Idi na sadržaj

Idi na kazalo

DODATAK

Korištenje i značenje Božjeg imena

Korištenje i značenje Božjeg imena

KAKO je u Bibliji koju imaš preveden Psalam 83:18? Prema prijevodu Novi svijet taj redak glasi: “Da bi se znalo da si jedino ti, kojemu je ime Jehova, Svevišnji koji je nad svom zemljom!” Slično stoji i u mnogim drugim prijevodima Biblije. Međutim, mnogi prijevodi izostavljaju ime Jehova i umjesto njega koriste titule kao što su “Gospodin” ili “Vječni”. Što u tom retku treba stajati? Titula ili ime Jehova?

Božje ime napisano na hebrejskom

Taj redak govori o imenu. U izvornom tekstu na hebrejskom jeziku, kojim je pisan velik dio Biblije, na tom mjestu nalazi se jedinstveno osobno ime. Hebrejskim pismom ga se piše יהוה (JHVH). Na hrvatskom se koristi oblik “Jehova” ili “Jahve”. Pojavljuje li se to ime samo u jednom biblijskom retku? Ne. U izvornom tekstu biblijskih knjiga pisanih na hebrejskom jeziku ono se pojavljuje gotovo 7 000 puta!

Koliko je važno Božje ime? Obrati pažnju na molitvu Očenaš koju je izgovorio Isus Krist. Ona počinje ovako: “Oče naš, koji jesi na nebesima, neka se sveti ime tvoje!” (Matej 6:9). Kasnije se Isus molio Bogu: “Oče, proslavi ime svoje!” Bog je s neba nato rekao: “Proslavio sam ga i opet ću ga proslaviti!” (Ivan 12:28). Dakle, Božje ime izuzetno je važno. Zašto onda neki prevoditelji izostavljaju to ime iz svojih prijevoda Biblije i zamjenjuju ga titulama?

Očigledno iz dva temeljna razloga. Kao prvo, mnogi tvrde da se ono ne smije koristiti jer danas ne znamo kako ga se prvobitno izgovaralo. Starohebrejski jezik pisao se bez samoglasnika. Stoga danas nitko ne može sa sigurnošću reći kako su ljudi u biblijskim vremenima izgovarali JHVH. Međutim, treba li nas to spriječiti da koristimo Božje ime? U biblijskim vremenima Isusovo ime možda se izgovaralo Ješua ili Jehošua — točan se izgovor ne zna. Pa ipak, danas ljudi diljem svijeta koriste različite oblike Isusovog imena i izgovaraju ga onako kako je to uobičajeno u njihovom jeziku. Koriste ga premda ne znaju kako ga se izgovaralo u prvom stoljeću. Slično tome, kad bi otputovao u neku stranu zemlju, možda bi saznao da se na drugom jeziku tvoje ime izgovara sasvim drugačije. Prema tome, to što nismo sigurni kako se Božje ime izgovaralo u staro doba nije razlog da ga ne koristimo.

Kao drugo, Božje ime često se izostavlja iz Biblije zbog jednog ustaljenog židovskog običaja. Mnogi Židovi vjeruju da se Božje ime ne smije izgovarati. To se vjerovanje očito temelji na pogrešnoj primjeni biblijskog zakona koji kaže: “Ne spominji ime Jehove, Boga svojega, na nedostojan način, jer Jehova neće ostaviti nekažnjena onoga koji nedostojno spominje ime njegovo” (2. Mojsijeva 20:7).

Taj zakon zabranjuje zloupotrebu Božjeg imena. No zabranjuje li da se to ime koristi s poštovanjem? Nipošto! Svi pisci biblijskih knjiga pisanih na hebrejskom (takozvanog Starog zavjeta) bili su vjerni ljudi koji su živjeli u skladu sa Zakonom koji je Bog dao drevnim Izraelcima. Oni su često koristili Božje ime. Naprimjer, uvrstili su ga u mnoge psalme koje su pjevala mnoštva Božjih slugu. Jehova Bog čak je zapovjedio svojim slugama da prizivaju njegovo ime, a vjerne su ga osobe poslušale (Joel 2:32; Djela apostolska 2:21). Zato kršćani danas koriste Božje ime s puno poštovanja, kao što je i Isus činio (Ivan 17:26).

Kad prevoditelji Biblije Božje ime zamjenjuju titulama, čine veliku grešku. Oni time Boga prikazuju kao dalekog i bezličnog, dok Biblija potiče ljude da razvijaju prisan odnos s Jehovom (Psalam 25:14). Zamisli nekog svog bliskog prijatelja. Koliko biste uistinu mogli postati prisni ako nikad ne bi saznao njegovo ime? Slično tome, kako ljudi mogu uistinu postati prisni s Bogom ako ne znaju njegovo ime? Osim toga, kad ljudi ne koriste Božje ime, ne znaju ni njegovo divno značenje. Što znači Božje ime?

Sam je Bog objasnio značenje svog imena svom vjernom sluzi Mojsiju. Kad je Mojsije upitao Jehovu Boga za njegovo ime, on mu je odgovorio da ono glasi: “Postat ću što god poželim postati” (2. Mojsijeva 3:14). Dakle, Jehova može postati sve što je potrebno da bi ispunio svoje naume te može učiniti da sve što je on stvorio — živo i neživo — postane što je god potrebno kako bi ispunio svoj naum.

Zamisli da možeš postati što god želiš. Što bi učinio za svoje prijatelje? Da se jedan od njih teško razboli, mogao bi postati iskusan liječnik i izliječiti ga. Da neki drugi doživi financijski gubitak, mogao bi postati bogati dobročinitelj i pomoći mu. No, nažalost, ti ne možeš postati sve što želiš. Nitko od nas to ne može. Dok budeš proučavao Bibliju, oduševit ćeš se kad vidiš da Jehova postaje sve što je potrebno kako bi ispunio svoja obećanja. Osim toga, on rado koristi svoju moć u korist onih koji ga ljube (2. Ljetopisa 16:9). Ta divna obilježja Jehovine osobnosti ostaju skrivena za one koji ne znaju njegovo ime.

Sasvim je očito da se ime Jehova s pravom nalazi u Bibliji. To što znamo njegovo značenje i često ga koristimo uvelike nam pomaže da se približimo svom nebeskom Ocu, Jehovi. *

^ odl. 3 Više o Božjem imenu, njegovom značenju i razlozima zašto ga koristiti možeš saznati iz brošure Božansko ime koje će vječno postojati, koju su objavili Jehovini svjedoci. Vidi i 1. cjelinu u brošuri Istražujmo Božju Riječ!