Postanak 1:1-31

1  U početku Bog je stvorio nebo i zemlju.+  Zemlja je bila prazna i pusta i tama se prostirala nad površinom vodenog bezdana*,+ a Božji duh*+ djelovao* je nad površinom voda.+  I Bog je rekao: “Neka bude svjetlost.” I nastala je svjetlost.+  Nakon toga Bog je vidio da je svjetlost dobra i počeo je razdvajati svjetlost od tame.  Svjetlost je Bog nazvao dan, a tamu je nazvao noć.+ Tako je pala večer, a onda je svanulo jutro. Bio je to prvi dan*.  Bog je zatim rekao: “Neka bude svod*+ između voda i neka se razdijele vode od voda.”+  Tada je Bog načinio svod i razdijelio vode koje su bile ispod svoda od voda koje su bile iznad svoda.+ I bilo je tako.  Svod je Bog nazvao nebo. Tako je pala večer, a onda je svanulo jutro. Bio je to drugi dan.  Tada je Bog rekao: “Neka se vode pod nebom skupe na jedno mjesto i neka se pokaže kopno.”+ I bilo je tako. 10  Kopno je Bog nazvao zemljom,+ a skupljene vode nazvao je morima*.+ I vidio je Bog da je to dobro.+ 11  Tada je Bog rekao: “Neka iz zemlje iznikne trava. Neka iznikne bilje koje nosi sjeme i drveće koje rađa plod u kojem je sjeme, sve po svojim vrstama*.” I bilo je tako. 12  Iz zemlje je niknula trava. Niknulo je i bilje koje nosi sjeme+ i drveće koje rađa plod u kojem je sjeme, sve po svojim vrstama. I vidio je Bog da je to dobro. 13  Tako je pala večer, a onda je svanulo jutro. Bio je to treći dan. 14  Tada je Bog rekao: “Neka na nebeskom svodu budu izvori svjetlosti+ da dijele dan od noći+ i da služe kao znakovi za raspoznavanje doba* te brojenje dana i godina.+ 15  I neka svijetle na nebeskom svodu i osvjetljavaju zemlju.” I bilo je tako. 16  Tada je Bog načinio dva velika izvora svjetlosti, veći da svijetli* danju+ i manji da svijetli noću, a usto je načinio i zvijezde.+ 17  Njih je Bog postavio na nebeski svod da osvjetljavaju zemlju 18  i da svijetle danju i noću te da dijele svjetlost od tame.+ I vidio je Bog da je to dobro. 19  Tako je pala večer, a onda je svanulo jutro. Bio je to četvrti dan. 20  Tada je Bog rekao: “Neka vode provrve živim stvorenjima* i neka leteća stvorenja lete iznad zemlje nebeskim svodom.”+ 21  Bog je tada stvorio velike morske životinje i sva živa stvorenja* koja se miču i vrve vodama po njihovim vrstama te sva krilata leteća stvorenja po njihovim vrstama. I vidio je Bog da je to dobro. 22  Tada ih je Bog blagoslovio rekavši: “Budite plodni i množite se i napunite mora+ i neka se leteća stvorenja namnože na zemlji.” 23  Tako je pala večer, a onda je svanulo jutro. Bio je to peti dan. 24  Tada je Bog rekao: “Neka se na zemlji pojave živa stvorenja* po svojim vrstama: pitome životinje, životinje koje gmižu* i kopnene divlje životinje po svojim vrstama.”+ I bilo je tako. 25  Bog je tada načinio kopnene divlje životinje po njihovim vrstama i pitome životinje po njihovim vrstama i sve životinje koje gmižu po njihovim vrstama. I vidio je Bog da je to dobro. 26  Tada je Bog rekao: “Načinimo+ čovjeka na svoju sliku,+ nama sličnog,+ i neka vlada nad svom zemljom – nad ribama u moru, nad stvorenjima koja lete nebom, nad pitomim životinjama i nad svim životinjama koje gmižu po zemlji.”+ 27  Bog je tada stvorio čovjeka na svoju sliku, na Božju ga je sliku stvorio. Stvorio je muškarca i ženu.+ 28  Bog ih je zatim blagoslovio i rekao im: “Rađajte djecu i množite se, napunite zemlju+ i sebi je podložite*.+ I vladajte+ nad ribama u moru i nad stvorenjima koja lete nebom i nad svim stvorenjima koja se miču po zemlji.” 29  Bog je zatim rekao: “Evo dajem vam sve bilje na zemlji koje nosi sjeme i sve drveće s plodovima u kojima je sjeme. Neka vam to bude za hranu.+ 30  I svim divljim životinjama na zemlji i svim stvorenjima koja lete nebom i svakom živom biću* koje se miče po zemlji dajem za hranu sve zeleno raslinje.”+ I bilo je tako. 31  Bog je zatim pogledao sve što je načinio, i gle, bilo je vrlo dobro.+ Tako je pala večer, a onda je svanulo jutro. Bio je to šesti dan.

Bilješke

Ili: “uzburkanih voda”.
Ili: “Božja sila”. Vidi izraz “duh” u Rječniku.
Ili: “lebdio”.
U Bibliji se riječ “dan” može odnositi na razdoblja različite dužine, a ne samo na dan koji traje 24 sata.
Odnosno atmosfera koja može podržavati život.
Izraz “mora” može se odnositi i na mora i na jezera.
U ovom izvještaju riječ “vrsta” ima šire značenje od izraza “vrsta” koji se koristi u suvremenoj znanstvenoj terminologiji.
Ili: “godišnjih doba”.
Ili: “vlada”.
Ili: “dušama”.
Ili: “sve žive duše”.
Ili: “žive duše”.
Ili: “koje pužu; koje se miču”. Po svemu sudeći, riječ je o raznim sitnim životinjama koje žive pri tlu, kao što su glodavci, gmazovi i kukci.
Ili: “i brinite se o njoj”.
Ili: “svakoj živoj duši”.