Idi na sadržaj

Idi na kazalo

DODATAK

Istina o Ocu, Sinu i svetom duhu

Istina o Ocu, Sinu i svetom duhu

LJUDI koji vjeruju u učenje o Trojstvu kažu da se Bog sastoji od tri osobe — Oca, Sina i svetog duha. Navodno su sve one jednake, svemoguće su i bez početka. Dakle, prema učenju o Trojstvu, Otac je Bog, Sin je Bog i sveti duh je Bog, ali ipak postoji samo jedan Bog.

Mnogi koji vjeruju u Trojstvo priznaju da ga ne mogu objasniti. Pa ipak, možda misle da Biblija uči takvo što. Vrijedno je zapaziti da se riječ “Trojstvo” uopće ne pojavljuje u Bibliji. A da li ona govori u prilog Trojstvu? Da bismo odgovorili na to pitanje, pogledajmo biblijski redak koji neki često koriste u prilog Trojstvu.

“RIJEČ BIJAŠE BOG”

U Ivanu 1:1, prema prijevodu Stvarnost, stoji: “U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga — i Riječ bijaše Bog.” Apostol Ivan je kasnije u istom poglavlju jasno pokazao da je “Riječ” Isus (Ivan 1:14). Međutim, budući da se Riječ naziva Bogom, neki su zaključili da su Sin i Otac dio istog Boga.

Imaj na umu da je taj dio Biblije izvorno napisan na grčkom. Kasnije su prevoditelji grčki tekst prevodili na druge jezike. Međutim, neki prevoditelji Biblije nisu koristili formulaciju “Riječ bijaše Bog”. Zašto nisu? Na temelju poznavanja biblijskog grčkog ti su prevoditelji zaključili da umjesto formulacije “Riječ bijaše Bog” treba upotrijebiti drugačiji prijevod. Koji? Evo nekoliko primjera: “Logos [Riječ] je bila božanske prirode” (A New Translation of the Bible). “Riječ je bila bog” (The New Testament in an Improved Version). “Riječ je bila s Bogom i bila je iste prirode kao on” (The Translator’s New Testament). Iz ovih se prijevoda može zaključiti da Riječ nije sam Bog. * Za Riječ se kaže da je “bog” zbog visokog položaja koji zauzima među Jehovinim stvorenjima. U ovom slučaju izraz “bog” (pisan malim početnim slovom) zapravo znači “moćni”.

SAKUPITI VIŠE ČINJENICA

Većina ljudi ne zna biblijski grčki. Kako onda možeš znati što je apostol Ivan želio reći? Razmisli o ovom primjeru: Učitelj učenicima objašnjava neko gradivo. Kad je završio, učenici se nisu složili oko toga kako treba razumjeti to objašnjenje. Što će učiniti? Mogu od učitelja zatražiti više informacija. Kad saznaju dodatne činjenice, to će im nesumnjivo pomoći da bolje razumiju gradivo. Slično tome, da bi shvatio značenje Ivana 1:1, u tom Evanđelju možeš saznati više o Isusovom položaju. Tako ćeš moći donijeti ispravan zaključak.

Naprimjer, pogledaj što Ivan piše u 1. poglavlju, 18. retku: “Nijedan čovjek nikada nije vidio [Svemogućeg] Boga.” S druge strane, ljudi su vidjeli Isusa, Sina, jer Ivan kaže: “Riječ [je] tijelom postala i nastanila se među nama. I mi smo promatrali slavu njegovu” (Ivan 1:14, St). Kako onda Sin može biti dio Svemogućeg Boga? Ivan također kaže da je Riječ bila “kod Boga”. Kako netko može biti kod nekoga i u isto vrijeme biti ta osoba? Osim toga, kao što stoji u Ivanu 17:3, Isus pravi jasnu razliku između sebe i svog nebeskog Oca. Svog Oca naziva jedinim pravim Bogom. A pretkraj svog evanđelja Ivan zaključuje: “Ova su [čuda] zapisana da biste vjerovali da je Isus doista Krist, Sin Božji” (Ivan 20:31). Zapazi da se Isusa ne naziva Bogom, nego Sinom Božjim. Te dodatne informacije iz Ivanovog evanđelja pokazuju kako treba razumjeti Ivana 1:1. Isus, Riječ, je “bog” u tom smislu što ima visoki položaj, ali nije jednak Svemogućem Bogu.

POTVRDITI ČINJENICE

Prisjeti se ponovno primjera učitelja i učenika. Zamisli da neke i dalje muče dvojbe, čak i nakon što su poslušali učiteljevo dodatno objašnjenje. Što mogu poduzeti? Mogu od drugog učitelja zatražiti još neke informacije o tom gradivu. Ako i on potvrdi objašnjenje koje je dao prvi učitelj, nestat će dvojbe većine učenika. Slično tome, ako nisi siguran što biblijski pisac Ivan zapravo govori o odnosu između Isusa i Svemogućeg Boga, možeš pogledati što o tome kaže neki drugi biblijski pisac. Primjerice, obrati pažnju na to što je pisao Matej. Citirao je Isusa koji je o svršetku ovog poretka rekao: “O tom danu i času nitko ne zna, ni anđeli nebeski ni Sin, nego samo Otac” (Matej 24:36). Kako ove riječi potvrđuju da Isus nije Svemogući Bog?

Isus kaže da Otac zna više od Sina. No da je Isus dio Svemogućeg Boga, znao bi isto što i njegov Otac. Dakle, Sin i Otac ne mogu biti jednaki. Pa ipak, neki će reći: “Isus je imao dvije prirode. Ovdje govori kao čovjek.” Sve i da je to točno, što je sa svetim duhom? Ako je i on dio istog Boga kao Otac, zašto Isus ne kaže da duh zna što i Otac?

Dok budeš dalje proučavao Bibliju, naići ćeš na još mnogo biblijskih redaka koji se tiču ove teme. Oni potvrđuju istinu o Ocu, Sinu i svetom duhu (Psalam 90:2; Djela apostolska 7:55; Kološanima 1:15).

^ odl. 2 Za dodatne informacije o objašnjenju Ivana 1:1 vidi članak “Znače li riječi iz Ivana 1:1 da je Isus Svemogući Bog?” u Stražarskoj kuli od 1. studenoga 2008. Časopis objavljuju Jehovini svjedoci.