Idi na sadržaj

Idi na kazalo

TRINAESTO POGLAVLJE

Usvojiti Božje gledište o životu

Usvojiti Božje gledište o životu
  • Kako Bog gleda na život?

  • Kako Bog gleda na pobačaj?

  • Kako pokazujemo da poštujemo život?

1. Tko je stvorio čitavi živi svijet?

“JEHOVA je uistinu Bog”, kaže prorok Jeremija. “On je Bog živi” (Jeremija 10:10). Osim toga, Jehova Bog je Stvoritelj čitavog živog svijeta. Nebeska su mu stvorenja rekla: “Ti [si] sve stvorio i tvojom voljom sve postoji i stvoreno je” (Otkrivenje 4:11). U pjesmi hvale Bogu kralj David je rekao: “U tebe je izvor života” (Psalam 36:9). Prema tome, život je dar od Boga.

2. Kako Bog podržava naš život?

2 Jehova ujedno podržava naš život (Djela apostolska 17:28). Daje nam hranu koju jedemo, vodu koju pijemo, zrak koji udišemo i tlo na kojem živimo. (Pročitaj Djela apostolska 14:15-17.) Jehova je to dao tako da možemo uživati u životu. No da bismo u potpunosti uživali u životu, trebamo upoznati Božje zakone i držati ih se (Izaija 48:17, 18).

POKAZIVATI POŠTOVANJE PREMA ŽIVOTU

3. Kako je Bog gledao na ubojstvo Abela?

3 Bog traži od nas da poštujemo život — kako svoj tako i tuđi. Naprimjer, u vrijeme Adama i Eve njihov sin Kajin žestoko se razgnjevio na svog mlađeg brata Abela. Jehova je upozorio Kajina da ga njegov gnjev može navesti na ozbiljan grijeh. Kajin je zanemario to upozorenje. Napao je svog brata Abela i ubio ga (1. Mojsijeva 4:3-8). Jehova je kaznio Kajina zato što je ubio svog brata (1. Mojsijeva 4:9-11).

4. Kako je Bog u Mojsijevom zakonu pokazao koje je ispravno gledište o životu?

4 Tisućama godina nakon toga Jehova je Izraelcima dao zakone kako bi im pomogao da mu služe na ispravan način. Budući da ih je dao preko proroka Mojsija, ponekad ih se naziva Mojsijev zakon. U Mojsijevom zakonu između ostalog je stajalo: “Ne ubij!” (5. Mojsijeva 5:17). Izraelci su po tome mogli vidjeti da Bog cijeni ljudski život te da se mora cijeniti tuđi život.

5. Kako trebamo gledati na pobačaj?

5 Što je sa životom nerođenog djeteta? Prema Mojsijevom zakonu bilo je neispravno skriviti smrt djeteta u majčinoj utrobi. Da, Jehovi je dragocjen čak i život nerođenog djeteta. (Pročitaj 2. Mojsijevu 21:22, 23; Psalam 127:3.) To znači da je neispravno napraviti pobačaj.

6. Zašto ne smijemo mrziti druge?

6 Poštovati život također znači imati ispravan stav prema drugim ljudima. Biblija kaže: “Tko god mrzi brata svojega ubojica je, a znate da ni u jednome ubojici vječni život ne ostaje” (1. Ivanova 3:15). Ako želimo dobiti vječni život, iz srca trebamo iskorijeniti svu mržnju prema drugima jer ona često vodi do nasilja (1. Ivanova 3:11, 12). Važno je da naučimo voljeti jedni druge.

7. Navedi neke postupke kojima se pokazuje nepoštovanje prema životu.

7 A što je s pokazivanjem poštovanja prema vlastitom životu? Prirodno je da ljudi ne žele umrijeti, no neki zbog užitaka ipak stavljaju život na kocku. Naprimjer, mnogi puše ili se drogiraju. Ti su postupci štetni za organizam, a često dovode do smrti. Osoba kojoj je to prešlo u naviku život ne smatra svetim. Ti su postupci nečisti u Božjim očima. (Pročitaj Rimljanima 6:19; 12:1; 2. Korinćanima 7:1.) Da bismo služili Bogu na ispravan način, moramo prestati pušiti i drogirati se. Iako to može biti jako teško, Jehova nam može pružiti potrebnu pomoć. On cijeni trud koji ulažemo kako bismo se prema svom životu ophodili kao prema njegovom dragocjenom daru.

8. Zašto trebamo poduzeti potrebne mjere sigurnosti?

8 Ako poštujemo život, poduzet ćemo potrebne mjere sigurnosti. Nećemo biti nemarni niti ćemo ugrožavati život radi razonode ili uzbuđenja. Izbjegavat ćemo nesmotrenu vožnju te nasilne ili opasne sportove (Psalam 11:5). Božji Zakon za drevni Izrael glasio je: “Ako sagradiš novu kuću [s ravnim krovom], načini i ogradu na krovu, da ne navučeš krivnju za krv na kuću svoju ako bi tko pao s nje” (5. Mojsijeva 22:8). U skladu s načelom iz tog zakona, pobrini se da stepenice i slični dijelovi kuće budu sigurni kako se netko ne bi spotaknuo, pao i teško se ozlijedio. Ako imaš automobil, vodi računa o njegovoj ispravnosti. Ne dozvoli da tvoj dom ili automobil budu izvor opasnosti za tebe ili druge.

9. Kako ćemo postupati sa životinjama ako poštujemo život?

9 Što je sa životom životinja? I on je svet Stvoritelju. Bog dozvoljava da se životinje ubije zbog jela i odjeće ili da bi se ljudi zaštitili od opasnosti (1. Mojsijeva 3:21; 9:3; 2. Mojsijeva 21:28). Međutim, nije ispravno okrutno postupati sa životinjama ili ih ubijati samo iz razonode. Time se pokazuje krajnje nepoštovanje prema svetosti života (Mudre izreke 12:10).

POKAZIVATI POŠTOVANJE PREMA KRVI

10. Kako je Bog pokazao da su život i krv povezani?

10 Nakon što je Kajin ubio svog brata Abela, Jehova mu je rekao: “Krv brata tvojega viče sa zemlje k meni” (1. Mojsijeva 4:10). Govoreći o Abelovoj krvi, Bog je zapravo govorio o njegovom životu. Kajin je oduzeo život Abelu i morao je biti kažnjen. Bilo je to kao da je Abelova krv, odnosno život, vikala k Jehovi i tražila da se zadovolji pravda. Povezanost između života i krvi ponovno je istaknuta nakon potopa u Noinim danima. Prije potopa ljudi su jeli samo voće, povrće, žitarice i orašaste plodove. Nakon potopa Jehova je Noi i njegovim sinovima rekao: “Sve što se miče i živi neka vam bude za hranu.” No Bog im je nešto zabranio: “Samo ne smijete jesti mesa s dušom njegovom [odnosno životom] — s krvi njegovom!” (1. Mojsijeva 1:29; 9:3, 4). Dakle, u Jehovinim očima život i krv stvorenja usko su povezani.

11. Kakvu je upotrebu krvi Bog zabranio od Noinih dana?

11 Poštovanje prema krvi pokazujemo tako da je ne jedemo. U Zakonu koji je dao Izraelcima Jehova je zapovjedio: “Svaki onaj od sinova Izraelovih (...) koji uhvati u lovu kakvu divljač ili pticu što se može jesti, neka joj prolije krv i zatrpa je zemljom. (...) Zato sam rekao sinovima Izraelovim: ‘Ne smijete jesti krvi ni od kojega tijela’” (3. Mojsijeva 17:13, 14). Božja zapovijed da se ne jede životinjska krv, koja je najprije bila dana Noi oko 800 godina ranije, još uvijek je bila na snazi. Jehovino gledište bilo je jasno: Njegovi sluge mogu jesti meso životinja, ali ne i njihovu krv. Nju moraju proliti na zemlju — takoreći, život stvorenja vratiti Bogu.

12. Koju je zapovijed o krvi dao sveti duh u prvom stoljeću, a vrijedi i danas?

12 Slična zapovijed vrijedi i za kršćane. Apostoli i drugi muževi koji su pružali vodstvo Isusovim sljedbenicima u prvom stoljeću sastali su se da odluče koje zapovijedi moraju držati svi članovi kršćanske skupštine. Došli su do sljedećeg zaključka: “Sveti duh i mi odlučili smo ne stavljati nikakvo dodatno breme na vas, osim ovoga što je potrebno: uzdržavati se od onoga što je žrtvovano idolima, od krvi, od udavljenoga [pri čemu bi krv ostala u mesu] i od bluda” (Djela apostolska 15:28, 29; 21:25). Dakle, moramo se uzdržavati od krvi. Za Boga je to jednako važno koliko i to da ne činimo idolopoklonstvo i spolni nemoral.

Kad bi ti liječnik rekao da se uzdržavaš od alkohola, bi li ga unosio kroz vene?

13. Navedi primjer koji pokazuje da zapovijed o uzdržavanju od krvi uključuje i transfuziju krvi.

13 Da li zapovijed da se uzdržavamo od krvi uključuje transfuziju krvi? Da. Navest ćemo jedan primjer: Zamisli da ti liječnik kaže da se moraš uzdržavati od alkohola. Bi li to značilo da ne smiješ piti alkohol, ali da ga možeš unositi kroz vene? Naravno da ne bi! Slično tome, uzdržavati se od krvi znači ne unositi je u tijelo na bilo koji način. Stoga zapovijed da se uzdržavamo od krvi znači da nikome nećemo dozvoliti da nam da transfuziju krvi.

14, 15. Kako kršćanin treba reagirati ako mu liječnici kažu da mora primiti transfuziju krvi, i zašto?

14 Što ako je kršćanin teško ozlijeđen ili treba ići na zahtjevnu operaciju? Pretpostavimo da liječnici kažu da će umrijeti ako ne primi krv. Naravno, kršćanin ne želi umrijeti. Da bi sačuvao Božji dragocjeni dar, život, prihvatit će druge načine liječenja koji ne uključuju zloupotrebu krvi. Dakle, zatražit će takvo liječenje ako je to moguće i prihvatiti različite alternative transfuziji krvi.

15 Hoće li kršćanin prekršiti Božji zakon samo da bi sada malo duže ostao na životu? Isus je rekao: “Tko god hoće spasiti svoj život, izgubit će ga, a tko god izgubi svoj život radi mene, naći će ga” (Matej 16:25). Mi ne želimo umrijeti. No ako pokušavamo spasiti sadašnji život kršeći Božji zakon, dolazimo u opasnost da izgubimo vječni život. Stoga je mudro da se uzdamo u ispravnost Božjeg zakona, potpuno uvjereni da će nas se, ako iz bilo kojeg razloga umremo, naš Davatelj Života sjetiti prilikom uskrsnuća i vratiti nam dragocjeni dar, život (Ivan 5:28, 29; Hebrejima 11:6).

16. Što su Božji sluge posve odlučni u vezi s krvi?

16 Današnji vjerni Božji sluge posve su odlučni uvažavati njegovu uputu o krvi. Ne jedu ništa u čemu ima krvi. Krv ne uzimaju ni u zdravstvene svrhe. * Uvjereni su da Bog, koji je stvorio krv, zna što je za njih najbolje. Vjeruješ li da zna?

JEDINI ISPRAVAN NAČIN KORIŠTENJA KRVI

17. Koji je za Jehovu Boga bio jedini prihvatljivi način na koji se moglo koristiti krv u drevnom Izraelu?

17 Mojsijev zakon naglasio je jedini ispravan način korištenja krvi. Govoreći drevnim Izraelcima o tome kako ga obožavati, Jehova je rekao: “Duša tijela [je] u krvi i ja sam vam je odredio za žrtvenik za očišćenje vaših duša; krv je ono što vrši očišćenje” (3. Mojsijeva 17:11). Kad su Izraelci sagriješili, oproštenje su mogli dobiti ako su prinijeli životinju i nešto njene krvi stavili na žrtvenik u svetom šatoru ili kasnije u Božjem hramu. Krv se moglo koristiti jedino u prinošenju tih žrtava.

18. Koje blagoslove možemo iskusiti zahvaljujući Isusovoj prolivenoj krvi?

18 Pravi kršćani nisu pod Mojsijevim zakonom i zato ne prinose životinjske žrtve niti imaju žrtvenik na koji bi stavljali njihovu krv (Hebrejima 10:1). Međutim, korištenje krvi na žrtveniku u vrijeme drevnog Izraela ukazivalo je na dragocjenu žrtvu Božjeg Sina, Isusa Krista. Kao što smo saznali u petom poglavlju ove knjige, Isus je kao čovjek dao svoj život za nas tako što je dozvolio da se prolije njegova krv kao žrtva. Zatim je uzašao na nebo i jednom zauvijek ponudio vrijednost svoje prolivene krvi Bogu (Hebrejima 9:11, 12). Time nam je omogućeno oproštenje grijeha, a imamo priliku dobiti i vječni život (Matej 20:28; Ivan 3:16). Koliko je samo ta krv važna za nas! (1. Petrova 1:18, 19). Jedino vjerom u vrijednost Isusove prolivene krvi možemo dobiti spasenje.

Kako možeš pokazati da cijeniš život i krv?

19. Što svatko od nas mora činiti da bi bio “čist od krvi sviju”?

19 Uistinu bismo trebali biti duboko zahvalni Jehovi Bogu na daru života koji nam je s ljubavlju dao! Zar nas to ne bi trebalo potaknuti da govorimo drugima da mogu dobiti vječni život ako pokažu vjeru u Isusovu žrtvu? Ukoliko nam je, kao i Bogu, stalo do života drugih ljudi, tada ćemo im o tome govoriti revno i s oduševljenjem. (Pročitaj Ezekijela 3:17-21.) Ako marljivo izvršimo taj zadatak, moći ćemo reći isto što i apostol Pavao: “Čist [sam] od krvi sviju, jer nisam propustio u potpunosti objaviti vam naum Božji” (Djela apostolska 20:26, 27). To što govorimo ljudima o Bogu i njegovim naumima izvrstan je način na koji pokazujemo da u potpunosti cijenimo život i krv.

^ odl. 16 Više informacija o alternativama transfuziji krvi pronaći ćeš u cjelini “Kvalitetne alternative transfuziji” u brošuri Kako ti krv može spasiti život?, koju su objavili Jehovini svjedoci.