Marko 9:1-50

  • Yezu me kituka (1-13)

  • Mwana-bakala yina vandaka ti demo me beluka (14-29)

    • Mambu yonso lenda salama sambu na muntu yina kele ti lukwikilu (23)

  • Yezu me tubila diaka lufwa na yandi (30-32)

  • Balongoki me tula ntembe sambu na kuzaba nani me luta nene (33-37)

  • Muntu yina kele ve mbeni na beto kele sambu na beto (38-41)

  • Bima ya ke budisaka sakuba (42-48)

  • “Beno vanda ti mungwa na kati na beno” (49, 50)

9  Yandi songaka bo diaka nde: “Ya kieleka mono ke tubila beno nde bantu ya nkaka na kati ya bantu yina me telama awa ta fwa ve tii kuna bo ta mona ntete Kimfumu ya Nzambi me kwisa dezia na ngolo yonso.”+  Bilumbu sambanu na nima, Yezu bakaka Piere, Yakobo, ti Yoane, mpi yandi nataka bo na zulu ya ngumba mosi ya nda, kisika bo vandaka kaka bo mosi. Ebuna yandi kitukaka na ntwala na bo;+  bilele na yandi ya zulu kumaka kungenga, yo kumaka mpembe kibeni, ata muntu mosi ve na ntoto lenda kumisa yo mpembe mutindu yina.  Diaka, Eliya ti Moize basikilaka bo, mpi bo vandaka kusolula ti Yezu.  Ebuna Piere songaka Yezu nde: “Rabi, yo kele mbote mutindu beto kele awa. Beto tunga batenta tatu, mosi sambu na nge, mosi sambu na Moize, mpi mosi sambu na Eliya.”  Yandi zabaka ve nki yandi fwete sala, sambu bo waka boma mingi.  Dituti mosi salamaka, mpi yo fikaka bo, ebuna ndinga mosi+ basikaka na dituti yina nde: “Yai Mwana na mono, ya mono ke zolaka mingi.+ Beno wila yandi.”+  Ebuna na mbala mosi bo talaka ndambu na ndambu mpi bo monaka nde muntu mosi ve vandaka diaka ti bo, kaka Yezu.  Ntangu bo vandaka kukulumuka na ngumba, yandi pesaka bo nsiku ya ngolo na kusonga ve ata muntu mosi mambu yina bo monaka+ tii kuna Mwana ya muntu ta telama na bafwa.+ 10  Mpi bo bumbaka mambu yina na ntima,* kansi bo solulaka bo na bo sambu na kuzaba kana kutelama yai na bafwa ke tendula inki. 11  Bo yantikaka kuyula yandi nde: “Sambu na nki bansekudi ke tubaka nde Eliya+ fwete kwisa ntete?”+ 12  Yandi tubilaka bo nde: “Ya kieleka Eliya ke kwisa ntete mpi ke yidika mambu yonso;+ kansi nki mutindu bo me sonikaka sambu na Mwana ya muntu nde yandi fwete kanga ntima na bampasi mingi+ mpi bo ta sadila yandi mambu ti kuvweza?+ 13  Kansi mono ke tubila beno nde, ya kieleka Eliya+ me kwisaka, mpi bo salaka yandi mambu yonso yina bo zolaka, mutindu bo me sonikaka sambu na yandi.”+ 14  Ntangu bo kwisaka kisika balongoki ya nkaka vandaka, bo monaka kimvuka mosi ya nene ya bantu me ziunga bo, mpi bansekudi vandaka kutula ntembe ti bo.+ 15  Kansi, ntangu kimvuka ya bantu yonso monaka yandi, bo yitukaka, mpi bo kwendaka ntinu kupesa yandi mbote. 16  Yo yina yandi yulaka bo nde: “Sambu na nki beno ke tula ntembe ti bo?” 17  Muntu mosi na kati ya kimvuka ya bantu vutudilaka yandi nde: “Longi, mono me natila nge mwana na mono ya bakala sambu yandi kele ti mpeve mosi yina me kumisaka yandi baba.+ 18  Konso kisika yina yo ke simbaka yandi, yo ke losaka yandi na ntoto; mafulu-fulu ke basikaka yandi na munoko, yandi ke kwetisaka meno, mpi ngolo na yandi ke manaka. Mono lombaka balongoki na nge na kubasisa yo, kansi bo kukaka ve kusala yo.” 19  Yandi vutudilaka bo nde: “O ndonga ya bantu ya kukonda lukwikilu,+ tii nki ntangu mono fwete vanda ti beno? Tii nki ntangu mono fwete kanga ntima sambu na beno? Beno natila mono yandi.”+ 20  Bo natilaka yandi mwana yina, kansi ntangu mpeve yina monaka Yezu, na mbala mosi yo nikisaka mwana yina ngolo. Ntangu yandi bwaka na ntoto, yandi vandaka kubaluka-baluka, mpi mafulu-fulu vandaka kubasika na munoko. 21  Ebuna Yezu yulaka tata ya mwana yina nde: “Banda nki ntangu diambu yai ke kuminaka yandi?” Yandi tubaka nde: “Katuka bumwana, 22  mpi mbala mingi yo ke bwisaka yandi na tiya mpi na masa sambu na kufwa yandi. Kansi kana nge lenda sala kima, wila beto mawa mpi sadisa beto.” 23  Yezu tubilaka yandi nde: “Bangogo yai, ‘Kana nge lenda’! Ya kieleka, mambu yonso lenda salama sambu na muntu yina kele ti lukwikilu.”+ 24  Na mbala mosi, tata ya mwana yina tubaka na ndinga ya ngolo nde: “Mono kele ti lukwikilu! Sadisa mono kisika mono me konda lukwikilu!”+ 25  Ntangu Yezu monaka nde kimvuka mosi ya bantu vandaka kukwisa nswalu pene-pene na bo, yandi nganinaka mpeve yina ya mbi, mpi tubilaka yo nde: “Nge mpeve yina ke kumisaka muntu baba mpi kifwa-makutu, mono ke songa nge nde, basika na yandi mpi kukota diaka ve na yandi ata fioti!”+ 26  Na nima ya kuboka mpi kunikisa yandi ngolo mbala mingi, yo basikaka, ebuna mwana yina kumaka bonso muntu ya kufwa, yo yina bantu mingi vandaka kutuba nde: “Yandi me fwa!” 27  Kansi Yezu simbaka yandi na diboko mpi tedimisaka yandi, ebuna yandi telamaka. 28  Ntangu yandi kotaka na nzo mosi, balongoki na yandi yulaka yandi na kingenga nde: “Sambu na nki beto kukaka ve kubasisa yo?”+ 29  Yandi tubilaka bo nde: “Mpeve ya mutindu yai lenda basika kaka na nzila ya kisambu.” 30  Bo katukaka pana mpi bo lutaka na Galilea, kansi yandi zolaka ve nde ata muntu mosi kuzaba yo. 31  Sambu yandi vandaka kulonga balongoki na yandi mpi kusonga bo nde: “Bo ta teka Mwana ya muntu na maboko ya bantu, mpi bo ta fwa yandi,+ kansi ata bo ta fwa yandi, yandi ta futumuka bilumbu tatu na nima.”+ 32  Kansi, bo bakisaka ve mambu yina yandi vandaka kutuba, mpi bo vandaka kuwa boma na kuyula yandi. 33  Bo kumaka na Kapernaumi. Ntangu yandi vandaka na kati ya nzo, yandi yulaka bo nde: “Sambu na nki beno vandaka kutulana ntembe na nzila?”+ 34  Bo vandaka pima, sambu na nzila bo vandaka kutulana ntembe sambu na kuzaba nani me luta nene na kati na bo. 35  Yo yina, Yezu vandaka mpi yandi bingaka bantumwa 12 mpi tubilaka bo nde: “Kana muntu ke zola kuvanda muntu ya ntete, yandi fwete vanda muntu ya nsuka ya bantu yonso mpi nsadi ya bantu yonso.”+ 36  Ebuna Yezu bakaka mwana mosi ya fioti mpi tedimisaka yandi na kati-kati na bo; yandi tulaka maboko na yandi na mapeka ya mwana yina mpi yandi tubilaka bo nde: 37  “Konso muntu yina ke yamba mwana mosi na kati ya bana yai ya fioti+ sambu na zina na mono ke yamba mono mpi; ebuna konso muntu yina ke yamba mono ke yamba kaka mono ve kansi yandi ke yamba mpi Muntu yina tindaka mono.”+ 38  Yoane tubilaka yandi nde: “Longi, beto monaka muntu mosi ke basisa bademo na zina na nge, mpi beto sosaka kukanga yandi nzila sambu yandi vandaka ve kulanda beto.”+ 39  Kansi Yezu tubaka nde: “Beno sosa ve kukanga yandi nzila, sambu kele ve ti muntu yina ta sala kidimbu ya nkumbwa na zina na mono mpi na nima yandi kuka kutuba diambu ya mbi sambu na mono. 40  Sambu muntu yina kele ve mbeni na beto kele sambu na beto.+ 41  Mpi muntu yina ke pesa beno dikopa ya masa ya kunwa sambu beno kele bantu ya Kristu,+ mono ke tubila beno ya kieleka nde, yandi ta vidisa ve ata fioti matabisi na yandi.+ 42  Kansi, konso muntu yina ke sala nde muntu mosi na kati ya bantu yai ya kukonda mfunu ya ke kwikilaka kubula sakuba, yo ta vanda mbote kana bo kangisa yandi ditadi ya nene* na nkingu mpi bo losa yandi na nzadi-mungwa.+ 43  “Kana diboko na nge ke budisa nge sakuba, zenga yo. Yo me luta mbote nde nge baka luzingu ti diboko-kifu na kisika ya kukwenda ti maboko zole na Gehena,* na tiya yina bo lenda fwa ve.+ 44  *—— 45  Mpi kana dikulu na nge ke budisa nge sakuba, zenga yo. Yo me luta mbote nde nge baka luzingu ti dikulu-kifu na kisika nde bo losa nge ti makulu zole na Gehena.*+ 46  *—— 47  Mpi kana disu na nge ke budisa nge sakuba, losa yo.+ Yo me luta mbote nde nge kota na Kimfumu ya Nzambi ti disu mosi na kisika nde bo losa nge ti meso zole na Gehena,*+ 48  kisika mukuni ke fwaka ve mpi tiya ke zimaka ve.+ 49  “Sambu bo fwete tula konso muntu mungwa, mungwa yina ke tendula tiya.+ 50  Mungwa ke vandaka mbote, kansi kana mungwa kuvidisa ntomo na yo, beno ta pesa yo ntomo ti nki?+ Beno vanda ti mungwa na kati na beno,+ mpi beno vanda na ngemba na kati na beno.”+

Banoti na nsi ya lutiti

To “bo bumbaka mambu yina sambu na bo mosi.”
To “ditadi ya nene yina mpunda ke balusaka.”