Idi na sadržaj

Idi na kazalo

ČETRNAESTO POGLAVLJE

Kako možeš imati sretan obiteljski život

Kako možeš imati sretan obiteljski život
  • Što znači biti dobar suprug?

  • Kako žena može biti dobra supruga?

  • Što znači biti dobar roditelj?

  • Kako djeca mogu obiteljski život učiniti sretnim?

1. Što je ključ sretnog obiteljskog života?

JEHOVA BOG želi da tvoj obiteljski život bude sretan. Njegova Riječ, Biblija, pruža smjernice za sve članove obitelji, govoreći što Bog traži od svakog od njih. Kad članovi obitelji ispunjavaju svoje uloge uvažavajući Božje savjete, ishod je divan. Isus je rekao: “Sretni su oni koji slušaju riječ Božju i drže je!” (Luka 11:28).

2. O čemu ovisi hoće li obitelj biti sretna?

2 Obiteljska sreća ponajviše ovisi o tome da priznamo da je Jehova, kojeg je Isus nazvao našim Ocem, osnovao obitelj (Matej 6:9). Svaka obitelj na Zemlji postoji zahvaljujući našem nebeskom Ocu — a on sigurno zna što je potrebno da bi obitelj bila sretna (Efežanima 3:14, 15). Što Biblija uči o ulozi svakog člana obitelji?

BOG JE OSNOVAO OBITELJ

3. Što Biblija govori o osnutku ljudske obitelji, i kako znamo da je to istina?

3 Jehova je stvorio prvi ljudski par, Adama i Evu, i združio ih kao muža i ženu. Smjestio ih je u divan rajski dom na Zemlji — edenski vrt — i rekao im da rađaju djecu. “Rađajte se i množite, napunite zemlju”, kazao je Jehova (1. Mojsijeva 1:26-28; 2:18, 21-24). To nije puka priča ili mit jer je Isus potvrdio da je istina ono što Prva Mojsijeva kaže o osnutku obiteljskog života (Matej 19:4, 5). Iako se suočavamo s mnogo problema i život danas nije onakav kakvim ga je Bog zamislio, pogledajmo zašto obitelji ipak mogu biti sretne.

4. (a) Kako svaki član obitelji doprinosi njenoj sreći? (b) Zašto je za obiteljsku sreću toliko važno proučavati Isusov život?

4 Svaki član obitelji može doprinijeti njenoj sreći ako oponaša Boga u pokazivanju ljubavi (Efežanima 5:1, 2). No kako možemo oponašati Boga kad ga ne vidimo? O Jehovinim postupcima možemo učiti od njegovog prvorođenog Sina kojeg je s neba poslao na Zemlju (Ivan 1:14, 18). Dok je bio na Zemlji, taj Sin, Isus Krist, oponašao je svog nebeskog Oca tako dobro da je vidjeti i čuti Isusa bilo isto što i biti s Jehovom te ga čuti (Ivan 14:9). Stoga učeći o ljubavi koju je Isus pokazao i oponašajući njegov primjer, svatko od nas može obiteljski život učiniti sretnijim.

UZOR ZA MUŽEVE

5, 6. (a) Kako je način na koji se Isus ophodi sa skupštinom primjer za muževe? (b) Što je potrebno činiti da bi se dobilo oproštenje grijeha?

5 Biblija kaže da muževi sa ženama trebaju postupati isto kao Isus sa svojim učenicima. Obrati pažnju na ovu biblijsku uputu: “Muževi, ljubite svoje žene, kao što je i Krist ljubio skupštinu i sebe predao za nju (...). Tako i muževi trebaju ljubiti svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, samoga sebe ljubi. Jer nitko ne mrzi svoje tijelo, nego ga hrani i njeguje, kao i Krist skupštinu” (Efežanima 5:23, 25-29).

6 Isusova ljubav prema skupštini, odnosno njegovim učenicima, savršeni je primjer za muževe. Isus im je “iskazivao (...) ljubav do kraja”, žrtvujući svoj život za njih iako su bili nesavršeni (Ivan 13:1; 15:13). Slično tome, muževe se potiče: “Ljubite svoje žene i nemojte se gnjeviti na njih” (Kološanima 3:19). Što će mužu pomoći da primjenjuje taj savjet, naročito ako njegova žena katkad postupi nepromišljeno? Trebao bi imati na umu da i on griješi te razmisliti što mora činiti da bi mu Bog oprostio. A što to mora činiti? Mora opraštati onima koji su sagriješili njemu, a to znači i svojoj ženi. Naravno, i ona tako treba postupati. (Pročitaj Mateja 6:12, 14, 15.) Shvaćaš li sada zašto neki kažu da je uspješan brak zajednica dvoje ljudi koji rado praštaju?

7. Što Isus nije zanemarivao i kakav je primjer time dao muževima?

7 Muževi trebaju uzeti u obzir i to da je Isus uvijek bio uviđavan prema svojim učenicima. Nije zanemarivao njihova ograničenja i fizičke potrebe. Naprimjer, kad su bili umorni, rekao je: “Pođite sa mnom na samotno mjesto i malo se odmorite!” (Marko 6:30-32). I žene zaslužuju da se s njima ophodi pažljivo i uviđavno. Biblija ih opisuje kao “slabije posude”, a njihovim je muževima zapovjeđeno da ih poštuju. Zašto? Zato što su i muževi i žene nasljednici “nezasluženog dara života” (1. Petrova 3:7). Muževi trebaju upamtiti da to je li neka osoba Bogu dragocjena ovisi o njenoj vjernosti, a ne o tome je li muškarac ili žena (Psalam 101:6).

8. (a) Kako muž koji “ljubi svoju ženu, samoga sebe ljubi”? (b) Što za muža i ženu znači da su “jedno tijelo”?

8 Biblija kaže da muž koji “ljubi svoju ženu, samoga sebe ljubi”. To je zato što muž i žena “nisu više dvoje, nego jedno tijelo”, kao što je naglasio Isus (Matej 19:6). Stoga u njihovom spolnom životu ne smije postojati netko drugi (Mudre izreke 5:15-21; Hebrejima 13:4). Toga će se moći pridržavati ako su nesebični i ako misle na potrebe svog bračnog druga (1. Korinćanima 7:3-5). Pažnje je vrijedan podsjetnik: “Nitko ne mrzi svoje tijelo, nego ga hrani i njeguje.” Muž treba voljeti svoju ženu kao sebe, ne zaboravljajući da je odgovoran Isusu Kristu koji je glava mužu (Efežanima 5:29; 1. Korinćanima 11:3).

9. O kojoj se Isusovoj osobini govori u Filipljanima 1:8 i zašto je muževi trebaju pokazivati svojim ženama?

9 Apostol Pavao je govorio o ljubavi “kakvu ima Krist Isus” (Filipljanima 1:8). Isusova ljubav ohrabrujuće je djelovala na druge i bila je privlačna ženama koje su postale njegovi učenici (Ivan 20:1, 11-13, 16). Žene čeznu za srdačnom ljubavlju svojih muževa.

PRIMJER ZA ŽENE

10. Kako je Isus dao primjer ženama?

10 Obitelj je nalik organizaciji. Da bi dobro funkcionirala, netko je mora voditi. Čak se i Isus mora podložiti onome tko je njemu glava. Kristu je glava Bog, a ženi je glava muškarac (1. Korinćanima 11:3). Isusova podložnost Bogu dobar je primjer jer svi mi imamo nekoga kome moramo biti podložni.

11. Kakav stav žena treba imati prema mužu, i kako njeno vladanje može utjecati na njega?

11 Nesavršeni muževi griješe i često nisu idealne glave obitelji. Što to treba značiti za ženu? Ona ne bi smjela omalovažavati ono što njen muž čini niti pokušavati postati glava obitelji umjesto njega. Žena treba upamtiti da je pred Bogom tih i blag duh od velike vrijednosti (1. Petrova 3:4). S takvim duhom lakše će moći, čak i u teškim okolnostima, pokazivati podložnost koju Bog traži. Osim toga, Biblija kaže: “Žena neka duboko poštuje svojega muža” (Efežanima 5:33). No što ako on ne priznaje da je njemu Glava Krist? Biblija potiče žene: “Budite podložne svojim muževima, da biste one koji nisu poslušni riječi Božjoj pridobile bez riječi svojim vladanjem, kad vide vaše čisto vladanje i duboko poštovanje” (1. Petrova 3:1, 2).

12. Zašto nije neispravno da žena s poštovanjem izrazi svoje mišljenje?

12 Svejedno da li muž dijeli vjerska uvjerenja svoje žene ili ne, ona ne pokazuje nepoštovanje kad taktično iznosi mišljenje koje se razlikuje od njegovog. Njeno mišljenje može biti ispravno, pa cijela obitelj može imati korist ako je muž posluša. Iako se Abraham nije složio kad je njegova žena Sara predložila praktično rješenje jednog obiteljskog problema, Bog mu je rekao: “Poslušaj glas njezin.” (Pročitaj 1. Mojsijevu 21:9-12.) Naravno, kad muž donese konačnu odluku koja se ne kosi s Božjim zakonom, žena pokazuje podložnost tako da je podrži (Djela apostolska 5:29; Efežanima 5:24).

Koji je dobar primjer Sara dala ženama?

13. (a) Na što se potiče supruge u Titu 2:4, 5? (b) Što Biblija govori o razdvajanju i razvodu?

13 Žena može na brojne načine ispunjavati svoju ulogu brinući se za obitelj. Naprimjer, Biblija potiče supruge da “ljube svoje muževe, da ljube svoju djecu, da budu razborite, čestite, uzorne kućanice, dobre, podložne svojim muževima” (Titu 2:4, 5). Ženu i majku koja tako postupa ostali će članovi obitelji voljeti i poštovati. (Pročitaj Mudre izreke 31:10, 28.) Međutim, budući da je brak zajednica nesavršenih ljudi, neke iznimno teške situacije mogu dovesti do razdvajanja ili razvoda. Biblija dopušta razdvajanje u određenim okolnostima. Pa ipak, ne smije ga se olako shvaćati jer Biblija savjetuje da “žena ne odlazi od muža (...) i da muž ne ostavlja ženu” (1. Korinćanima 7:10, 11). Jedini biblijski temelj za razvod je preljub jednog od supružnika (Matej 19:9).

SAVRŠEN PRIMJER ZA RODITELJE

14. Kako se Isus ophodio s djecom, i što djeca trebaju od roditelja?

14 Isus je dao savršen primjer roditeljima time kako se ophodio s djecom. Kad su drugi pokušali spriječiti djecu da idu Isusu, on je rekao: “Pustite djecu neka dolaze k meni! Ne branite im!” Potom je “uzeo (...) djecu u naručje i blagoslivljao ih, polažući ruke na njih” (Marko 10:13-16). Budući da je Isus odvojio vrijeme za djecu, zar i ti ne bi trebao učiniti isto za svoje sinove i kćeri? Djeci nije dovoljno posvetiti tek nešto malo vremena. Ona trebaju puno vremena. Trebaš odvojiti vrijeme da ih poučavaš, jer je to Jehova zapovjedio roditeljima. (Pročitaj 5. Mojsijevu 6:4-9.)

15. Kako roditelji mogu štititi djecu?

15 Što ovaj svijet postaje gori, to djeca sve više trebaju roditelje da ih štite od ljudi koji im žele nauditi, kao što su osobe koje ih žele seksualno iskorištavati. Zapazi kako je Isus zaštitio svoje učenike koje je od milja nazvao “dječice”. Kad je bio uhvaćen prije nego što je ubijen, pomogao im je da se spase (Ivan 13:33; 18:7-9). Kao roditelj, moraš budno pratiti pokušava li Đavo nauditi tvojoj djeci. Moraš ih upozoravati na to * (1. Petrova 5:8). Njihova fizička, duhovna i moralna sigurnost nikada prije nije bila toliko ugrožena.

Što roditelji uče iz Isusovog ophođenja s djecom?

16. Što roditelji mogu naučiti iz načina na koji je Isus reagirao na mane svojih učenika?

16 U noći prije Isusove smrti njegovi su se učenici prepirali tko je među njima najveći. Isus se nije naljutio na njih, nego ih je s ljubavlju poučio riječju i primjerom (Luka 22:24-27; Ivan 13:3-8). Ako si roditelj, znaš li kako možeš oponašati Isusov primjer kad ukoravaš djecu? Točno je da djecu treba ukoriti, no to trebaš činiti samo “koliko treba” i nikada dok si gnjevan. Roditelj ne bi smio govoriti nepromišljeno, “kao da mačem probada” (Jeremija 30:11; Mudre izreke 12:18). Dijete treba ukoriti tako da ono kasnije shvati da je to doista bilo potrebno (Efežanima 6:4; Hebrejima 12:9-11).

UZOR ZA DJECU

17. Kako je Isus dao savršen primjer djeci?

17 Mogu li djeca nešto naučiti od Isusa? Svakako da mogu! Isus je svojim primjerom pokazao da djeca trebaju slušati roditelje. “Govorim onako kako me Otac naučio”, rekao je, a zatim je dodao: “Ja uvijek činim ono što je njemu ugodno” (Ivan 8:28, 29). Isus je bio poslušan svom nebeskom Ocu, a Biblija djeci kaže da slušaju roditelje. (Pročitaj Efežanima 6:1-3.) Iako je Isus bio savršen kao dijete, slušao je svoje roditelje, Josipa i Mariju, koji su bili nesavršeni. To je sasvim sigurno doprinijelo sreći svakog člana Isusove obitelji (Luka 2:4, 5, 51, 52).

18. Zašto je Isus uvijek slušao svog nebeskog Oca, i tko je sretan kad djeca danas slušaju roditelje?

18 Uviđaju li djeca kako još bolje oponašati Isusa i time obradovati svoje roditelje? Istina, djeci je ponekad teško slušati roditelje, no to je ono što Bog traži od njih (Mudre izreke 1:8; 6:20). Isus je uvijek slušao svog nebeskog Oca, pa i u nepovoljnim okolnostima. Jednom kad je Bog želio da Isus učini nešto jako teško, Isus je rekao: “Ukloni ovu čašu od mene!” Pa ipak, Isus je učinio ono što je Bog tražio jer je bio uvjeren da njegov Otac zna što je najbolje za njega (Luka 22:42). Kad uče biti poslušna, djeca jako raduju svoje roditelje, a i svog nebeskog Oca * (Mudre izreke 23:22-25).

O čemu mladi trebaju razmisliti kad dođu u iskušenje da učine nešto neispravno?

19. (a) Kako Sotona zavodi djecu? (b) Kako loše vladanje djece može utjecati na roditelje?

19 Đavo je iskušavao Isusa, a možemo biti sigurni da će i mlade pokušati navesti da učine nešto neispravno (Matej 4:1-10). Sotona Đavo koristi pritisak vršnjaka kojem se ponekad teško oduprijeti. Kako li je stoga važno da djeca ne budu u društvu onih koji prestupaju Božji zakon! (1. Korinćanima 15:33). Jakovljeva kćerka Dina družila se s onima koji nisu služili Jehovi, što je dovelo do ozbiljnih nevolja (1. Mojsijeva 34:1, 2). Razmisli samo koliko bi obitelj boljelo kad bi se jedan od njenih članova upustio u spolni nemoral! (Mudre izreke 17:21, 25).

KLJUČ OBITELJSKE SREĆE

20. Što svaki član obitelji mora činiti da bi obitelj bila sretna?

20 Obiteljske se probleme lakše rješava kad se primjenjuju biblijski savjeti. Ustvari, primjenjivanje tih savjeta ključ je obiteljske sreće. Stoga, muževi, volite svoje žene i ophodite se s njima kao Isus sa skupštinom! Žene, budite podložne svojim muževima jer su oni glave obitelji i oponašajte primjer vrsne žene o kojoj se govori u Mudrim izrekama 31:10-31! Roditelji, odgajajte svoju djecu! (Mudre izreke 22:6). Očevi, trudite se “dobro upravljati svojim domom”! (1. Timoteju 3:4, 5; 5:8). A vi, djeco, slušajte roditelje! (Kološanima 3:20). Nitko u obitelji nije savršen jer svi griješe. Zato budite ponizni, molite jedni druge za oprost.

21. Koja divna budućnost leži pred nama, i kako već sada možemo imati sretan obiteljski život?

21 Biblija zaista sadrži mnoštvo korisnih savjeta i uputa o obiteljskom životu. Osim toga, uči nas o Božjem novom svijetu i zemaljskom raju koji će biti ispunjen sretnim ljudima koji će obožavati Jehovu (Otkrivenje 21:3, 4). Pred nama leži uistinu divna budućnost! Već sada možemo imati sretan obiteljski život ako primjenjujemo Božje savjete zapisane u njegovoj Riječi, Bibliji.

^ odl. 15 Korisni savjeti o tome kako zaštititi djecu nalaze se u 32. poglavlju knjige Uči od Velikog Učitelja, koju su objavili Jehovini svjedoci.

^ odl. 18 Dijete može odbiti poslušati roditelja jedino onda kad on traži od njega nešto čime bi se prekršilo Božji zakon (Djela apostolska 5:29).