Langsung mlebu

BANTUAN KANGGO KELUARGA | NDHIDHIK ANAK

Manfaaté Permainan Kréatif

Manfaaté Permainan Kréatif

 ”Permainan kréatif” kuwi maksudé kegiatan sing isa ngasah otak lan daya imajinasi bèn anak-anak isa berkembang lan nduwé ketrampilan.

 Contoné:

 •   Nggambar

 •   Masak-masakan

 •   Bermain peran

 •   Nyanyi

 •   Dolanan bongkar pasang

 •   Dolanan nganggo barang-barang sing ana ing sekitaré (misalé kerdus sing digawé dadi mobil-mobilan)

 Ing akèh negara, permainan kréatif wis ora umum. Anak-anak luwih akèh nonton TV, dolanan HP, utawa nduwé kegiatan sing wis dijadwalké.

 Apa waé sing kudu digatèkké?

 Sing perlu njenengan ngertèni

 •   Permainan kréatif isa mbantu anak berkembang. Anak-anak dadi luwih séhat, kréatif, lan ora isinan. Kuwi ya nglatih anak-anak dadi luwih sabar, isa nggawé keputusan sing apik, ora nesunan, lan bèn isa kerjasama karo kanca-kancané. Dadi, permainan kréatif kuwi mbantu anak-anak tumbuh déwasa.

 •   Kerep nggunakké perangkat èlèktronik kuwi ora apik. Nèk kerep nggunakké perangkat èlèktronik, anak-anak isa dadi kecanduan. Anak-anak sing kerep nggunakké perangkat èlèktronik isa waé dadi obésitas lan angèl diatur. Dadi, nèk nduwé anak sing durung sekolah, aja nggunakké perangkat èlèktronik mung bèn anaké anteng.

 •   Akèh kegiatan ora mesthi apik. Nèk wong tuwa terlalu akèh ngèki kegiatan, anak-anak dadi ora bébas dolanan, padahal kuwi penting kanggo anak-anak bèn berkembang lan kréatif.

 Sing isa njenengan tindakké

 •   Sedhiakna permainan sing kréatif. Nèk isa, anak-anak bèn dolanan ing njaba bèn isa ngerti alam sekitaré. Anak-anak bèn dolanan nganggo permainan kréatif utawa nglakoni kegiatan sesuai hobiné. a

   Coba pikirna: Permainan kréatif apa sing isa nglatih ketrampilané anakku, terus manfaaté apa kanggo anakku sukmbèn?

   Kandhané Alkitab: ”Olahraga kuwi [ana] manfaaté.”​—1 Timotius 4:8.

 •   Batasi penggunaan perangkat èlèktronik. Coba pikirna apa anak-anak mémang perlu nonton TV, dicekeli HP utawa tablèt bèn anteng. Ana dokter anak sing nyaranké nèk anak-anak sing umuré durung nganti rong taun aja nonton TV utawa nggunakké perangkat èlèktronik, terus anak-anak sing umuré loro nganti limang taun sedina aja nggunakké perangkat èlèktronik luwih saka sak jam. b

   Coba pikirna: Sepira suwéné anak-anakku éntuk nggunakké perangkat èlèktronik? Apa aku kudu ngancani anakku? Apa ana kegiatan liya sing ora nggunakké perangkat èlèktronik?

   Kandhané Alkitab: ”Kowé kudu terus nggatèkké tumindakmu. Kowé kudu tumindak kaya wong sing wicaksana, dudu kaya wong sing ora wicaksana. Gunakna wektumu kanggo nindakké apa sing penting.”—Éfésus 5:15, 16.

 •   Pikirna pengaruhé kegiatan sing dijadwalké. Mémang ana kegiatan-kegiatan sing bermanfaat bèn anak-anak nduwé ketrampilan. Tapi nèk kegiatané terlalu akèh, biasané kuwi marahi strès. Sing isa strès ora mung anaké, tapi ya wong tuwané sing kudu ngeterké. Dadi, kudu pinter-pinter nggunakké wektu kaya saran ing Éfésus 5:15, 16 mau.

   Coba pikirna: Apa kegiatané anakku wis terlalu akèh? Nèk iya, apa isa dikurangi?

   Kandhané Alkitab: ”Mastèkké endi sing luwih penting.”​—Filipi 1:10.

a Nèk dolanané nganggo dolanan gawéan pabrik, biasané anak-anak dadi ora isa kréatif. Tapi anak-anak isa luwih kréatif nèk dolanan nganggo barang-barang sing sederhana, misalé nganggo kerdus utawa dolanan bongkar pasang.

b Sing dimaksud iki nggunakké perangkat èlèktronik dienggo hiburan. Nèk perangkat èlèktroniké dienggo video call, sinau, utawa ngibadah kuwi ora masalah.