Idi na sadržaj

Idi na kazalo

OSMO POGLAVLJE

Što je Božje Kraljevstvo?

Što je Božje Kraljevstvo?
  • Što nam Biblija govori o Božjem Kraljevstvu?

  • Što će Božje Kraljevstvo postići?

  • Kada će se zahvaljujući Kraljevstvu vršiti Božja volja na Zemlji?

1. Koju ćemo poznatu molitvu razmatrati?

MILIJUNI ljudi diljem svijeta znaju molitvu koju mnogi zovu Očenaš, ili Gospodnja molitva. Oba se izraza odnose na poznatu molitvu koju je dao sam Isus Krist da bi pokazao kako se moliti. Ona sadrži važne misli, a razmatranje prve tri molbe pomoći će ti da saznaš još neke istine koje Biblija uči.

2. Za koje je tri stvari Isus učio svoje učenike da se mole?

2 Na početku Očenaša Isus je rekao svojim slušaocima: “Molite se, dakle, ovako: ‘Oče naš, koji jesi na nebesima, neka se sveti ime tvoje! Neka dođe kraljevstvo tvoje! Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji!’” (Matej 6:9-13). Što znače te tri molbe?

3. Što trebamo saznati o Božjem Kraljevstvu?

3 Već smo dosta naučili o Božjem imenu Jehova. A nešto smo govorili i o Božjoj volji — o onom što je učinio i što će tek učiniti za ljude. No na što je Isus mislio kad nam je rekao da se molimo: “Neka dođe kraljevstvo tvoje”? Što je Božje Kraljevstvo? Kako će njegov dolazak posvetiti Božje ime? I kako je dolazak tog Kraljevstva povezan s vršenjem Božje volje?

ŠTO JE BOŽJE KRALJEVSTVO

4. Što je Božje Kraljevstvo i tko je njegov Kralj?

4 Božje Kraljevstvo je vladavina koju je uspostavio Jehova Bog, a izabrao je i njenog Kralja. Tko je Kralj Božjeg Kraljevstva? Isus Krist. Kao Kralj Isus je uzvišeniji od svih ljudskih vladara i za njega se kaže da je “Kralj kraljeva i Gospodar gospodara” (1. Timoteju 6:15). On može postići više dobra nego ijedan ljudski vladar, čak i onaj najbolji.

5. Odakle Božje Kraljevstvo vlada i nad čim?

5 Odakle vlada Božje Kraljevstvo? To ćemo saznati ako se prisjetimo gdje se nalazi Isus. Već si naučio da je umro kad je bio pribijen na stup i da je potom uskrsnuo. Ubrzo nakon toga uzašao je na nebo (Djela apostolska 2:33). Dakle, Božje Kraljevstvo mora se nalaziti na nebu. Zato ga Biblija naziva “kraljevstvo nebesko” (2. Timoteju 4:18). Iako se Božje Kraljevstvo nalazi na nebu, vladat će nad Zemljom. (Pročitaj Otkrivenje 11:15.)

6, 7. Po čemu je Isus poseban Kralj?

6 Po čemu je Isus poseban Kralj? Prije svega, on nikada neće umrijeti. Uspoređujući ga s ljudskim kraljevima, Biblija za njega kaže da je “jedini koji ima besmrtnost, koji prebiva u nedostupnom svjetlu” (1. Timoteju 6:16). To znači da će sve dobro koje Isus učini trajati. A on će uistinu učiniti mnogo korisnih stvari.

7 Obrati pažnju na sljedeće biblijsko proročanstvo o Isusu: “Na njemu će duh Jehovin počivati, duh mudrosti i razboritosti, duh savjeta i snage, duh znanja i straha Jehovina. On će uživati u strahu Jehovinu. Neće on suditi po onome što mu oči vide, niti će ukoravati po onome što mu uši čuju. Po pravdi će suditi siromasima, pravedno će ukoravati braneći krotke na zemlji” (Izaija 11:2-4). Ove riječi pokazuju da će Isus biti pravedan i milosrdan kad kao Kralj bude vladao nad ljudima na Zemlji. Zar ne bi volio imati takvog vladara?

8. Tko će vladati s Isusom?

8 Što još možemo reći o Božjem Kraljevstvu? To da Isus neće vladati sam, nego da će imati suvladare. Naprimjer, apostol Pavao rekao je Timoteju: “Ako ustrajemo, s njim ćemo i kraljevati” (2. Timoteju 2:12). Da, Pavao, Timotej i drugi vjerni ljudi koje je Bog odabrao vladat će s Isusom u nebeskom Kraljevstvu. Koliko će osoba imati tu priliku?

9. Koliko će osoba vladati s Isusom i kada ih je Bog počeo odabirati?

9 Kao što piše u sedmom poglavlju ove knjige, apostol Ivan u viziji je vidio da “Janje [Isus Krist] stoji na gori Sionu [svom kraljevskom položaju na nebu] i s njim sto četrdeset i četiri tisuće onih koji imaju ime njegovo i ime Oca njegova napisano na čelima svojim”. Tko su tih 144 000? Sam Ivan nam kaže: “Oni slijede Janje kamo god pođe. Otkupljeni su između ljudi kao prvine Bogu i Janjetu” (Otkrivenje 14:1, 4). Da, to su vjerni sljedbenici Isusa Krista koji su posebno odabrani da vladaju s njim na nebu. Nakon što umru i potom uskrsnu u nebeski život, “kraljevat će nad zemljom” zajedno s Isusom (Otkrivenje 5:10). Od vremena apostola Bog odabire vjerne kršćane kako bi popunio broj od 144 000.

10. Zašto je to što će Isus i 144 000 osoba vladati nad čovječanstvom dokaz ljubavi?

10 To što će Isus i 144 000 osoba vladati nad čovječanstvom pravi je dokaz ljubavi. Isus zna što znači biti čovjek i patiti. Pavao je o njemu rekao: “Naš veliki svećenik nije netko tko ne može suosjećati s nama u našim slabostima, nego netko tko je poput nas iskušan u svemu, ali nije zgriješio” (Hebrejima 4:15; 5:8). I njegovi suvladari podnosili su patnje i nevolje kao ljudi. Osim toga, borili su se s nesavršenošću i morali su podnositi razne bolesti. Oni će sigurno razumjeti probleme s kojima se ljudi suočavaju.

ŠTO ĆE BOŽJE KRALJEVSTVO POSTIĆI?

11. Zašto je Isus rekao da se njegovi učenici trebaju moliti da se Božja volja vrši na nebu?

11 Osim što je Isus rekao da se njegovi učenici trebaju moliti da dođe Božje Kraljevstvo, rekao je i da se trebaju moliti da se Božja volja vrši “kako na nebu tako i na zemlji”. Bog je na nebu, a tamo su njegovi vjerni anđeli uvijek vršili njegovu volju. Međutim, u trećem poglavlju ove knjige naučili smo da je jedan zli anđeo prestao vršiti Božju volju te da je naveo Adama i Evu na grijeh. U desetom poglavlju saznat ćemo više o tome što Biblija uči o tom zlom anđelu, koji se zove Sotona Đavo. Sotoni i anđeoskim duhovnim stvorenjima koja su mu se odlučila pridružiti, a koja se nazivaju demonima, neko je vrijeme bilo dozvoljeno da ostanu na nebu. Dakle, tada nisu svi na nebu vršili Božju volju. No to se promijenilo kad je Božje Kraljevstvo počelo vladati. Isus Krist, koji je tada ustoličen za Kralja, krenuo je u rat protiv Sotone. (Pročitaj Otkrivenje 12:7-9.)

12. O koja dva važna događaja govori Otkrivenje 12:10?

12 Sljedeće proročanske riječi opisuju što se potom dogodilo: “Začuo sam jak glas na nebu kako govori: ‘Sada je nastalo spasenje i moć i kraljevstvo Boga našega i vlast Krista njegova, jer je zbačen optužitelj braće naše [Sotona], koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim!’” (Otkrivenje 12:10). Jesi li uočio o koja dva vrlo važna događaja govori ovaj biblijski redak? Kao prvo, Božje Kraljevstvo čiji je vladar Isus Krist počelo je vladati. Kao drugo, Sotona je s neba zbačen na Zemlju.

13. Koji je bio ishod Sotoninog zbacivanja s neba?

13 Koji je bio ishod ta dva događaja? O onom što se dogodilo na nebu čitamo: “Zato veselite se, nebesa i vi koji prebivate u njima!” (Otkrivenje 12:12). Da, budući da Sotona i njegovi demoni više nisu na nebu, vjerni se anđeli raduju jer su tamo ostali samo oni koji su vjerni Jehovi Bogu. Na nebu vlada potpun i trajan mir i sklad. Tamo se vrši Božja volja.

Zbacivanje Sotone i demona s neba prouzročilo je nevolje na Zemlji. One će uskoro prestati

14. Što se dogodilo zbog toga što je Sotona zbačen na Zemlju?

14 A kako je sa Zemljom? Biblija kaže: “Teško vama, zemljo i more, jer je Đavo sišao k vama, silno gnjevan, znajući da ima malo vremena!” (Otkrivenje 12:12). Sotona je gnjevan jer je zbačen s neba i jer mu je preostalo jako malo vremena. U svom gnjevu uzrokuje poteškoće na Zemlji. O njima ćemo više saznati u sljedećem poglavlju. No imajući sve to na umu, možda se pitamo: Kako Kraljevstvo može dovesti do toga da se Božja volja vrši na Zemlji?

15. Što je Božja volja sa Zemljom?

15 Sjeti se što je Božja volja sa Zemljom. To si saznao u trećem poglavlju. Bog je u Edenu otkrio da je njegova volja da Zemlja bude raj nastanjen pravednim ljudima koji nikada neće umrijeti. Sotona je naveo Adama i Evu da sagriješe, a to je utjecalo na ispunjenje Božje volje sa Zemljom. No ona se nipošto nije promijenila. Jehovin naum ostao je isti — “pravednici će posjedovati zemlju i živjet će na njoj zauvijek” (Psalam 37:29). A to će ostvariti Božje Kraljevstvo. Na koji način?

16, 17. Što nam Danijel 2:44 govori o Božjem Kraljevstvu?

16 Zapazi proročanstvo zapisano u Danijelu 2:44. Ondje čitamo: “U dane tih kraljeva Bog će nebeski podići kraljevstvo koje nikada neće propasti. I to kraljevstvo neće prijeći na neki drugi narod. Ono će satrti i uništiti sva ona kraljevstva, a samo će stajati dovijeka.” Što nam to govori o Božjem Kraljevstvu?

17 Da je ono bilo uspostavljeno “u dane tih kraljeva”, odnosno dok su druga kraljevstva još uvijek postojala. Govori nam i to da će Kraljevstvo postojati zauvijek. Neće ga pobijediti ni zamijeniti neka druga vladavina. Nadalje, govori nam da će doći do rata između Božjeg Kraljevstva i kraljevstava ovog svijeta. Pobjedu će odnijeti Božje Kraljevstvo. Na kraju će ono biti jedina vladavina. Ljudi će tada dobiti najbolju vladavinu koju su ikada imali.

18. Kako se zove završni rat između Božjeg Kraljevstva i vladavina ovog svijeta?

18 Biblija mnogo toga govori o tom ratu između Božjeg Kraljevstva i vladavina ovog svijeta. Naprimjer, ona uči da će, kako se kraj približava, zli duhovi širiti laži kako bi obmanuli “kraljeve svega svijeta”. S kojim ciljem? “Da ih [kraljeve] skupe za rat koji će se zbiti na veliki dan Boga Svemogućega.” Kraljevi zemlje skupit će se “na mjesto koje se hebrejski zove Harmagedon” (Otkrivenje 16:14, 16). Na temelju ta dva retka završni rat između ljudskih vladavina i Božjeg Kraljevstva naziva se Harmagedon, ili Armagedon.

19, 20. Zašto se već sada Božja volja ne vrši na Zemlji?

19 Što će Božje Kraljevstvo postići putem Harmagedona? Prisjeti se ponovno što je Božja volja sa Zemljom. Jehova Bog naumio je da Zemlja bude ispunjena pravednim, savršenim ljudima koji će mu služiti u raju. Zašto već danas nije tako? Prva zapreka je to što smo grešni, obolijevamo i umiremo. Pa ipak, u petom poglavlju saznali smo da je Isus umro za nas i tako nam omogućio da dobijemo vječni život. Sigurno se sjećaš riječi zapisanih u Evanđelju po Ivanu: “Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina, da nitko tko vjeruje u njega ne propadne, nego da ima vječni život” (Ivan 3:16).

20 Drugi problem je to što mnogi ljudi čine zlo. Lažu, varaju i žive nemoralno. Oni ne žele vršiti Božju volju. Ljudi koji čine zlo bit će uništeni u Božjem ratu, Harmagedonu. (Pročitaj Psalam 37:10.) Još jedan razlog zašto se Božja volja danas ne vrši na Zemlji jest taj što vlasti ne potiču ljude na to. Mnoge su nemoćne, okrutne ili iskvarene. Biblija otvoreno kaže: “Čovjek vlada nad čovjekom na nesreću njegovu” (Propovjednik 8:9).

21. Kako će se zahvaljujući Kraljevstvu Božja volja vršiti na Zemlji?

21 Nakon Harmagedona Božje Kraljevstvo bit će jedina vladavina koja će vladati nad ljudima. Ono će vršiti Božju volju i donijeti divne blagoslove. Naprimjer, odstranit će Sotonu i njegove demone (Otkrivenje 20:1-3). Zahvaljujući Isusovoj žrtvi vjerni ljudi više neće obolijevati ni umirati. Umjesto toga, pod vladavinom Kraljevstva živjet će vječno. (Pročitaj Otkrivenje 22:1-3.) Zemlja će biti pretvorena u raj. Tako će se zahvaljujući Kraljevstvu Božja volja vršiti na Zemlji i posvetit će se Božje ime. Što to znači? To znači da će pod Božjim Kraljevstvom s vremenom svi koji žive slaviti Jehovino ime.

KADA ĆE BOŽJE KRALJEVSTVO ISPUNITI SVOJ CILJ?

22. Kako znamo da Božje Kraljevstvo nije došlo dok je Isus bio na Zemlji, a ni odmah nakon što je uskrsnuo?

22 Kad je Isus rekao svojim sljedbenicima da se mole: “Neka dođe kraljevstvo tvoje!” bilo je očito da to Kraljevstvo tada još nije bilo došlo. Je li došlo kad je Isus uzašao na nebo? Nije, jer su i Petar i Pavao rekli da se na Isusu, nakon što je uskrsnuo, ispunilo proročanstvo iz Psalma 110:1: “Jehova je rekao Gospodinu mojemu: ‘Sjedi meni zdesna dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim!’” (Djela apostolska 2:32-35; Hebrejima 10:12, 13). Dakle, Isus je trebao čekati neko vrijeme.

Pod vladavinom Kraljevstva Božja će se volja vršiti kako na nebu tako i na Zemlji

23. (a) Kada je Božje Kraljevstvo počelo vladati? (b) O čemu govori sljedeće poglavlje?

23 Koliko je čekao? Tijekom 19. i 20. stoljeća iskreni istraživači Biblije postupno su razumjeli da će taj period trajati do 1914. (U vezi s računanjem te godine vidi dodatak “1914 — značajna godina biblijskog proročanstva”.) Svjetski događaji koji su se počeli odigravati 1914. potvrđuju da je zaključak do kojeg su došli ti iskreni istraživači Biblije bio točan. Ispunjenje biblijskih proročanstava pokazuje da je Krist 1914. postao Kralj i da je Božje nebesko Kraljevstvo tada počelo vladati. Prema tome, mi živimo u ono “malo vremena” što je preostalo Sotoni (Otkrivenje 12:12; Psalam 110:2). Sa sigurnošću možemo reći i to da će Božje Kraljevstvo uskoro poduzeti potrebne korake kako bi se Božja volja vršila na Zemlji. Nije li to divna vijest? Vjeruješ li da će se to uistinu obistiniti? Sljedeće poglavlje pomoći će ti da se uvjeriš da to Biblija doista uči.