Idi na sadržaj

Idi na kazalo

PETNAESTO POGLAVLJE

Religija koju Bog odobrava

Religija koju Bog odobrava
  • Prihvaća li Bog sve religije?

  • Kako prepoznati pravu religiju?

  • Tko danas na Zemlji obožava Boga na ispravan način?

1. Koje nam dobro donosi to što Boga obožavamo na ispravan način?

JEHOVI BOGU veoma je stalo do nas i on želi da prihvatimo njegovo vodstvo puno ljubavi jer je to za naše dobro. Ako ga obožavamo na ispravan način, bit ćemo sretni i izbjeći ćemo mnoge probleme u životu. Isto tako, dobit ćemo njegov blagoslov i pomoć (Izaija 48:17). Međutim, postoje stotine religija koje tvrde da naučavaju istinu o Bogu. Pa ipak, njihova učenja o Bogu i o tome što on očekuje od nas uvelike se razlikuju.

2. Kako možemo saznati koji je ispravan način obožavanja Jehove, i koji nam primjer pomaže da to razumijemo?

2 Kako možeš saznati na koji način ispravno obožavati Jehovu? Ne moraš proučavati i uspoređivati učenja svih religija. Trebaš samo vidjeti što Biblija doista uči o ispravnom načinu obožavanja Boga. Potkrijepimo to jednim primjerom. U mnogim zemljama nastoji se ući u trag krivotvorenom novcu. Kad bi dobio zadatak da prepoznaš takav novac, kako bi to učinio? Tako da zapamtiš svaku krivotvorenu novčanicu? Ne. Više bi ti se isplatilo kad bi proučio prave novčanice. Nakon što bi vidio kako izgleda pravi novac, lako bi prepoznao krivotvoreni. Slično tome, kad naučimo prepoznati pravu religiju, znamo prepoznati i krive.

3. Što, prema Isusovim riječima, moramo činiti da bismo imali Božje odobravanje?

3 Važno je da obožavamo Jehovu onako kako on želi. Mnogi ljudi vjeruju da su sve religije ugodne Bogu, ali Biblija to ne uči. Nije dovoljno ni to da netko tvrdi da je kršćanin. Isus je rekao: “Neće svatko tko mi govori: ‘Gospodine, Gospodine’, ući u kraljevstvo nebesko, nego onaj tko vrši volju Oca mojega koji je na nebesima.” Prema tome, da bismo imali Božje odobravanje, moramo upoznati njegove zahtjeve i postupati u skladu s njima. Isus je za one koji ne vrše Božju volju rekao da čine “bezakonje” (Matej 7:21-23). Poput krivotvorenog novca, kriva religija nema pravu vrijednost. Što je još gore, takva je religija zapravo štetna.

4. Što znače Isusove riječi o dva puta i kamo svaki put vodi?

4 Jehova svim ljudima na Zemlji daje priliku da dobiju vječni život. Međutim, da bismo dobili vječni život u raju, moramo ispravno obožavati Boga i već sada živjeti na njemu ugodan način. Nažalost, mnogi to ne žele. Zato je Isus rekao: “Uđite na uska vrata! Jer širok je i prostran put koji vodi u propast i mnogo je onih koji njime idu. A uska su vrata i tijesan put koji vodi u život i malo je onih koji ga nalaze” (Matej 7:13, 14). Prava religija vodi u vječni život. Kriva religija vodi u propast. Jehova ne želi da itko bude uništen i zato svima daje priliku da ga upoznaju (2. Petrova 3:9). Zbog toga s pravom možemo reći da način na koji obožavamo Boga za nas znači ili život ili smrt.

KAKO PREPOZNATI PRAVU RELIGIJU

5. Kako možemo prepoznati pripadnike prave religije?

5 Kako možemo pronaći “put koji vodi u život”? Isus je rekao da će se pravu religiju prepoznati po načinu života njenih pripadnika. “Prepoznat ćete ih po plodovima njihovim”, rekao je. “Svako dobro drvo donosi dobar plod” (Matej 7:16, 17). Drugim riječima, osobe koje pripadaju pravoj religiji može se prepoznati po njihovim vjerovanjima i ponašanju. Iako nisu savršeni i znaju pogriješiti, sluge pravog Boga, u cjelini gledano, trude se vršiti njegovu volju. Osvrnimo se na šest točaka po kojima možemo prepoznati pripadnike prave religije.

6, 7. Kako Božji sluge gledaju na Bibliju, i kako je Isus dao dobar primjer u tome?

6 Božji sluge svoja učenja temelje na Bibliji. Sama Biblija kaže: “Sve je Pismo nadahnuto od Boga i korisno za poučavanje, za ukoravanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da Božji čovjek bude posve sposoban i potpuno opremljen za svako dobro djelo” (2. Timoteju 3:16, 17). Apostol Pavao je svojim sukršćanima napisao: “Riječ Božju, koju ste primili čuvši je od nas, niste prihvatili kao riječ ljudsku, nego kao riječ Božju” (1. Solunjanima 2:13). Dakle, vjerovanja i običaji prave religije ne temelje se na ljudskim gledištima ili tradiciji. Njihov je temelj Božja nadahnuta Riječ, Biblija.

7 Isus Krist je dao dobar primjer temeljeći svoja učenja na Božjoj Riječi. U molitvi svom nebeskom Ocu rekao je: “Tvoja je riječ istina” (Ivan 17:17). Isus je vjerovao Božjoj Riječi i sve što je naučavao bilo je u skladu s njom. Često je govorio: “Pisano je”, a nakon toga je citirao neki redak iz Svetog pisma (Matej 4:4, 7, 10). Slično tome, današnji Božji narod ne naučava svoje ideje. On vjeruje da je Biblija Božja Riječ i svoja učenja temelji isključivo na onom što piše u njoj.

8. Što uključuje obožavanje Jehove?

8 Pripadnici prave religije obožavaju jedino Jehovu i objavljuju njegovo ime. Isus je rekao: “Jehovu, Boga svojega, obožavaj i jedino njemu služi!” (Matej 4:10). Stoga Božji sluge ne obožavaju nikoga drugoga osim Jehovu. Pritom ljudima govore kako se zove pravi Bog i kakav je on. U Psalmu 83:18 stoji: “Jedino [si] ti, kojemu je ime Jehova, Svevišnji koji je nad svom zemljom.” Isus je dao primjer u pomaganju drugima da upoznaju Boga, kao što je i rekao u molitvi: “Objavio sam tvoje ime ljudima koje si mi dao iz svijeta” (Ivan 17:6). Slično tome, sluge pravog Boga danas uče druge o njegovom imenu, njegovim naumima i njegovim osobinama.

9, 10. Na koje načine pravi kršćani pokazuju ljubav jedni prema drugima?

9 Pripadnici Božjeg naroda pokazuju iskrenu, nesebičnu ljubav jedni prema drugima. Isus je rekao: “Po tome će svi znati da ste moji učenici, ako budete ljubili jedan drugoga” (Ivan 13:35). Prvi kršćani gajili su takvu ljubav. Ljubav na koju nas Bog potiče nadilazi rasne, socijalne i nacionalne granice te ujedinjuje ljude neraskidivom vezom pravog bratstva. (Pročitaj Kološanima 3:14.) Članovi krivih religija ne sačinjavaju bratstvo povezano ljubavlju. Kako to znamo? Oni ubijaju jedni druge zato što su druge nacionalnosti ili rase. Pravi kršćani ne uzimaju oružje da bi ubijali svoju kršćansku braću ili bilo koga drugoga. Biblija kaže: “Djeca Božja i djeca Đavlova poznaju se po ovome: tko god ne hodi u pravednosti, ne potječe od Boga, a tako ni onaj tko ne ljubi brata svojega. (...) Ljubimo jedan drugoga! Ne budimo kao Kajin, koji je potjecao od Zloga i ubio brata svojega!” (1. Ivanova 3:10-12; 4:20, 21).

10 Naravno, prava ljubav uključuje puno više od toga da ne ubijamo druge. Pravi kršćani nesebično koriste svoje vrijeme, snagu i sredstva kako bi pomagali jedni drugima i hrabrili se (Hebrejima 10:24, 25). Oni pomažu jedni drugima u vrijeme nevolje i pošteni su. Ustvari, oni u životu primjenjuju biblijski savjet: “Činimo dobro svima” (Galaćanima 6:10).

11. Zašto je važno prihvatiti Isusa Krista kao osobu putem koje Bog omogućuje spasenje?

11 Pravi kršćani prihvaćaju Isusa Krista kao osobu putem koje Bog omogućuje spasenje. Biblija kaže: “Ni u kome drugom nema spasenja, jer nema drugog imena pod nebom danog ljudima po kojem možemo biti spašeni” (Djela apostolska 4:12). Kao što smo vidjeli u petom poglavlju, Isus je dao svoj život kao otkupninu za poslušne ljude (Matej 20:28). Osim toga, Isus je Božji imenovani Kralj u nebeskom Kraljevstvu koje će vladati nad cijelom Zemljom. Bog traži od nas da budemo poslušni Isusu i primjenjujemo njegova učenja ako želimo dobiti vječni život. Zato Biblija kaže: “Tko vjeruje u Sina, ima vječni život. Tko nije poslušan Sinu, neće vidjeti život” (Ivan 3:36).

12. Što znači ne biti dio svijeta?

12 Sluge pravog Boga nisu dio svijeta. Kad je bio na suđenju pred rimskim vladarem Pilatom, Isus je rekao: “Moje kraljevstvo nije dio ovoga svijeta” (Ivan 18:36). U kojoj god zemlji žive, Isusovi pravi sljedbenici podanici su njegovog nebeskog Kraljevstva i stoga ostaju potpuno neutralni u političkim zbivanjima ovog svijeta. Oni ne sudjeluju u njegovim sukobima. Međutim, Jehovini sluge ne brane drugima da pristupaju političkim strankama, kandidiraju se za izbore ili glasaju. Sluge pravog Boga neutralni su u političkim zbivanjima, ali poštuju zakon. Zašto? Zato što Božja Riječ zapovijeda: “Neka svaki čovjek bude podložan vlastima nad sobom” (Rimljanima 13:1). Kad se ono što Bog zahtijeva sukobljava s onim što zahtijeva neki politički sustav, sluge pravog Boga oponašaju primjer apostola, koji su rekli: “Moramo se pokoravati Bogu, a ne ljudima!” (Djela apostolska 5:29; Marko 12:17).

13. Kako Isusovi pravi sljedbenici gledaju na Božje Kraljevstvo i na što ih to onda potiče?

13 Isusovi pravi sljedbenici propovijedaju da je Božje Kraljevstvo jedina nada za ljude. Isus je prorekao: “Ova dobra vijest o kraljevstvu propovijedat će se po svemu svijetu za svjedočanstvo svim narodima, i tada će doći kraj” (Matej 24:14). Pravi sljedbenici Isusa Krista ne potiču druge da od ljudskih vladara očekuju da riješe njihove probleme, već govore da je Božje nebesko Kraljevstvo jedina nada za ljude (Psalam 146:3). Isus nas je naučio da se molimo za tu savršenu vladavinu kad je rekao: “Neka dođe kraljevstvo tvoje! Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji!” (Matej 6:10). Božja Riječ je prorekla da će to nebesko Kraljevstvo “satrti i uništiti sva ona kraljevstva [koja sada postoje], a samo će stajati dovijeka” (Danijel 2:44; Otkrivenje 16:14; 19:19-21).

14. Što misliš, koja religija obožava Boga na ispravan način?

14 S obzirom na ono što smo dosad naveli, upitaj se: Koja religija sva svoja učenja temelji na Bibliji i objavljuje Jehovino ime? Koja religija pokazuje ljubav onako kako nas Bog uči, vjeruje u Isusa, nije dio svijeta i objavljuje Božje Kraljevstvo kao jedinu istinsku nadu za ljude? Koja od svih religija koje postoje na svijetu udovoljava svim tim zahtjevima? Činjenice jasno pokazuju da su to Jehovini svjedoci. (Pročitaj Izaiju 43:10-12.)

ŠTO ĆEŠ UČINITI?

15. Što još Bog zahtijeva osim da vjerujemo da on postoji?

15 Da bismo ugodili Bogu, nije dovoljno samo vjerovati u njega. Biblija kaže da čak i demoni vjeruju da Bog postoji (Jakov 2:19). No oni nipošto ne vrše Božju volju i nemaju njegovo odobravanje. Da bi nas Bog prihvatio, moramo vršiti njegovu volju, a ne samo vjerovati da on postoji. Također moramo napustiti krivu religiju i početi obožavati Boga na ispravan način.

16. Što netko treba učiniti ako je dio krive religije?

16 Apostol Pavao je pokazao da ne smijemo biti dio krive religije. Napisao je: “‘Iziđite iz njihove sredine i odvojite se’, kaže Jehova, ‘i ne dotičite više ništa nečisto’, ‘i ja ću vas primiti’” (2. Korinćanima 6:17; Izaija 52:11). Zato pravi kršćani izbjegavaju sve što ima veze s krivom religijom.

17, 18. Što je “Babilon Veliki” i zašto moraš što prije izaći iz njega?

17 Biblija pokazuje da sve krive religije koje postoje sačinjavaju “Babilon Veliki” * (Otkrivenje 17:5). To nas ime podsjeća na drevni grad Babilon, gdje je nakon potopa u Noinim danima osnovana kriva religija. Mnoga učenja i običaji koji postoje u današnjim krivim religijama davno su nastali u Babilonu. Naprimjer, Babilonci su štovali trojstvo, odnosno trijade bogova. Danas je Trojstvo glavno učenje mnogih religija. No Biblija jasno uči da postoji samo jedan pravi Bog, Jehova, a da je Isus Krist njegov Sin (Ivan 17:3). Babilonci su također vjerovali da ljudi imaju besmrtnu dušu koja nastavlja živjeti nakon smrti tijela i koju se može mučiti. Danas većina religija naučava vjerovanje u besmrtnu dušu ili duh koji mogu trpjeti muke u paklenoj vatri.

18 Budući da su se vjerovanja drevnog Babilona proširila po cijelom svijetu, suvremeni Babilon Veliki može se s pravom opisati kao svjetsko carstvo krive religije. Bog je prorekao da će to carstvo krive religije iznenada doći svom kraju. Uviđaš li zašto je izuzetno važno da se odvojiš od svakog dijela Babilona Velikog? Jehova Bog želi da učiniš to što prije, dok još ima vremena. (Pročitaj Otkrivenje 18:4, 8.)

Služeći Jehovi s njegovim narodom dobivaš puno više nego što možeš izgubiti

19. Što dobivaš služeći Jehovi?

19 Možda se neki prestanu družiti s tobom nakon što odlučiš da više nećeš biti dio krive religije. Međutim, služeći Jehovi s njegovim narodom dobivaš puno više nego što možeš izgubiti. Poput Isusovih prvih učenika koji su sve ostavili da bi ga slijedili, s vremenom ćeš dobiti mnogo duhovne braće i sestara. Postat ćeš dio velike međunarodne obitelji koju čine milijuni pravih kršćana koji te iskreno vole. Imat ćeš divnu nadu u vječni život “u poretku koji dolazi”. (Pročitaj Marka 10:28-30.) A možda će jednom i oni koji su te napustili zbog tvojih vjerovanja saznati što Biblija uči i početi služiti Jehovi.

20. Kakva budućnost čeka one koji služe pravom Bogu?

20 Biblija uči da će Bog uskoro uništiti ovaj zao svijet i zamijeniti ga pravednim novim svijetom kojim će upravljati njegovo Kraljevstvo (2. Petrova 3:9, 13). Kakav će to prekrasan svijet biti! A u tom pravednom novom svijetu postojat će samo jedna religija, jedan ispravan oblik obožavanja Boga. Nije li mudro sada poduzeti potrebne korake kako bi se pridružio slugama pravog Boga?

^ odl. 17 Za dodatne informacije o tome zašto Babilon Veliki predočava svjetsko carstvo krive religije vidi dodatak “Što je ‘Babilon Veliki’”.