Langsung mlebu

Kabar Apik ing Balap Sepéda Tour de France

Kabar Apik ing Balap Sepéda Tour de France

Lomba balap sepéda sing paling terkenal sakdonya yaiku Tour de France sing ke-103, dianakké tanggal 2 nganti 24 Juli 2016. Wektu kuwi, wong-wong ing kono lagi was-was merga taun 2015 ana serangan teroris ing Prancis sing korbané luwih saka 100. Lan, ana serangan teroris nganggo truk sing nabraki wong-wong sing lagi nonton kembang api ing kutha Nice wektu libur nasional tanggal 14 Juli 2016. Sing mati ana 86 lan liyané luka-luka.

Mula, Seksi-Seksi Yéhuwah péngin banget nginjil kanggo nguwatké penduduk Prancis sing lagi was-was lan sedhih. Para Seksi masang rak beroda ing panggonan sing diliwati balapan Tour de France. Ana luwih saka 1.400 Seksi sing mèlu kegiatan kuwi. Ana luwih saka 2.000 wacan sing disedhiyakké kanggo wong-wong sing péngin ngerti isiné Alkitab.

”Kok Mesthi Ana Seksi Yéhuwah, ya?”

Wong sing mara ing kutha-kutha sing diliwati lomba balap sepéda kagèt banget merga ndelok Seksi-Seksi Yéhuwah mesthi ana ing saben panggonan sing diliwati balap sepéda kuwi. Merga seneng karo carané Seksi-Seksi Yéhuwah ngatur kegiatan nginjilé, ana anggota panitya Tour de France sing bola-bali kandha, ”Nèng saben panggonan sing diliwati balapan iki, kok mesthi ana Seksi Yéhuwah, ya?” Akèh wong sing nonton balapan kuwi kandha, ”Wah, Seksi Yéhuwah ya ana nèng kéné”. Ana supir bis sing ora gelem nampa wacan merga wis nampa papat selebaran saka Seksi Yéhuwah.

Merga péngin ngerti alesané Seksi Yéhuwah ana ing kono, wong-wong sing durung tau njupuk wacan akhiré njupuk wacan kuwi. Terus, ana pegawé stasiun TV olahraga sing wis tau ndelok kegiatané Seksi-Seksi Yéhuwah ing Tour de France setaun sakdurungé. Taun iki dhèwèké marani rak beroda lan njupuk buku Rahasia Kebahagiaan Keluarga merga topiké cocog karo kebutuhané. Buku kuwi diwaca ing kendaraané. Terus dhèwèké kandha karo kanca-kancané bab rak beroda sing majang wacan-wacan kuwi, lan kandha nèk kanca-kancané ya bakal éntuk paédah saka wacan-wacan kuwi.

Nguwatké lan Isa Dipercaya

Wong-wong sing mara ing lomba kuwi ana sing nggolèki lan péngin rembugan karo Seksi Yéhuwah. Ana mbak-mbak sing nduwé pengalaman wis tau cilik ati nganti péngin bunuh diri ditabrak sepur. Ning, sakwisé ngerti kandhané Alkitab bab Kratoné Gusti Allah sing bakal ndadèkké donya iki ayem tentrem, pikirané dadi luwih tenang lan ora sida bunuh diri. Terus ana ibu-ibu sing kandha karo Seksi Yéhuwah, ”Terus nginjil kaya ngéné iki, ya.”

Ana wong lanang sing nganggo tongkat sing gelem nampa bantuané salah sijiné sedulur wédok merga ngerti nèk wong wédok kuwi Seksi Yéhuwah lan dandanané rapi. Wong lanang kuwi biasané curiga karo wong sing ora dikenal. Wong lanang kuwi kandha, ”Maturnuwun ya wis apikan karo aku. Dandananmu rapi banget. Njenengan isa dipercaya.”