Idi na sadržaj

Idi na kazalo

DODATAK

Tko je arhanđeo Mihael?

Tko je arhanđeo Mihael?

DUHOVNO stvorenje imenom Mihael ne spominje se često u Bibliji. Međutim, kad ga se spominje, uvijek poduzima odlučne korake. U knjizi Danijela Mihael se bori protiv zlih anđela, u Judinoj poslanici spori se sa Sotonom, a u Otkrivenju vodi rat s Đavlom i njegovim demonima. Braneći vlast Jehove Boga i boreći se protiv njegovih neprijatelja, Mihael živi u skladu sa značenjem svog imena — “Tko je kao Bog?” No tko je Mihael?

Neki ljudi imaju više od jednog imena. Naprimjer, patrijarha Jakova naziva se i Izrael, a apostola Petra Šimun (1. Mojsijeva 49:1, 2; Matej 10:2). Slično tome, Biblija otkriva da je Mihael drugo ime Isusa Krista, ime koje je nosio prije i nakon svog života na Zemlji. Da vidimo kako nam ona pomaže da dođemo do tog zaključka.

Arhanđeo. Božja Riječ Mihaela naziva “arhanđelom” (Juda 9). Taj izraz znači “vrhovni anđeo”. Izraz “arhanđeo” u Bibliji se pojavljuje isključivo u jednini, a nikada u množini. To pokazuje da postoji samo jedan takav anđeo. Osim toga, Isusa se povezuje s položajem arhanđela. O uskrsnulom Gospodinu Isusu Kristu u 1. Solunjanima 4:16 piše: “Sam [će] Gospodin sići s neba sa zapovjedničkim pozivom, s glasom arhanđela.” Dakle, za Isusov se glas kaže da je glas arhanđela. Prema tome, ovaj redak ukazuje na to da je sam Isus arhanđeo Mihael.

Vojskovođa. Biblija kaže: “Mihael i anđeli njegovi borili su se sa zmajem. I zmaj se borio, i anđeli njegovi” (Otkrivenje 12:7). Dakle, Mihael zapovijeda vojskom vjernih anđela. U Otkrivenju se govori da i Isus zapovijeda vojskom vjernih anđela (Otkrivenje 19:14-16). A apostol Pavao napisao je da će se pojaviti “Gospodin Isus sa svojim moćnim anđelima” (2. Solunjanima 1:7). Dakle, prema Bibliji, i Mihael i Isus imaju “anđele svoje” (Matej 13:41; 16:27; 24:31; 1. Petrova 3:22). Budući da Božja Riječ nigdje ne kaže da postoje dvije vojske vjernih anđela na nebu — jedna koju vodi Mihael, a druga koju vodi Isus — logično je zaključiti da Mihael nije nitko drugi do Isus Krist u svojoj nebeskoj ulozi. *

^ odl. 1 Dodatne informacije koje pokazuju da se ime Mihael odnosi na Božjeg Sina možeš pronaći u 2. svesku Uvida u Sveto pismo, 393-394. stranica (engl.), i na 129. stranici knjige Raspravljanje na temelju Svetog pisma. Obje publikacije objavili su Jehovini svjedoci.