mpi ya kuboka ngolo kibeni. 27  Ebuna bantu yonso yitukaka mingi yo yina bo yantikaka kutubila yo bo na bo nde: “Yai inki? Dilongi ya mpa! Yandi ke tuba na kiyeka yonso ata na bampeve ya mbi mpi yo ke lemfukila yandi.” 28  Yo yina nsangu na yandi panzanaka nswalu na bandambu yonso na ntoto ya mvimba ya Galilea. 29  Na nima, bo basikaka na sinagoga mpi bo kwendaka na nzo ya Simoni ti Andre, kumosi ti Yakobo mpi Yoane.+ 30  Ebuna, bokilo ya Simoni+ ya nkento lalaka sambu yandi vandaka na fievre, mpi na mbala mosi bo songaka Yezu mambu ya me tala yandi. 31  Yezu kwendaka pene-pene na yandi, simbaka yandi na diboko mpi tedimisaka yandi. Fievre na yandi manaka mpi yandi yantikaka kusadila bo. 32  Ntangu nkokila bwaka mpi ntangu dindaka, bantu yantikaka kunatila yandi bantu yonso yina vandaka na maladi mpi bantu yina vandaka ti bademo;+ 33  mpi mbanza ya mvimba vukanaka na ntwala ya kielo. 34  Ebuna yandi belulaka bantu mingi yina vandaka na maladi ya mutindu na mutindu,+ mpi yandi basisaka bademo mingi, kansi yandi vandaka ve kupesa bademo nzila ya kutuba, sambu bo zabaka nde yandi kele Kristu.* 35  Na suka-suka, ntangu mudidi vandaka ntete, yandi telamaka mpi kwendaka na nganda na kisika mosi ya kingenga, mpi yandi yantikaka kusamba kuna.+ 36  Kansi, Simoni ti bantu yina vandaka ti yandi kwendaka kusosa yandi 37  mpi bo monaka yandi, ebuna bo tubilaka yandi nde: “Bantu yonso ke sosa nge.” 38  Kansi yandi tubilaka bo nde: “Beto kwenda kisika ya nkaka, na babwala ya pene-pene, sambu mono samuna mpi kuna, sambu yo yina kikuma ya mono kwisilaka.”+ 39  Yandi kwendaka, yandi vandaka kusamuna na basinagoga na bo, na Galilea ya mvimba, mpi yandi vandaka kubasisa bademo.+ 40  Muntu mosi ya maladi ya lepre kwisaka mpi na yandi, bondilaka yandi ya kufukama, mpi tubilaka yandi nde: “Kana nge me zola, nge lenda kumisa mono bunkete.”+ 41  Ebuna Yezu waka mawa, yandi tandulaka diboko, simbaka yandi, mpi tubilaka yandi nde: “Mono me zola! Kuma bunkete.”+ 42  Na mbala mosi lepre na yandi manaka, ebuna yandi kumaka bunkete. 43  Yezu kebisaka yandi ngolo, mpi na mbala mosi yandi songaka yandi na kukwenda, 44  mpi tubilaka yandi nde: “Keba! Kuzabisa ve ata kima mosi na muntu, kansi kwenda kudimonisa na nganga-nzambi mpi pesa sambu na kubeluka na nge bima yina Moize tubaka na kupesa,+ sambu na kumonisa bo nde nge me kuma bunkete.”+ 45  Kansi ntangu yandi kwendaka, muntu yina yantikaka kuzabisa yo mingi mpi kupanza disolo yina kibeni, yo yina Yezu vandaka diaka ve na mpila ya kukota na mbanza mosi na mutindu ya pwelele, kansi yandi vandaka kubikala na nganda na bisika ya kingenga. Ata mpidina, bantu vandaka kukatuka na bisika yonso mpi kukwisa na yandi.+

Banoti na nsi ya lutiti

Na kisina, “na ntwala ya luse na nge.”
To “kukotisa; kudindisa.”
To mbala ya nkaka, “bo zabaka kana yandi kele nani.”