Idi na sadržaj

Idi na kazalo

JEDANAESTO POGLAVLJE

Zašto Bog dopušta patnje?

Zašto Bog dopušta patnje?
  • Da li Bog uzrokuje patnje u svijetu?

  • Koje je sporno pitanje otvoreno u edenskom vrtu?

  • Kako će Bog okončati ljudske patnje?

1, 2. Koje patnje danas pogađaju ljude i koja si pitanja zbog toga mnogi postavljaju?

NAKON strahovite borbe u jednoj ratom pogođenoj zemlji tisuće poginulih civila, i to žena i djece, pokopano je u masovnoj grobnici oko koje su stavljeni križevi. Na svakom je pisalo: “Zašto?” Ponekad je to najbolnije pitanje koje postoji. Ljudi ga tužno postavljaju kad rat, prirodna katastrofa, bolest ili zločin oduzmu život njihovim nedužnim najmilijima, unište njihov dom ili im na neki drugi način prouzroče neopisive patnje. Oni žele znati zašto ih pogađaju takve tragedije.

2 Zašto Bog dopušta patnje? Ako je Jehova Bog svemoćan, pun ljubavi, mudar i pravedan, zašto u svijetu ima toliko mržnje i nepravde? Jesi li si ikada postavio ta pitanja?

3, 4. (a) Što pokazuje da nije neispravno pitati se zašto Bog dopušta patnje? (b) Kako Jehova gleda na zloću i patnje?

3 Je li neispravno pitati se zašto Bog dopušta patnje? Neke zabrinjava pomisao da bi postavljajući takvo pitanje pokazali da nemaju dovoljno vjere ili da ne poštuju Boga. Međutim, čitajući Bibliju vidjet ćeš da su vjerne, bogobojazne ljude mučila slična pitanja. Naprimjer, prorok Habakuk upitao je Jehovu: “Zašto puštaš da vidim zlo i zašto gledaš nevolju? Zašto su pljačka i nasilje preda mnom, zašto nastaju prepirke i zašto izbijaju svađe?” (Habakuk 1:3).

Jehova će okončati svu patnju

4 Je li Jehova prekorio vjernog proroka Habakuka zato što je postavio ta pitanja? Nije. Umjesto toga, Bog je njegove iskrene riječi uvrstio u nadahnuti biblijski zapis. Također mu je pomogao da bolje razumije čitavu situaciju i stekne veću vjeru. Jehova isto želi učiniti za tebe. Sjeti se da Biblija kaže da se on brine za tebe (1. Petrova 5:7). Bog mrzi zloću i patnje koje ona uzrokuje daleko više nego bilo koji čovjek (Izaija 55:8, 9). Zašto onda u svijetu ima toliko patnje?

ZAŠTO IMA TOLIKO PATNJE?

5. Koje se razloge ponekad navodi kao objašnjenje za ljudske patnje, no što Biblija uči?

5 Ljudi različitih religija pitaju svoje vjerske vođe i učitelje zašto ima toliko patnje. Često dobiju odgovor da je patnja Božja volja i da je on davno prije odredio sve što će se dogoditi, uključujući i tragične događaje. Mnogima je rečeno da su Božji putevi tajna ili da on uzrokuje smrt ljudi — čak i djece — kako bi bili s njim na nebu. No kao što si saznao, Jehova Bog nikada ne uzrokuje zlo. Biblija kaže: “Daleko od toga da bi pravi Bog zlo činio, da bi Svemogući nepravedno postupao!” (Job 34:10).

6. Zašto mnogi ljudi griješe kad okrivljuju Boga za patnje u svijetu?

6 Znaš li zašto ljudi griješe kad okrivljuju Boga za sve patnje u svijetu? U mnogo slučajeva oni krive Svemogućeg Boga jer misle da je on pravi vladar ovog svijeta. Oni ne znaju jednostavnu, ali važnu istinu koju uči Biblija. Nju si saznao u trećem poglavlju ove knjige. Pravi vladar ovog svijeta je Sotona Đavo.

7, 8. (a) Kako svijet odražava osobnost svog vladara? (b) Kako nesavršenost ljudi te “vrijeme nevolje i nepredviđeni događaji” vode do patnji?

7 Biblija jasno kaže: “Cijeli je svijet pod vlašću Zloga” (1. Ivanova 5:19). Kad malo bolje razmisliš o tome, zar ti to ne zvuči logično? Ovaj svijet odražava osobnost nevidljivog duhovnog stvorenja koje “zavodi sav svijet” (Otkrivenje 12:9). Sotona je pun mržnje, prijevare i okrutnosti. Zato je i svijet koji je pod njegovim utjecajem pun mržnje, prijevare i okrutnosti. To je jedan od razloga zašto ima toliko patnji.

8 Daljnji razlog zašto ima toliko patnji saznali smo u trećem poglavlju, gdje smo naučili da su ljudi postali nesavršeni i grešni prilikom pobune u edenskom vrtu. Grešni ljudi bore se za vlast, a to vodi do ratova, ugnjetavanja i patnji (Propovjednik 4:1; 8:9). “Vrijeme nevolje i nepredviđeni događaji” još su jedan razlog zašto ima toliko patnji. (Pročitaj Propovjednika 9:11.) U svijetu koji Jehova ne vodi niti ga štiti ljudi pate jer se možda nađu na krivom mjestu u krivo vrijeme.

9. Zašto možemo biti sigurni da Jehova ima dobar razlog zašto dopušta patnje?

9 Utješno je znati da Bog ne uzrokuje patnje. On nije odgovoran za ratove, zločin, ugnjetavanje, pa čak ni za prirodne katastrofe zbog kojih ljudi pate. Pa ipak, trebamo saznati zašto Jehova dopušta svu tu patnju. Ako je Svemoguć, znači da ima moć okončati je. Zašto onda to ne učini? Bog pun ljubavi kojeg upoznajemo sigurno ima dobar razlog za to (1. Ivanova 4:8).

VAŽNO SPORNO PITANJE

10. Što je Sotona osporio, i kako?

10 Da bismo saznali zašto Bog dopušta patnje, trebamo se vratiti u vrijeme kada su one započele. Sotona je naveo Adama i Evu na to da budu neposlušni Jehovi i tada se otvorilo jedno važno sporno pitanje. Sotona nije osporio Jehovinu moć. Čak i on zna da Jehova ima neograničenu moć. Umjesto toga, osporio je Jehovino pravo vladanja. Kad je Jehovu Boga prikazao kao lašca koji uskraćuje dobro svojim podanicima, Sotona ga je optužio da je loš vladar. (Pročitaj 1. Mojsijevu 3:2-5.) Time je htio reći da će ljudima biti bolje bez Božje vlasti. To je bio napad na Jehovino pravo vladanja.

11. Zašto Jehova naprosto nije uništio buntovnike u Edenu?

11 Adam i Eva pobunili su se protiv Jehove. U neku ruku, rekli su: “Ne trebamo Jehovu za Vladara. Možemo sami odlučivati što je ispravno, a što neispravno.” Kako će Jehova riješiti taj problem? Kako će naučiti sva razumom obdarena stvorenja da ti buntovnici nisu u pravu i da je njegov način postupanja doista najbolji? Neki će možda reći da je Bog naprosto trebao uništiti te buntovnike i sve početi ispočetka. No Jehova je već bio rekao koji je njegov naum, naime da se Zemlja napuni potomcima Adama i Eve koji će na njoj živjeti u raju (1. Mojsijeva 1:28). Jehova uvijek ispuni svoje naume (Izaija 55:10, 11). Osim toga, da je uništio buntovnike u Edenu, ne bi se odgovorilo na sporno pitanje o tome ima li Jehova pravo biti vladar nad svime.

12, 13. Navedi primjer koji pokazuje zašto je Jehova Bog dozvolio Sotoni da bude vladar ovog svijeta i dopustio ljudima da vladaju jedni nad drugima.

12 Obrati pažnju na jedan primjer. Zamisli da učitelj pokazuje učenicima kako riješiti neki težak zadatak. Jedan pametan, ali buntovan učenik tvrdi da ga učitelj krivo rješava. Da bi dokazao da učitelj nije sposoban, taj buntovnik tvrdi da on zna puno bolji način kako riješiti zadatak. Neki učenici misle da je u pravu, pa se i oni pobune. Što će učitelj učiniti? Ako ih izbaci iz razreda, kako će to djelovati na ostale učenike? Zar neće povjerovati da taj učenik i oni koji su stali na njegovu stranu imaju pravo? Svi drugi učenici u razredu mogli bi izgubiti poštovanje prema učitelju, misleći da se boji kako će se dokazati da je u krivu. No što ako učitelj dozvoli buntovniku da pokaže razredu kako bi on riješio zadatak?

Zna li učenik bolje od učitelja?

13 Jehova je učinio nešto slično što i taj učitelj. Sjeti se da buntovnici u Edenu nisu jedini koji su bili uključeni u cijeli događaj. Sve su to promatrali i milijuni anđela (Job 38:7; Danijel 7:10). Način na koji bi Jehova reagirao na pobunu uvelike bi utjecao na sve te anđele, a na koncu i na sva ostala razumom obdarena stvorenja. Što je Jehova uradio? Dozvolio je Sotoni da pokaže kako bi on vladao nad ljudima. Bog je također dozvolio ljudima da vladaju jedni nad drugima pod Sotoninim utjecajem.

14. Zašto je dobro što je Jehova dopustio ljudima da vladaju jedni nad drugima?

14 Učitelj iz našeg primjera zna da buntovnik i učenici koji su na njegovoj strani nisu u pravu. No on također zna da će, ako im pruži priliku da pokušaju dokazati svoje tvrdnje, cijeli razred od toga imati koristi. Kad buntovnici ne uspiju, svi iskreni učenici uvjerit će se da jedino učitelj zna najbolje voditi razred. Ako učitelj nakon toga izbaci iz razreda svakoga tko se pobuni, razumjet će zašto to čini. Slično tome, Jehova zna da će svim iskrenim ljudima i anđelima koristiti kad vide da Sotona i njegovi buntovnici nisu u pravu te da ljudi ne mogu vladati jedni nad drugima. Poput proroka Jeremije, uvjerit će se u sljedeću važnu istinu: “Dobro znam, Jehova, da put čovjeka zemaljskog nije u njegovoj vlasti. Čovjek koji hoda ne može upravljati koracima svojim” (Jeremija 10:23).

ZAŠTO TAKO DUGO?

15, 16. (a) Zašto je Jehova dozvolio da patnje traju tako dugo? (b) Zašto Jehova nije spriječio stravične zločine i slične patnje?

15 No zašto je Jehova dozvolio da patnje traju tako dugo? Zašto ne spriječi loše stvari? Obrati pažnju na dvije stvari koje učitelj iz naše usporedbe nije uradio. Kao prvo, nije spriječio buntovnog učenika da objasni svoje rješenje. Kao drugo, učitelj nije pomogao buntovniku u iznošenju obrazloženja. Slično tome, Jehova nije učinio dvije stvari. Prvo, nije spriječio Sotonu i njegove pristaše da pokušaju dokazati da su u pravu. No za to je trebalo vremena. Kroz nekoliko tisuća godina ljudske povijesti ljudi su isprobali svaki oblik vlasti. Postigli su određeni napredak u znanosti i na drugim područjima, ali nepravde, siromaštva, zločina i ratova sve je više. Sada imamo dokaz da je ljudska vlast neuspješna.

16 Drugo, Jehova nije pomogao Sotoni da vlada ovim svijetom. Naprimjer, da je Bog spriječio stravične zločine, zar ne bi u neku ruku potvrdio da su buntovnici u pravu? Zar ne bi naveo ljude da pomisle da možda ipak mogu vladati sami nad sobom bez loših posljedica? Da je Jehova tako postupio, sudjelovao bi u laži. Međutim, “nije moguće da bi Bog lagao” (Hebrejima 6:18).

17, 18. Što će Jehova učiniti s obzirom na loše posljedice do kojih je došlo zbog vladanja ljudi i Sotoninog utjecaja?

17 No što je sa svim lošim posljedicama duge pobune protiv Boga? Trebamo imati na umu da je Jehova svemogući Bog. Stoga on može i hoće okončati ljudske patnje. Kao što smo već saznali, naš se planet više neće uništavati, nego će Zemlja biti pretvorena u raj. Posljedice grijeha nestat će zahvaljujući vjeri u Isusovu otkupnu žrtvu, a zahvaljujući uskrsnuću smrt više neće zadavati bol. Bog će na taj način preko Isusa uništiti “djela Đavlova” (1. Ivanova 3:8). Jehova će sve to učiniti u pravo vrijeme. Možemo biti sretni što to nije ranije učinio jer nam je njegovo strpljenje omogućilo da saznamo istinu i služimo mu. (Pročitaj 2. Petrovu 3:9, 10.) U međuvremenu, Bog traži osobe koje će mu iskreno služiti i pomaže im da podnesu sve patnje koje mogu doživjeti u ovom nemirnom svijetu (Ivan 4:23; 1. Korinćanima 10:13).

18 Neki se možda pitaju: Je li se sva ova patnja mogla izbjeći da je Bog stvorio Adama i Evu tako da se uopće nisu mogli pobuniti? Da bi dobio odgovor na to pitanje, sjeti se dragocjenog dara koji ti je Jehova dao.

KAKO ĆEŠ KORISTITI BOŽJI DAR?

Bog će ti pomoći da podneseš patnje

19. Koji nam je dragocjeni dar dao Jehova, i zašto ga trebamo cijeniti?

19 Kao što smo rekli u petom poglavlju, ljudi su stvoreni sa slobodnom voljom. Shvaćaš li koliko je dragocjen taj dar? Bog je stvorio bezbroj životinja i one su prvenstveno vođene instinktom (Mudre izreke 30:24). Čovjek je napravio robote koji mogu izvršiti svaku zapovijed. Da li bismo bili sretni da nas je Bog tako stvorio? Ne bismo. Drago nam je što sami možemo donositi odluke o tome kakve ćemo osobe postati, čemu ćemo posvetiti život, s kim ćemo se sprijateljiti i slično. Mi volimo imati određenu mjeru slobode, a Bog nam je upravo to dao.

20, 21. Kako možemo na najbolji način koristiti dar slobodne volje, i zašto bismo to trebali činiti?

20 Jehova ne želi da mu služimo pod prisilom (2. Korinćanima 9:7). Prikazat ćemo to jednim primjerom: Što bi roditelju bilo draže — da dijete kaže da ga voli zato što mu je to netko drugi rekao da kaže ili zato što to stvarno osjeća? Dakle, važno je upitati se: Kako ću ja koristiti slobodnu volju koju mi je Jehova dao? Sotona, Adam i Eva slobodnu su volju iskoristili na najgori mogući način. Odbacili su Jehovu Boga. Što ćeš ti učiniti?

21 Imaš priliku divan dar, slobodnu volju, koristiti na najbolji način. Možeš se pridružiti milijunima koji su odlučili služiti Jehovi. Oni raduju Boga jer dokazuju da je Sotona lažac i katastrofalan vladar (Mudre izreke 27:11). I ti to možeš ako u životu kreneš pravim putem. O tome će govoriti sljedeće poglavlje.