Idi na sadržaj

Idi na kazalo

TREĆE POGLAVLJE

Što je Božji naum sa Zemljom?

Što je Božji naum sa Zemljom?
  • Što je Božji naum s ljudima?

  • Kako je Božji način vladanja doveden u pitanje?

  • Kako će u budućnosti izgledati život na Zemlji?

1. Što je Božji naum sa Zemljom?

BOG ima zaista prekrasan naum sa Zemljom. On želi da Zemlja bude ispunjena sretnim, zdravim ljudima. Biblija kaže da je Jehova zasadio “vrt u Edenu” te je “dao da iz zemlje nikne svakovrsno drveće privlačno pogledu i dobro za jelo”. Nakon što je Bog stvorio prvog čovjeka i ženu, Adama i Evu, smjestio ih je u taj divan dom i rekao im: “Rađajte se i množite, napunite zemlju i sebi je podložite” (1. Mojsijeva 1:28; 2:8, 9, 15). Prema tome, Božji je naum bio da ljudi imaju djecu, da svoj dom koji je nalikovao prekrasnom vrtu prošire po cijeloj Zemlji i da se brinu za životinje.

2. (a) Kako znamo da će Bog ispuniti svoj naum sa Zemljom? (b) Što Biblija kaže o tome kakvi će ljudi zauvijek živjeti?

2 Što misliš, hoće li se naum Jehove Boga da ljudi žive u zemaljskom raju ikada ispuniti? “Izrekao sam naum svoj”, kaže Bog, “to ću i učiniti” (Izaija 46:9-11; 55:11). Da, Bog će sigurno ispuniti ono što je naumio! On kaže da nije Zemlju “stvorio uzalud”, nego ju je “oblikovao tako da bude nastanjena” (Izaija 45:18). Kakvim je ljudima Bog želio nastaniti Zemlju? I koliko je dugo želio da žive? Biblija odgovara: “Pravednici će posjedovati zemlju i živjet će na njoj zauvijek” (Psalam 37:29; Otkrivenje 21:3, 4).

3. Koji loši uvjeti danas vladaju na Zemlji, i koja se pitanja zbog toga nameću?

3 Kao što znamo, to se još nije ispunilo. Ljudi danas obolijevaju i umiru, čak međusobno ratuju i ubijaju se. Nešto je pošlo po zlu. No Bog nipošto nije naumio da Zemlja bude onakva kakva je danas. Što se dogodilo? Zašto Bog nije ispunio svoj naum? To nam ne može reći nijedna povijesna knjiga koju su pisali ljudi jer su problemi započeli na nebu.

ODAKLE POTJEČE NEPRIJATELJ

4, 5. (a) Tko se zapravo obratio Evi preko zmije? (b) Kako nekad časna, poštena osoba može postati lopov?

4 Prva biblijska knjiga govori o Božjem protivniku koji se pojavio u edenskom vrtu. Opisan je kao “zmija”, no on nije bio tek neka životinja. Zadnja biblijska knjiga kaže da se on “zove Đavo i Sotona” te da “zavodi sav svijet”. Naziva ga se i prazmijom (1. Mojsijeva 3:1; Otkrivenje 12:9). Taj moćni anđeo, odnosno nevidljivo duhovno stvorenje, preko zmije se obratio Evi, jednako kao što neki ljudi mogu stvoriti dojam da njihov glas dolazi iz lutke. To duhovno stvorenje nesumnjivo je bilo prisutno kad je Bog pripremao Zemlju za ljude (Job 38:4, 7).

5 Međutim, tko je stvorio “Đavla”, ili “Sotonu”, kad su sva Jehovina stvorenja savršena? Jednostavno govoreći, jedan od moćnih Božjih duhovnih sinova sam je postao Đavo. Kako je to bilo moguće? Danas neka osoba koja je bila časna i poštena može postati lopov. Kako do toga dođe? Ona možda dozvoli da se u njenom srcu razvije neka neispravna želja. Ako stalno razmišlja o njoj, ta želja može postati vrlo snažna. I kad joj se potom ukaže prava prilika, ona može postupiti u skladu s tom lošom željom o kojoj je razmišljala. (Pročitaj Jakova 1:13-15.)

6. Kako je moćni Božji duhovni sin postao Sotona Đavo?

6 To se dogodilo i u slučaju Sotone Đavla. Po svemu sudeći, čuo je kako Bog govori Adamu i Evi da imaju djecu i napune Zemlju svojim potomstvom (1. Mojsijeva 1:27, 28). Sotona je vjerojatno pomislio: “Svi bi ti ljudi mogli obožavati mene, a ne Boga!” Tako se u njegovom srcu pojavila neispravna želja. S vremenom je postupio u skladu s njom tako što je prevario Evu, rekavši joj neke laži o Bogu. (Pročitaj 1. Mojsijevu 3:1-5.) Tako je postao “Đavo”, što znači “klevetnik”. U isto vrijeme postao je i “Sotona”, što znači “protivnik”.

7. (a) Zašto su Adam i Eva umrli? (b) Zašto svi Adamovi potomci stare i umiru?

7 Posluživši se lažima i prijevarom, Sotona Đavo naveo je Adama i Evu da budu neposlušni Bogu (1. Mojsijeva 2:17; 3:6). Zbog toga su nakon nekog vremena umrli, baš kao što je Bog rekao da će se dogoditi ako budu neposlušni (1. Mojsijeva 3:17-19). Budući da je Adam postao nesavršen kad je sagriješio, svi su njegovi potomci od njega naslijedili grijeh. (Pročitaj Rimljanima 5:12.) Ta se situacija može slikovito objasniti na primjeru kalupa za pečenje kruha. Ako kalup ima udubljenje, kakav je svaki kruh koji se u njemu ispeče? Svaki kruh ima udubljenje, ili grešku. Slično tome, svaki je čovjek naslijedio “grešku”, odnosno nesavršenost od Adama. Zato svi ljudi stare i umiru (Rimljanima 3:23).

8, 9. (a) Kako je Sotona doveo u pitanje Jehovin način vladanja? (b) Zašto Bog nije odmah uništio buntovnike?

8 Kad je Sotona naveo Adama i Evu da zgriješe Bogu, uzrokovao je pobunu. Doveo je u pitanje Jehovin način vladanja. Sotona je u biti rekao: “Bog je loš vladar. On laže i svoje podanike lišava dobrih stvari. Ljudima ne treba Bog da vlada nad njima. Oni sami za sebe mogu odlučivati što je dobro, a što loše. I bit će im bolje pod mojom vlasti.” Kako je Bog odgovorio na te uvrede i optužbe? Neki misle da je Bog naprosto trebao uništiti buntovnike. No bi li se time odgovorilo na Sotonin izazov? Bi li se dokazalo da je Božji način vladanja ispravan?

9 Zbog svog savršenog osjećaja za pravdu Jehova nije želio istog časa uništiti buntovnike. Zaključio je da treba proći vrijeme kako bi na najbolji način odgovorio na Sotonin izazov i dokazao da je Đavo lažac. Zato je odlučio dozvoliti ljudima da neko vrijeme vladaju sami nad sobom pod Sotoninim utjecajem. O tome zašto je Jehova to učinio i zašto je dozvolio da prođe tako puno vremena prije nego riješi to sporno pitanje govorit ćemo u jedanaestom poglavlju ove knjige. No dobro je da razmislimo o sljedećem: Jesu li Adam i Eva trebali vjerovati Sotoni koji za njih nikada nije učinio ništa dobro? Jesu li trebali vjerovati da je Jehova, koji im je dao sve što su posjedovali, nemilosrdni lažac? Kako bi ti postupio?

10. Kako možeš podržati Jehovu i odgovoriti na Sotonin izazov?

10 Dobro je razmisliti o tim pitanjima zato što se svatko od nas danas suočava sa sličnim izazovom. Da, i ti imaš priliku podržati Jehovu i odgovoriti na Sotonin izazov. Možeš prihvatiti Jehovu za svog Vladara i pomoći da se dokaže da je Sotona lažac (Psalam 73:28; pročitaj Mudre izreke 27:11). Nažalost, od milijardi ljudi na svijetu to je učinio samo mali broj. Stoga nam se nameće važno pitanje: Da li Biblija doista uči da Sotona vlada ovim svijetom?

TKO VLADA SVIJETOM?

Zar bi Sotona mogao ponuditi Isusu sva kraljevstva svijeta da ih nije posjedovao?

11, 12. (a) Kako iskušenje pred kojim se našao Isus otkriva da je Sotona vladar ovog svijeta? (b) Što još dokazuje da je Sotona vladar ovog svijeta?

11 Isus nikada nije sumnjao u to da je Sotona vladar ovog svijeta. Jednom je prilikom Sotona na neki nadnaravan način pokazao Isusu “sva kraljevstva svijeta i slavu njihovu”. Sotona mu je tada obećao: “Sve ću ti ovo dati ako padneš i pokloniš mi se” (Matej 4:8, 9; Luka 4:5, 6). Razmisli o tome. Bi li takva ponuda bila iskušenje za Isusa da Sotona nije bio vladar tih kraljevstava? Isus nije porekao da sve te vladavine svijeta pripadaju Sotoni. On bi to sigurno učinio da Sotona nije imao vlast nad njima.

12 Naravno, Jehova je Svemogući Bog, Stvoritelj zadivljujućeg svemira (Otkrivenje 4:11). Pa ipak, Biblija nigdje ne kaže da su Jehova Bog ili Isus Krist vladari ovog svijeta. Ustvari, Isus je za Sotonu jasno rekao da je “vladar ovog svijeta” (Ivan 12:31; 14:30; 16:11). Biblija čak kaže da je Sotona Đavo “bog ovoga svijeta” (2. Korinćanima 4:3, 4). O tom protivniku, odnosno Sotoni, apostol Ivan je napisao: “Cijeli je svijet pod vlašću Zloga” (1. Ivanova 5:19).

KAKO ĆE SOTONIN SVIJET BITI UNIŠTEN

13. Zašto je potreban novi svijet?

13 Svijet svake godine postaje sve opasniji. Pun je vojski koje ratuju, nepoštenih političara, licemjernih vjerskih vođa i okorjelih kriminalaca. Nemoguće je popraviti cijeli svijet. Biblija otkriva da je blizu vrijeme kada će Bog uništiti zli svijet u svom ratu, Harmagedonu. Umjesto njega uspostavit će pravedni novi svijet (Otkrivenje 16:14-16).

14. Koga je Bog odabrao za Vladara svog Kraljevstva, i kako je to bilo prorečeno?

14 Jehova Bog odabrao je Isusa Krista za Vladara svog nebeskog Kraljevstva. U Bibliji je davno prije prorečeno: “Rodilo nam se dijete, sina smo dobili, kojem će vlast kneževska biti na ramenu. Ime će mu biti (...) Knez Mira. Nadaleko će se prostirati kneževska vlast njegova i miru neće biti kraja” (Izaija 9:6, 7). O toj vlasti Isus je svoje sljedbenike naučio da se mole: “Neka dođe kraljevstvo tvoje! Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji!” (Matej 6:10). Kao što ćemo vidjeti kasnije u ovoj knjizi, Božje Kraljevstvo uskoro će uništiti sve vladavine ovog svijeta i zamijeniti ih. (Pročitaj Danijela 2:44.) Nakon toga će pod Božjim Kraljevstvom Zemlja biti pretvorena u raj.

BLIZU JE NOVI SVIJET!

15. Što je “nova zemlja”?

15 Biblija nam jamči: “Po obećanju [Božjem] očekujemo nova nebesa i novu zemlju u kojima će prebivati pravednost” (2. Petrova 3:13; Izaija 65:17). Ponekad kad se u Bibliji koristi izraz “zemlja”, misli se na ljude koji žive na Zemlji (1. Mojsijeva 11:1). Stoga je pravedna “nova zemlja” ljudsko društvo koje je Bogu ugodno.

16. Koji neprocjenjivi dar od Boga dobivaju oni koji postupaju onako kako je Bogu ugodno, i što moramo raditi da bismo ga dobili?

16 Isus je obećao da će u predstojećem novom svijetu oni koji budu postupali onako kako je Bogu ugodno dobiti dar, a to je “život vječni” (Marko 10:30). Otvori Bibliju i nađi Ivana 3:16 i 17:3 te pročitaj što je Isus rekao o tome što moramo raditi da bismo dobili vječni život. A sada ćemo na temelju Biblije saznati koje će blagoslove primiti oni koji će u predstojećem zemaljskom raju dobiti taj divan dar od Boga.

17, 18. Zašto možemo biti sigurni da će po cijeloj Zemlji vladati mir i da ljudi neće živjeti u strahu?

17 Zloće, rata, kriminala i nasilja više neće biti. “Zloga više neće biti (...). A krotki će posjedovati zemlju” (Psalam 37:10, 11). Vladat će mir zato što će Bog prekinuti “ratove do kraja zemlje” (Psalam 46:9; Izaija 2:4). U tom novom svijetu “cvjetat će pravednik i mira će u obilju biti sve dok bude mjeseca” — a to znači zauvijek! (Psalam 72:7).

18 Jehovini sluge neće živjeti u strahu. Dok su god Izraelci u biblijsko vrijeme slušali Boga, živjeli su bez straha (3. Mojsijeva 25:18, 19). Kako će samo biti divno osjetiti sličnu sigurnost u raju! (Pročitaj Izaiju 32:18; Mihej 4:4.)

19. Kako znamo da će u Božjem novom svijetu biti obilje hrane?

19 Neće biti nestašice hrane. “Žita će u obilju biti na zemlji”, u pjesmi je rekao psalmist. “Po vrhovima gorskim bit će ga u izobilju” (Psalam 72:16). Jehova Bog blagoslovit će svoje pravedne sluge i “zemlja će dati rod svoj” (Psalam 67:6).

20. Zašto možemo biti sigurni da će cijela Zemlja postati raj?

20 Cijela će Zemlja postati raj. Na zemlji koju su prije uništavali grešni ljudi bit će lijepe, nove kuće i vrtovi. (Pročitaj Izaiju 65:21-24; Otkrivenje 11:18.) Zemlja će se uređivati postepeno sve dok na koncu čitav planet ne postane lijep i plodan kao što je bio edenski vrt. Bog će otvoriti svoju ruku i nasititi “sve živo po želji njihovoj” (Psalam 145:16).

21. Kako znamo da će između ljudi i životinja vladati mir?

21 Između ljudi i životinja vladat će mir. Divlje i domaće životinje zajedno će jesti. Čak se i malo dijete neće bojati životinja koje su danas opasne. (Pročitaj Izaiju 11:6-9; 65:25.)

22. Što će se dogoditi s bolešću?

22 Bolesti će nestati. Kao Vladar Božjeg nebeskog Kraljevstva Isus će liječiti ljude u daleko većem omjeru nego što je to činio dok je bio na Zemlji (Matej 9:35; Marko 1:40-42; Ivan 5:5-9). Tada “nitko od stanovnika neće reći: ‘Bolestan sam’” (Izaija 33:24; 35:5, 6).

23. Zašto će uskrsnuće radovati naša srca?

23 Naši voljeni umrli bit će vraćeni u život i nikada više neće morati umrijeti. Svi koji spavaju smrtnim snom, a nalaze se u Božjem sjećanju, bit će vraćeni u život. Ustvari, Biblija kaže da će “Bog uskrsnuti i pravedne i nepravedne” (Djela apostolska 24:15; pročitaj Ivana 5:28, 29).

24. Kako se osjećaš kad pomisliš na život u raju na Zemlji?

24 One koji odluče upoznati našeg Velikog Stvoritelja, Jehovu Boga, i služiti mu doista čeka prekrasna budućnost. Misleći na predstojeći raj na Zemlji, Isus je zločincu koji je umro pored njega obećao: “Bit ćeš sa mnom u raju” (Luka 23:43). Jako je važno da saznamo više o Isusu Kristu preko kojeg će se ostvariti svi ti blagoslovi.