Idi na sadržaj

Idi na kazalo

DODATAK

Sudnji dan – što je to?

Sudnji dan – što je to?

KAKO zamišljaš Sudnji dan? Mnogi misle da će tada milijarde osoba, jedna po jedna, dolaziti pred Božje prijestolje. Tamo će svakom pojedincu biti izrečena presuda. Neki će biti nagrađeni nebeskim blaženstvom, a drugi će biti osuđeni na vječne muke. Međutim, Biblija daje sasvim drugačiju sliku o tom vremenskom periodu. Božja Riječ ga ne opisuje kao zastrašujuće vrijeme, nego kao vrijeme nade i obnove.

U Otkrivenju 20:11, 12 apostol Ivan ovako je opisao Sudnji dan: “Vidio sam veliko bijelo prijestolje i onoga koji sjedi na njemu. Pred njim su pobjegli zemlja i nebo, i za njih se više nije našlo mjesta. I vidio sam mrtve, velike i male, kako stoje pred prijestoljem, i svici su se otvorili. A otvorio se i jedan drugi svitak — svitak života. I mrtvima se sudilo prema djelima njihovim na temelju onoga što je napisano u svicima.” Tko je Sudac na kojeg se tu ukazuje?

Jehova Bog je vrhovni Sudac ljudima. Međutim, samo suđenje povjerava nekom drugom. Prema Djelima apostolskim 17:31, apostol Pavao je rekao da je Bog “odredio dan u koji je naumio suditi svemu svijetu po pravdi, preko čovjeka kojeg je za to odredio”. Sudac kojeg je on odredio uskrsnuli je Isus Krist (Ivan 5:22). No kada počinje Sudnji dan? Koliko traje?

Knjiga Otkrivenje pokazuje da Sudnji dan počinje nakon rata Harmagedona, kada bude uništen Sotonin poredak na Zemlji * (Otkrivenje 16:14, 16; 19:19–20:3). Nakon Harmagedona Sotona i njegovi demoni bit će zatvoreni u bezdan na tisuću godina. Za to vrijeme 144 000 nebeskih sunasljednika bit će suci i kraljevat će s Kristom “tisuću godina” (Otkrivenje 14:1-3; 20:1-4; Rimljanima 8:17). Sudnji dan nije nešto što će se odvijati brzo u doslovnih 24 sata. On traje tisuću godina.

Tokom tog perioda od tisuću godina Isus Krist će suditi “živima i mrtvima” (2. Timoteju 4:1). Izraz “živi” odnosi se na “veliko mnoštvo” koje će preživjeti Harmagedon (Otkrivenje 7:9-17). Apostol Ivan vidio je i “mrtve (...) kako stoje pred prijestoljem” jer im se trebalo suditi. Isus je obećao da će “svi koji su u grobovima čuti glas njegov i izaći” tako što će biti uskrsnuti (Ivan 5:28, 29; Djela apostolska 24:15). Na temelju čega će se svima suditi?

Apostol Ivan ovako je opisao viziju koju je dobio: “Svici su se otvorili. (...) I mrtvima se sudilo prema djelima njihovim na temelju onoga što je napisano u svicima” (Otkrivenje 20:12). Je li u tim svicima zapisano što su ljudi činili u prošlosti? Nije. Presuda se neće temeljiti na onom što su ljudi činili prije nego što su umrli. Kako to znamo? Biblija kaže: “Tko je umro, oslobođen je od svojega grijeha” (Rimljanima 6:7). Dakle, kad mrtvi budu vraćeni u život, svi će im prijašnji grijesi biti oprošteni. Svici stoga moraju predočavati nove zahtjeve koje će Bog postaviti. Da bi vječno živjeli, preživjeli iz Harmagedona i uskrsnuli morat će slušati Božje zapovijedi, uključujući i sve nove zahtjeve koje bi Jehova mogao otkriti tokom tisuću godina. Dakle, ljudima će se suditi na temelju onog što budu činili tokom Sudnjeg dana.

U Sudnjem danu milijarde ljudi prvi put će dobiti priliku da upoznaju Božju volju i podlože joj se. To znači da će trebati poučavati velik broj ljudi. Da, “pravednosti će se učiti oni što na zemlji žive” (Izaija 26:9). Međutim, neće se svi željeti podložiti Božjoj volji. Izaija 26:10 kaže: “Ako se zlome milost ukaže, neće se on pravednosti naučiti. U zemlji pravednosti on će nepravdu činiti i neće vidjeti uzvišenost Jehovinu.” Ti zli bit će zauvijek pogubljeni tokom Sudnjeg dana (Izaija 65:20).

Pretkraj Sudnjeg dana preživjeli će “oživjeti” u punom smislu te riječi kao savršeni ljudi (Otkrivenje 20:5). Tako će se u Sudnjem danu ljudi vratiti u prvobitno savršeno stanje (1. Korinćanima 15:24-28). Nakon toga će uslijediti završni ispit. Sotona će biti oslobođen iz zatočeništva i bit će mu dozvoljeno da posljednji put pokuša zavesti ljude (Otkrivenje 20:3, 7-10). Oni koji mu se suprotstave doživjet će potpuno ispunjenje biblijskog obećanja: “Pravednici će posjedovati zemlju i živjet će na njoj zauvijek” (Psalam 37:29). Da, Sudnji dan bit će blagoslov za sve vjerne ljude!

^ odl. 1 O Harmagedonu možeš čitati u Uvidu u Sveto pismo, 1. svezak, 594-595. i 1037-1038. stranica (engl.) te u 20. poglavlju knjige Obožavaj jedinog pravog Boga. Obje publikacije objavili su Jehovini svjedoci.