Marko 14:1-72

  • Banganga-nzambi ke kana kufwa Yezu (1, 2)

  • Bo me tiamuna mafuta ya nsudi ya kitoko na zulu ya ntu ya Yezu (3-9)

  • Yudasi me teka Yezu (10, 11)

  • Paki ya nsuka (12-21)

  • Yezu me yantikisa Madia ya Nkokila ya Mfumu (22-26)

  • Yezu me tubila na ntwala mutindu Piere ta buya nde yandi me zaba yandi ve (27-31)

  • Yezu ke samba na Getsemane (32-42)

  • Bo me kanga Yezu (43-52)

  • Bo ke sambisa Yezu na ntwala ya Sanedreni (53-65)

  • Piere me buya nde yandi me zaba Yezu ve (66-72)

14  Yo bikalaka bilumbu zole+ sambu bo sala Paki+ mpi Nkinsi ya Mampa ya Kukonda Levire.+ Bamfumu ya banganga-nzambi ti bansekudi vandaka kusosa mutindu ya kukanga yandi na mayele ya mbi mpi kufwa yandi;+  sambu bo vandaka kutuba nde: “Na nkinsi ve; mbala ya nkaka bantu lenda basisa mavwanga.”  Ntangu yandi vandaka na Betania yandi ke dia* na nzo ya Simoni muntu ya maladi ya lepre, nkento mosi kwisaka ti mulangi ya albatre yina vandaka ti mafuta ya nsudi ya kitoko, nardi ya kieleka, ya ntalu mingi. Yandi kangulaka mulangi yina ya albatre mpi yantikaka kutiamuna yo na ntu ya Yezu.+  Ebuna, bantu ya nkaka tubaka bo na bo ti makasi nde: “Sambu na nki bo me bebisa mafuta yai ya nsudi ya kitoko?  Sambu bo lendaka kuteka mafuta yai na badenari* kuluta 300 mpi kupesa mbongo yina na bansukami!” Mpi bo wilaka yandi makasi mingi.*  Kansi Yezu tubaka nde: “Beno bika yandi. Sambu na nki beno ke sosa kuyangisa yandi? Yandi me sala diambu mosi ya mbote sambu na mono.+  Sambu beno ta vandaka ntangu yonso ti bansukami,+ mpi beno lenda sadila bo mambu ya mbote konso ntangu ya beno me zola, kansi beno ta vandaka ve ti mono ntangu yonso.+  Yandi me sala yina yandi lendaka kusala; yandi me tiamuna mafuta ya nsudi ya kitoko na nitu na mono sambu na kuyidika yo na ntwala ya kuzika yo.+  Ya kieleka mono ke tubila beno nde, na bisika yonso yina bo ta samuna nsangu ya mbote na nsi-ntoto ya mvimba,+ bo ta tubila mpi diambu ya nkento yai me sala sambu na kuyibuka yandi.”+ 10  Ebuna Yudasi Iskariote, mosi na kati ya bantumwa 12, kwendaka na bamfumu ya banganga-nzambi sambu na kuteka Yezu na maboko na bo.+ 11  Ntangu bo waka yo, bo waka kiese mpi bo silaka na kupesa yandi mbongo ya bibende.*+ Yo yina, yandi yantikaka kusosa dibaku ya kuteka yandi. 12  Na kilumbu ya ntete ya Mampa ya Kukonda Levire,+ ntangu bo ke tambikaka kimenga ya Paki,+ balongoki na yandi tubilaka yandi nde: “Na wapi nge ke zola nde beto kwenda kuyidikila nge kisika sambu nge dia Paki?”+ 13  Ebuna yandi tindaka balongoki na yandi zole mpi tubilaka bo nde: “Beno kwenda na mbanza, mpi muntu mosi ya ke nata dibungu ya masa ta kutana ti beno. Beno landa yandi,+ 14  mpi konso kisika yina yandi ta kota, beno tuba na munkwa-nzo nde, ‘Longi me tuba nde: “Wapi suku ya banzenza kisika mono lenda dia Paki ti balongoki na mono?”’ 15  Yandi ta songa beno suku mosi ya nene ya zulu, yina kele ti bima yonso mpi yina kele ya kuyidika mbote. Beno yidikila beto yo kuna.” 16  Ebuna balongoki basikaka, bo kotaka na mbanza mpi monaka mambu mutindu yandi songaka bo, mpi bo yidikaka Paki. 17  Ntangu nkokila bwaka, yandi kwisaka ti bantumwa 12.+ 18  Ntangu bo vandaka na mesa mpi vandaka kudia, Yezu tubaka nde: “Ya kieleka mono ke tubila beno nde, muntu mosi na kati na beno yina ke dia ti mono ta teka mono.”+ 19  Bo yantikaka kuwa mawa mpi kutubila yandi mosi-mosi nde: “Keti yo kele mono?” 20  Yandi tubilaka bo nde: “Yo kele muntu mosi na kati ya bantumwa 12, muntu yina ke tula diboko ti mono na dilonga.+ 21  Sambu Mwana ya muntu ke kwenda, mutindu bo me sonikaka sambu na yandi, kansi mawa na muntu yina ke teka Mwana ya muntu!+ Yo zolaka kuvanda mbote mingi kana yandi butukaka ve.”+ 22  Ntangu bo vandaka kudia, yandi bakaka dimpa, yandi salaka kisambu, yandi zengaka yo, yandi pesaka bo yo mpi tubaka nde: “Beno baka yo; yai ke tendula nitu na mono.”+ 23  Ebuna yandi bakaka dikopa, yandi pesaka matondo mpi yandi pesaka bo yo, ebuna bo yonso nwaka yo.+ 24  Mpi yandi tubilaka bo nde: “Yai ke tendula ‘menga na mono+ ya kuwakana,’+ yina ta tiamuka sambu na bantu mingi.+ 25  Ya kieleka mono ke tubila beno nde, mono ta nwa diaka ve ata fioti kima ya me katuka na nti ya vinu tii na kilumbu yina mono ta nwa yo ya mpa na Kimfumu ya Nzambi.” 26  Nsuka-nsuka, na nima ya kuyimba bankunga ya kukumisa Nzambi, bo basikaka mpi kwendaka na Ngumba ya Banti ya Olive.+ 27  Ebuna Yezu tubilaka bo nde: “Beno yonso ta bula sakuba, sambu bo me sonikaka nde: ‘Mono ta bula ngungudi,+ ebuna mameme ta panzana.’+ 28  Kansi ntangu mono ta futumuka, mono ta kwenda na ntwala na beno na Galilea.”+ 29  Kansi Piere tubilaka yandi nde: “Ata bantu yonso ya nkaka kubula sakuba, mono ta bula ve sakuba.”+ 30  Ebuna Yezu songaka yandi nde: “Ya kieleka mono ke tubila nge nde bubu yai, ee, kaka na mpimpa yai, na ntwala nde nsusu kukokula mbala zole, nge ta buya mono mbala tatu.”+ 31  Kansi yandi vandaka kutuba kaka nde: “Kana yo ke lomba nde mono fwa ti nge, mono ta buya nge ve ata fioti.” Bantu yonso ya nkaka mpi yantikaka kutuba mutindu mosi.+ 32  Ebuna bo kwisaka na kisika mosi ya bo ke bingaka Getsemane, mpi yandi songaka balongoki na yandi nde: “Beno vanda awa ntangu mono ke samba.”+ 33  Ebuna yandi bakaka Piere, Yakobo, mpi Yoane kumosi ti yandi,+ mpi yandi yantikaka kuwa mawa mingi* mpi kudiyangisa ngolo. 34  Yandi tubilaka bo nde: “Mono* kele na mpasi ya ngolo kibeni.+ Beno bikala awa mpi beno landa kukengila.”+ 35  Ebuna yandi kwendaka mwa fioti na ntwala, yandi bwaka na ntoto mpi yantikaka kusamba nde, kana mpila vandaka, ngunga yina kuluta ntama ti yandi. 36  Mpi yandi tubaka nde: “Aba,* Tata,+ nge lenda sala mambu yonso; katula dikopa yai na mono. Kansi, mutindu mono ke zola ve, kansi mutindu nge ke zola.”+ 37  Yandi vutukaka mpi kutaka bo, bo me lala, ebuna yandi tubilaka Piere nde: “Simoni, keti nge ke lala? Keti nge kele ve ti ngolo ya kulanda kukengila ngunga mosi?+ 38  Beno landa kukengila mpi beno samba ntangu yonso sambu beno bwa ve na mpukumuna.+ Ya kieleka, mpeve kele ngolo,* kansi nsuni kele ngolo ve.”+ 39  Yandi kwendaka diaka mpi sambaka, yandi vandaka kutuba mambu ya mutindu mosi.+ 40  Yandi kwisaka diaka mpi kutaka bo, bo me lala, sambu meso na bo vandaka kilo, yo yina bo zabaka ve mvutu ya kupesa yandi. 41  Yandi vutukaka mbala ya tatu mpi tubilaka bo nde: “Na ntangu ya mutindu yai beno ke lala mpi beno ke pema! Yo me lunga! Ntangu me lunga!+ Bo ke teka Mwana ya muntu na maboko ya bansumuki. 42  Beno telama; beto kwenda. Tala, muntu yina ke teka mono me kuma pene-pene.”+ 43  Na mbala mosi, ntangu yandi vandaka kaka kutuba, Yudasi, mosi na kati ya bantumwa 12, kumaka mpi yandi vandaka ti kimvuka mosi ya bantu yina vandaka ti bambele ya bitumba mpi banti; bantu tindaka bo vandaka bamfumu ya banganga-nzambi, bansekudi, ti bankuluntu.+ 44  Muntu yina tekaka yandi pesaka bo kidimbu mosi yina bo wakanaka nde: “Muntu yina mono ta pesa beze, yandi yina; beno kanga yandi, mpi beno kengila yandi mbote-mbote ntangu beno ke nata yandi.” 45  Yandi kwisaka mbala mosi mpi pusanaka pene-pene na yandi, ebuna yandi tubaka nde, “Rabi!” mpi yandi pesaka yandi beze na mawete yonso. 46  Yo yina bo simbaka yandi mpi kangaka yandi. 47  Kansi muntu mosi na kati ya bantu yina telamaka pana basisaka mbele na yandi ya bitumba, bulaka mpika ya nganga-nzambi ya nene mpi zengaka yandi dikutu.+ 48  Kansi Yezu tubilaka bo nde: “Keti beno me basika sambu na kukanga mono ti bambele ya bitumba mpi banti bonso nde beno me kwisa kukanga muyibi?+ 49  Konso kilumbu, mono vandaka ti beno na tempelo mono ke longa,+ ata mpidina beno kangaka mono ve. Kansi, yo kele sambu Masonuku kulungana.”+ 50  Ebuna bo yonso yambulaka yandi mpi tinaka.+ 51  Kansi, leke mosi ya bakala yantikaka kulanda yandi pene-pene, yandi lwataka kaka lele ya lino ya kitoko na nitu na yandi ya kinkonga, mpi bo sosaka kukanga yandi, 52  kansi yandi bikisaka lele na yandi ya lino mpi tinaka kinkonga.* 53  Bo nataka Yezu na nganga-nzambi ya nene,+ ebuna bamfumu ya banganga-nzambi, bankuluntu, mpi bansekudi, bo yonso vukanaka.+ 54  Kansi Piere vandaka kulanda yandi na mwa kitamina, tii na kibansala ya nganga-nzambi ya nene; yandi vandaka kisika mosi ti bansadi ya nzo yina mpi yandi vandaka kuyotila tiya.+ 55  Ebuna bamfumu ya banganga-nzambi ti Sanedreni ya mvimba vandaka kusosa kimbangi ya kufundila Yezu sambu bo fwa yandi, kansi bo monaka ve ata kimbangi mosi.+ 56  Bantu mingi vandaka kupesa kimbangi ya luvunu sambu na yandi,+ kansi bimbangi na bo vandaka kuwakana ve. 57  Diaka, bantu ya nkaka vandaka kutelama mpi kuta kimbangi ya luvunu sambu na yandi nde: 58  “Beto waka yandi ke tuba nde, ‘Mono ta bwisa tempelo yai ya bo tungaka na maboko, mpi na bilumbu tatu mono ta tunga ya nkaka yina bantu me tunga ve na maboko.’”+ 59  Kansi ata na mambu yai, kimbangi na bo vandaka kuwakana ve. 60  Ebuna nganga-nzambi ya nene telamaka na kati-kati na bo mpi yulaka Yezu nde: “Nge ke vutula ve ata kima mosi? Bantu yai ke funda nge sambu na nki?”+ 61  Kansi, yandi vandaka kaka pima mpi vutulaka ve ata kima.+ Nganga-nzambi ya nene yantikaka diaka kuyula yandi nde: “Keti nge kele Kristu, Mwana ya Muntu ya Santu?” 62  Yezu tubaka nde: “Yo ke mono, mpi beno ta mona Mwana ya muntu+ me vanda na diboko ya kitata+ ya ngolo* mpi ke kwisa na matuti ya zulu.”+ 63  Ebuna nganga-nzambi ya nene pasulaka bilele na yandi mpi tubaka nde: “Inki mfunu ya kusosa diaka bambangi?+ 64  Beno me wa mutindu yandi me vweza. Inki kele dibanza na beno?” Bo yonso zengilaka yandi nkanu nde yandi fwete fwa.+ 65  Ebuna bankaka yantikaka kulosila yandi mate,+ kufika luse na yandi, kubula yandi makofi, mpi kutubila yandi nde: “Bikula!” Bakalaki ya tribinale bulaka yandi bambata na luse mpi nataka yandi.+ 66  Ntangu Piere vandaka na nsi, na kati ya kibansala, nkento mosi yina vandaka nsadi ya nganga-nzambi ya nene kwisaka.+ 67  Ntangu yandi monaka Piere ke yotila tiya, yandi talaka yandi na meso mpi tubaka nde: “Nge mpi nge vandaka ti Yezu yai, muntu ya Nazareti.” 68  Kansi yandi buyaka yo mpi tubaka nde: “Mono me zaba yandi ve mpi mono ke bakisa ve mambu ya nge ke tuba,” ebuna yandi kwendaka na nganda pene-pene ya kielo.* 69  Kuna nsadi yina ya nkento monaka yandi, ebuna yandi yantikaka diaka kusonga bantu yina telamaka nde: “Muntu yai kele mosi na kati na bo.” 70  Yandi buyaka diaka. Mpi ntangu fioti na nima, bantu yina vandaka pana yantikaka kutubila Piere nde: “Ya kieleka nge kele mosi na kati na bo, nkutu nge kele muntu ya Galilea.” 71  Kansi yandi yantikaka kudisinga mpi kudia ndefi nde: “Mono me zaba ve muntu yina beno ke tubila!” 72  Na mbala mosi nsusu kokulaka mbala ya zole,+ ebuna Piere yibukaka mambu yina Yezu tubilaka yandi nde: “Na ntwala nde nsusu kukokula mbala zole, nge ta buya mono mbala tatu.”+ Yandi lembaka nitu mpi yantikaka kudila.

Banoti na nsi ya lutiti

To “yandi me vanda na mesa.”
To “bo tubilaka yandi na makasi; bo nganinaka yandi.”
Mbongo ya bo me salaka na kibende ya bo ke bingaka arza.
To “kuwa mpasi mingi.”
To “Moyo na mono.”
Ngogo ya Kiarami yina ke tendula “O Tata!”
To “kele ti luzolo.”
To “tinaka ti bilele ya kati mpamba.”
To “Muntu ya Kuluta Ngolo.”
To “munoko ya lupangu.”